Tîm Gofal Tir Prifysgol Abertawe yn ennill brwydr rhyfeloedd y glaswellt

Mae tîm gofal tir Prifysgol Abertawe wedi'u cydnabod am eu harbenigedd, eu hymrwymiad a'u hangerdd yng Ngwobrau Diwydiant Blynyddol y proffesiwn pan adawon, am yr ail dro, â'r wobr Cae Artiffisial Gorau'r Flwyddyn.

Gwnaeth dîm gofal tir Abertawe ennill y wobr hefyd yn 2009.

Gan ganmol ei dîm meddai'r prif ofalwr tir John Courteney: "Mae'r cyfleusterau yn Abertawe’n darparu arwynebau chwarae o'r radd flaenaf i fyfyrwyr, staff, ac amrywiaeth o grwpiau uchel eu proffil a chymunedol. Mae'r wobr yn cydnabod gwaith cynnal o safon uchel i gyfleusterau caeau chwarae - gan ganolbwyntio yn yr achos hwn ar gaeau Astro.

Groundscare award team

"Un agwedd hanfodol o'r strategaeth gynnal ar gyfer arwynebau synthetig yw'r ffaith bod ein tîm gofal tir yn y brifysgol wedi'u hyfforddi'n briodol yn y gwaith o gynnal a rheoli arwynebau o'r fath. Mae ennill y wobr am yr ail waith yn llwyddiant mawr a hoffwn longyfarch fy nghynorthwywyr Ross Davies a Leighton Williams a'm cydweithiwr Andrew Griffiths (Rheolwr y cyfleusterau Cae Astro) a'i dîm Andrew Philips, Brian Culliford a Chris Nelson.

 

 

Mae cyfleusterau awyr agored Prifysgol Abertawe yn cynnwys trac athletau 8 lôn gydag ardal o laswellt y tu mewn iddo, dau gae chwarae astro sylfaen dŵr a chae pêl-droed a rygbi hefyd.

Mae timoedd rhyngwladol, athletwyr elit, clybiau lleol, ysgolion lleol, Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol a'r Brifysgol yn defnyddio'r trac athletau a'r ganolfan hyfforddi dan do. Cafodd y cyfleusterau eu defnyddio hefyd fel canolfan hyfforddi gan athletwyr Paralympaidd cyn Gemau Paralympaidd Llundain – Seland Newydd a Mecsico.

Mae'r caeau Astro hoci hefyd yn cael eu defnyddio ar gyfer gemau Rhyngwladol, a hefyd gan Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol, nifer o dimoedd hoci gan gynnwys tîm menywod sy'n chwarae yn yr Adran Uwch, myfyrwyr, grwpiau cymunedol ac ysgolion.

John Courteney and IOG award

Derbyniodd y tîm o Abertawe eu gwobr mewn seremoni yn debyg i'r Oscars yng Nghwrs Rasio Ceffylau Caer Efrog  a fynychwyd gan fwy na 350 o arbenigwyr gofal tir blaenllaw'r DU ac Ewrop o'r sectorau proffesiynol a gwirfoddol, yn ogystal â gwŷr pwysig o gyrff llywodraethu chwaraeon a gweinyddwyr chwaraeon dylanwadol, i anrhydeddu arbenigedd, ymroddiad ac angerdd proffesiwn gofal tir y wlad.

 

 

Mae'r gwobrau'n cydnabod arweinyddiaeth, mentergarwch a llwyddiant eithriadol ar draws pob agwedd o ofal tir - o gaeau ar lefel chwaraeon gwreiddiau i stadia proffesiynol. Roedd y gwobrau hefyd yn dathlu safonau ansawdd gofal tir a gyflawnwyd mewn lleoliadau chwaraeon cyhoeddus a phreifat, a gwnaethant amlygu cynnydd gweithwyr proffesiynol ifanc/myfyrwyr yn ogystal ag ystyriaethau amgylcheddol yr ymgeiswyr.

Cafodd y Seremoni Wobrwyo IOG ei chynnal gan Mark Saggers o orsaf radio talkSPORT, yn dilyn diwrnod o gyflwyniadau Cynhadledd 'Ar Flaen y Gad' IOG gan rai o'r enwau mwyaf yn y byd chwaraeon, a’r diwydiant gofal tir a pharciau o naill ochr Môr yr Iwerydd.