Adeiladu ‘Cestyll’ ar gyfer darpar-fyfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe

Heddiw mae Prifysgol Abertawe wedi datgelu’r enwau a roddir i’r neuaddau preswyl newydd i fyfyrwyr ar ôl i Gampws y Bae agor ym mis Medi 2015.

Wrth i’r rhaglen ddatblygu gynrychioli cyfnod newydd ar gyfer Prifysgol Abertawe, rhoddwyd cydnabyddiaeth gadarn i rôl treftadaeth a diwylliant Cymru wrth ddenu myfyrwyr lleol a rhyngwladol.  Trwy ymgynghori â myfyrwyr, staff a St Modwen, cytunwyd y dylid enwi’r preswylfeydd ar ôl ein cestyll enwog yng Nghymru ac ar ôl Tywysogion a Thywysogesau Cymru. Mae dros 400 o gestyll yng Nghymru ac mae llawer o gestyll megis Dinefwr a Charreg Cennen sy’n dyddio’n ôl mor bell â’r 12fed Ganrif ac a adeiladwyd i bara gan yr Arglwydd Rhys, un o dywysogion cyntaf Cymru.

Meddai Ceinwen Cloney, Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe:

“Mae anrhydeddu Hanes Cymru drwy enwi’r preswylfeydd yn ffordd wych o ysbrydoli myfyrwyr newydd i ddysgu mwy am ddiwylliant cyfoethog Cymru.”

Mae’r neuaddau preswyl yn cael eu hadeiladu o gwmpas iardiau ysblennydd sy’n rhoi naws wirioneddol gymunedol i bob un o’r adeiladau. Mae saernïaeth y preswylfeydd hefyd yn adlewyrchu’r thema ‘Cestyll’ gyda manylion megis pyrth bwaog a balconïau. Nodwedd debyg arall yw’r ffaith y byddai Cestyll, yn hanesyddol, yn cael eu hadeiladu mewn lleoliadau strategol ar bwys y môr, felly bydd modd i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghampws y Bae fwynhau golygfeydd godidog a mynediad at y traeth ar garreg y drws …

Ychwanegodd Ceinwen: “Ar ôl gweld y cynlluniau a’r gwaith adeiladu sydd wrthi’n digwydd ar hyn o bryd, bydd gan y myfyrwyr le gwych i fyw yng Nghampws newydd y Bae.”

Bydd myfyrwyr yn gallu gwneud cais am lety yng Nghampws y Bae o fis Ionawr 2015.

Enwau’r 13 o neuaddau preswyl yw: Cadell, Ceredigion, Carreg Cennen, Dinefwr, Dolbadarn, Dryslwyn, Emlyn, Ewloe, Pen y Bryn, Gruffydd, Gwenllian, Llywelyn Fawr a Maenorbŷr.

Mae darlun o’r awyr o’r llety myfyrwyr yng Nghampws y Bae wrthi’n cael ei greu.

Argraff arlunydd o’r llety myfyrwyr gorffenedig yng Nghampws y Bae.