Prifysgol Abertawe'n cael ei chydnabod yn ganolfan rhagoriaeth mewn chwaraeon

Mae Prifysgol Abertawe'n falch o gyhoeddi ei bod wedi'i dewis i gynnal Cynhadledd Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain, sy'n denu dros 400 o gynrychiolwyr o'r sector chwaraeon prifysgolion, ym mis Gorffennaf y flwyddyn nesaf.

Mae'r newyddion cyffrous hyn yn golygu y bydd 2014 yn flwyddyn arbennig am chwaraeon yn y Brifysgol, ac yn cadarnhau bod Prifysgol Abertawe'n ganolfan rhagoriaeth mewn chwaraeon. Mae Pentref Chwaraeon y Brifysgol eisoes wedi'i ddewis i gynnal Pencampwriaeth Rygbi Cyffwrdd Ewrop (7 - 10 Awst), a Phencampwriaeth Athletau Ewrop y Pwyllgor Paralympaidd Rhyngwladol (18 - 23 Awst 2014).

Mae gan y Brifysgol record gref o gynhyrchu chwaraewyr rhagorol mewn llawer o chwaraeon, yn ddynion ac yn fenywod, ond mae o ddifrif hefyd am hyrwyddo chwaraeon i bawb, beth bynnag eu lefel. Mae'r brifysgol yn adeiladu enw da fel canolfan naturiol am ragoriaeth mewn chwaraeon, ac mae'n annog ei holl staff a myfyrwyr i wneud y defnydd gorau o'i chyfleusterau eithriadol, gan gynnwys Pwll Cenedlaethol Cymru, Abertawe, a'r Pentref Chwaraeon blaengar. 

Dewiswyd Prifysgol Abertawe i gynnal Cynhadledd 2014 Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain ar ôl cyflwyno cynigion a phroses dendr lawn. Gwnaed y cyhoeddiad ar ddiwedd Cynhadledd eleni a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Heriot-Watt.

Dywedodd Karen Rothery, Prif Swyddog Gweithredol Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain: "Dwi'n hynod o falch bod Prifysgol Abertawe wedi'i dewis i gynnal Cynhadledd 2014. Mae'r Gynhadledd yn denu dros 400 o gynrychiolwyr o'r sector chwaraeon prifysgolion, a dwi'n edrych ymlaen at weithio gyda Phrifysgol Abertawe yn ystod y flwyddyn nesaf i sicrhau bod Cynhadledd 2014 yn caniatáu i Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain, a Phrifysgol Abertawe, ddangos grym chwaraeon ym mhrifysgolion y DU."