Prosiect TeraWatt i leddfu effaith amgylcheddol ynni adnewyddadwy morol

Mae ymchwilydd o Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe yn rhan o brosiect sydd wedi derbyn £1 miliwn oddi wrth y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol i leddfu effeithiau ynni adnewyddadwy morol ar yr arfordir a'r amgylchedd morol.

Mae'r prosiect, sef 'Large Scale Interactive Coupled 3D Modelling for Wave and Tidal Energy Resource and Environmental Impacts' - neu TeraWatt - a leolir yn yr Alban, yn cael ei gydlynu gan y Gynghrair Forol dros Wyddoniaeth a Thechnoleg i'r Alban, ac yn cael ei ariannu gan y Cyngor Ymchwil trwy wobr 'Supergen Marine Grand Challenge'.

Bydd y prosiect yn rhedeg am dair blynedd tan 2015, ac yn datblygu modelau cyfrifiadurol i efelychu effeithiau defnyddio peiriannau i gynhyrchu trydan o'r tonnau ac o'r llanw ar yr amgylchedd morol.

Arweinir consortiwm TeraWatt gan Brifysgol Heriot-Watt, ac mae'n cynnwys Prifysgolion Caeredin, Ystrad Clud, Abertawe, a'r Ynysoedd a'r Ucheldiroedd, yn ogystal â Marine Scotland Science. Bydd yn arf allweddol i awdurdodau trwyddedu a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau am leoli posibl peiriannau ynni adnewyddadwy mawr.

HarshinieDywedodd Dr Harshinie Karunarathna, uwch-ddarlithydd peirianneg arfordirol ym Mhrifysgol Abertawe:  "Bydd y prosiect hwn yn gam pwysig tuag at ddyfodol ynni adnewyddadwy morol yn y DU. Ein nod yw sicrhau cam mawr ymlaen o ran gallu darogan effeithiau amgylcheddol ynni adnewyddadwy morol.

"Bydd Abertawe, ar y cyd ag Ystrad Clud, yn arwain y llif gwaith ar 'ddeinameg gwaddodion', gyda'r nod o allu darogan morffodeinameg gwely'r môr a'r newid arfordirol a ddaw yn sgil cynhyrchu ynni morol."

Am ragor o wybodaeth am Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe ewch i http://www.swansea.ac.uk/engineering/.