Myfyriwr PhD Prifysgol Abertawe yn un o bedwar o feirdd sy’n wynebu’r her o gyfansoddi can cerdd mewn 24 awr

Mae Gwennan Evans, sy’n astudio am ddoethuriaeth mewn Ysgrifennu Creadigol yn Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe, yn un o bedwar o feirdd sy’n wynebu’r her o gyfansoddi cant o gerddi gwreiddiol mewn 24 awr. Cafodd yr her anferthol ei osod gan Llenyddiaeth Cymru fel rhan o Ddiwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth.

Am hanner nos, wrth droi yn ddydd Iau, 2 Hydref, bydd y beirdd yn cychwyn ar eu hymgais uchelgeisiol i gyfansoddi cant o gerddi gwreiddiol rhyngddynt, a’u postio ar flog Her 100 Cerdd i’r cyhoedd gael eu darllen. Dyma’r trydydd tro i’r Her 100 Cerdd gael ei chynnal, gyda’r ddau dîm blaenorol o feirdd yn llwyddo i gyflawni’r her eiliadau yn unig cyn hanner nos.

Gwennan EvansAelodau o Dîm Talwrn Y Ffoaduriaid sydd wedi derbyn yr Her eleni, sef Gwennan Evans, Llŷr Gwyn Lewis , Casia Wiliam a Gruffudd Owen. Mae’r pedwar bellach yn byw yng Nghaerdydd, ond fel awgryma enw eu tîm Talwrn, maent oll wedi ffoi i’r Brifddinas o wahanol ardaloedd o Gymru.

Daw Gwennan (chwith) o Ddyffryn Cothi yn wreiddiol, ac yn ogystal ag astudio am ei doethuriaeth mewn Ysgrifennu Creadigol yn Academi Hywel Teifi, fe’i clywir yn cyhoeddi’r newyddion traffig a thywydd ar BBC Radio Cymru yn achlysurol. Yn 2012, cyhoeddodd Y Lolfa ei nofel gyntaf, Bore Da. Roedd Gwennan yn aelod o dîm buddugol yr ymryson eleni, sef y Disgyblion Ysbâs. Ymysg pryderon Gwennan am yr Her y mae aros yn effro am bedair awr ar hugain, a gorfod cyfansoddi ar frys heb amser i ailddrafftio.

Yn ôl Gwennan, “Mae’r pedwar ohonom yn tueddu i ragori ar dasgau gwahanol yn y Talwrn; Llŷr ar y cywydd, Casia ar y delyneg, Gruffudd ar yr englyn a finnau ar y gân. Bydd hi’n ddiddorol gweld a fydd y cydbwysedd yn newid yn yr Her 100 Cerdd”.