Rôl Newydd i Arbenigwr Adlunio Abertawe

Mae’r Athro Iain Whitaker o Brifysgol Abertawe wedi’i benodi yn Gadeirydd Llawdriniaeth Blastig ac Adlunio yng Nghymru.

Mae’r Athro Whitaker yn arbenigo ym maes Llawdriniaeth Blastig ac Adlunio yng Ngholeg Meddygaeth Prifysgol Abertawe yn ogystal ag yn Ymgynghorydd Llawdriniaeth Blastig yng Nghanolfan Llawdriniaeth Blastig a Llosgiadau Cymru, Ysbyty Treforys, Abertawe.

‌‌PlasticBydd yr Athro Whitaker yn datblygu adran ymchwil fydd yn canolbwyntio ar lawdriniaethau adlunio a meddygaeth atgynhyrchiol, gan gynyddu proffil cenedlaethol a rhyngwladol yr uned.

Ar y cyd â chydweithwyr yn Sefydliad Gwyddor Bywyd Prifysgol Abertawe, mae wedi canolbwyntio ar adnabod celloedd bonyn mewn braster. Bydd yr ymchwil yn ei gwneud hi’n haws i symud braster o rai rhannau o’r corff megis yr abdomen i lefydd fel y frest neu’r wyneb.

Mae hefyd yn gweithio’n glos â’r Athro Charles Archer a Dr Ilyas Khan o Ganolfan Nanoiechyd y Brifysgol, gan adeiladu ar eu harbenigedd rhyngwladol ym maes arthritis ac ail ddatblygu cartilag gan drosglwyddo hyn i feysydd newydd fel adlunio clust a thrwyn.

Meddai’r Athro Whitaker: ‘‘Mae fy niddordeb ymchwil pennaf ym maes meddygaeth atgynhyrchiol, sef tyfu meinweoedd yn y labordy gyda’r nod o’u trosglwyddo i rannau o’r corff sydd methu gwella ar eu pen eu hunain.’’

Meddai Keith Lloyd, Pennaeth y Coleg Meddygaeth: ‘‘Dengys apwyntiad yr Athro Iain Whitaker bod y Coleg Meddygaeth yn dymuno gweithio’n fwy agos gyda’r GIG er mwyn rhannu cryfderau ac arbenigedd.’’