Prifysgol Abertawe'n croesawu awduron blaenllaw o ar draws y DU

Ar ddydd Gwener 13 - dydd Sul 15 Medi 2013, Bydd Prifysgol Abertawe'n croesawu rhai o'r enwau mwyaf yn y byd llenyddol fel rhan o Gynhadledd Straeon Byrion Rhys Davies

Mae'r siaradwyr a gadarnhawyd eisoes yn cynnwys yr awduron Will Self, Edna O'Brien, Tessa Hadley a'r Athro Dai Smith o Brifysgol Abertawe.

Bydd y gynhadledd, a drefnwyd gan Lenyddiaeth Cymru ac Ymddiriedolaeth Rhys Davies mewn cydweithrediad â Phrifysgol Abertawe, yn cynnwys perfformiad cyntaf unigryw o Silverglass, drama newydd D.J. Britton am Rhys Davies, yn ogystal â lansiad Cystadleuaeth Stori Fer Rhys Davies.

Mae'r penwythnos yn agored i'r cyhoedd a bydd yn apelio at bawb sy’n teimlo’n gryf am y gair ysgrifenedig.

Ganwyd Rhys Davies (1901-1978) ym Mlaenclydach yn y Rhondda, a daeth yn un o awduron rhyddiaith mwyaf cynhyrchiol Cymru yn yr 20fed Ganrif. Yn fwyaf adnabyddus am ei straeon byrion, roedd yn arbennig o boblogaidd yn UDA, lle cafodd ei waith ei gyhoeddi'n aml yn y cylchgrawn nodedig New Yorker a lle enillodd wobr freintiedig Edgar Alan Poe. Dyfarnwyd OBE iddo am ei wasanaethau i lenyddiaeth.

Ym 1991 sefydlwyd cystadleuaeth straeon byrion Rhys Davies i gefnogi awduron o Gymru sy'n ysgrifennu yn Saesneg.

Meddai pennaeth ysgrifennu dramatig ar gyfer y rhaglenni gradd Ysgrifennu Creadigol yn Abertawe, y dramodydd D.J. Britton, "Bydd y penwythnos yn gyfle gwych ar gyfer darllenwyr cyffredinol, pobl sy'n dyheu am fod yn awduron, a'r rheiny sydd â diddordeb addysgol mewn ysgrifennu.

"Yn Rhys Davies, mae gan Gymru un o'r meistri ar grefft y stori fer, cyfrwng sydd yn aml wedi'i gysgodi gan hudoliaeth y nofel, ond sydd eto'n gofyn am reolaeth heb ei ail gan awduron, yn cyfuno egni, manylder a chywreinrwydd. Hefyd, mae nifer o awduron yn dechrau eu bywyd llenyddol drwy gyfrwng y stori fer, ac felly rydym yn croesawu'r dathliad hwn o'r cyfrwng yn fawr.

"Mae rhaglen Ysgrifennu Creadigol Abertawe'n manteisio'n llawn ar y cyfrwng ffuglen fer, a addysgir gan staff ac awduron gwadd mor nodedig â Stevie Davies, Fflur Dafydd, Anne Lauppe-Dunbar, Alan Bilton, Roshi Fernando a Jon Gower.

"O'm safbwynt i, mae ysgrifennu drama wedi'i seilio ar fywyd Rhys Davies yn gyfle gwych. Roedd yn enigma, ac felly hefyd ei ffrind a'i gydawdur Anna Kavan."

Bydd y perfformiad yn cynnwys yr actor a’r enillydd BAFTA Richard Elfyn, a weithiodd gyda Britton yn ddiweddar ar eu drama lwyddiannus tu hwnt am Lloyd George, ynghyd â'r ffefryn o Gymru, Eiry Thomas.

Mae'r awduron eraill sydd eisoes wedi'u cynllunio ar gyfer y gynhadledd yn cynnwys Meic Stephens, Janice Galloway, Claire Keegan, Cynan Jones, Rachel Tresize, a Shena Mackay. Bydd yr Athro Daniel Williams o Brifysgol Abertawe hefyd yn siarad.

Mae tocynnau preswyl llawn ar gyfer y penwythnos cyfan, gan gynnwys yr holl ddigwyddiadau, llety am ddwy noson a phrydiau bwyd, ar gael o £140.00. Mae tocynnau dibreswyl ar gael o £80.00, ac mae tocynnau diwrnod yn dechrau o £30.00.

I weld y rhaglen lawn ac i archebu tocynnau, ewch i: www.swansea.ac.uk/shortstory

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru ar: 029 2047 2266 / post@literaturewales.org

Mae Cynhadledd Straeon Byrion Rhys Davies wedi'i threfnu gan Ymddiriedolaeth Rhys Davies, mewn partneriaeth â Llenyddiaeth Cymru a Phrifysgol Abertawe.