O Sikkim i Abertawe: Myfyrwyr yn ceisio cymorth ar gyfer rhaglen TibetXChange

Mae myfyrwyr o Goleg Gwyddoniaeth Prifysgol Abertawe yn ceisio codi £5,500 erbyn dydd Mawrth, 31 Rhagfyr, i lansio rhaglen gyfnewid ieuenctid ryngwladol i bobl ifanc o Dibet sy'n byw yn nhalaith Sikkim yn India.

TIBET1Cafwyd y syniad am y fenter pan deithiodd oddeutu ugain o fyfyrwyr o adrannau Daearyddiaeth a Biowyddorau'r brifysgol i Sikkim, talaith fach yn India ger troedfryniau Mynyddoedd Himalaia ar y ffin â Thibet, am daith maes bythefnos o hyd ym mis Hydref 2013 fel rhan o'u hastudiaethau.

Meddai Eleanor Cotterill, 21 oed, myfyriwr daearyddiaeth yn ei thrydedd blwyddyn a llywydd Cymdeithas Tibet newydd Prifysgol Abertawe, "Fel rhan o'n gwaith ymchwil cyfarfûm â phobl ifanc o Dibet sy'n byw ym mhrifddinas Sikkim, Gangtok.  Roedd yn sioc i lawer ohonom pan ddysgom am y sefyllfa y mae pobl Tibet yn ei hwynebu, a'r bygythiad i ddiwylliant, crefydd a hunaniaeth Tibet.

"Hyd yn oed cyn i ni ddychwelyd i Abertawe, penderfynom wneud rhywbeth i roi cyfle i bobl ifanc o Dibet i siarad am eu gwlad a'i dyfodol."

Ar ôl dychwelyd i Abertawe sefydlodd y myfyrwyr TibetXChange, rhaglen gyfnewid ieuenctid ryngwladol sy'n cael ei datblygu mewn partneriaeth â Wings of Tibet, sefydliad ieuenctid Tibetaidd yn Gangtok.  Cefnogir y fenter gan Weinyddiaeth Ganolog Tibet yn Dharamsala.

TIBET3Bydd y rhaglen yn rhoi cyfle i bum person ifanc o Dibet sy'n byw yn Ngwersyll Ffoaduriaid Tibetaidd Gangtok a Kunphenling yn ne Sikkim i gyflawni rhaglen hyfforddiant ddwys mewn hanes, gwleidyddiaeth a diwylliant Tibet, cyn dod i Brifysgol Abertawe ym mis Mawrth 2014 i dreulio pythefnos yn trafod y sefyllfa yn Nhibet mewn cyd-destun rhyngwladol gydag amrywiaeth o gynulleidfaoedd gwahanol.

"Bydd y bobl ifanc o Dibet yn byw gyda'r myfyrwyr a sefydlodd y fenter yn ystod eu harhosiad pythefnos o hyd er mwyn cadw costau mor isel â phosib ac i hwyluso cyfnewid gwybodaeth a syniadau.

"Rydym wedi sefydlu ymgyrch Crowdfunder yn http://www.crowdfunder.co.uk/tibetxchange, ac rydym wedi sicrhau ychydig dros £1,200 hyd yma.  Mae hwn yn ddechrau gwych, ond mae ffordd bell i fynd o hyd, ac anogwn bawb sy'n ystyried cefnogi'r rhaglen gyfnewid hon i fynd i'n gwefan i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydym yn ceisio'i gyflawni.

"Caiff unrhyw arian a godwn ar ben y targed o £5,500 ei ddefnyddio i drefnu gweithgareddau ychwanegol yn ystod yr ymweliad cyfnewid, megis mynd i Lundain i gwrdd â'r Grŵp Hollbleidiol Seneddol ar Dibet a sefydliadau eraill."

Meddai Heaven Crawley, Athro Ymfudo Rhyngwladol Prifysgol Abertawe a Chyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Polisi Ymfudo'r Brifysgol, a arweiniodd y daith maes i Sikkim ym mis Hydref, "Mae dyfodol Tibet, yn ogystal â iaith, diwylliant a hunaniaeth Tibet, yn dibynnu ar y genhedlaeth nesaf o Dibetiaid, y ganwyd y rhan fwyaf ohonynt yn India, ac nid ydynt wedi cael cyfle i ymweld â'u mamwlad.

TIBET5“Mae TibetXChange yn rhoi cyfle unigryw i'r bobl ifanc o Dibet ddatblygu eu sgiliau a'u gallu fel arweinwyr cymunedol ac i fod yn rhan o drafodaethau rhyngwladol ynghylch dyfodol Tibet.

"Mae TibetXChange hefyd yn rhoi cyfle unigryw i fyfyrwyr o Brifysgol Abertawe i ddysgu mwy am faterion rhyngwladol pwysig; i glywed am brofiadau pobl ifanc wrth fyw mewn amgylchoedd cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol gwahanol iawn; ac i ddatblygu eu sgiliau arweinyddiaeth a chyfathrebu eu hunain.  Rwy'n hynod falch bod Myfyrwyr Prifysgol Abertawe wedi sefydlu'r Gymdeithas Dibetaidd, ac rydym yn gweithio gyda'r bobl ifanc o Dibet yn Sikkim i greu cyfleoedd i siarad  nhw."

Caiff adroddiad ar brosiect TibetXChange ei gyflwyno i Weinyddiaeth Ganolog Tibet a Swyddfa'r Dalai Lama gan yr Athro Crawley yn ystod ymweliad â Dharamsala yn nhalaith Himachal Pradesh yng ngogledd India ym mis Mehefin 2014.

Am ragor o wybodaeth ac i weld sut y bydd eich rhodd yn helpu i gefnogi'r prosiect, ewch i http://www.crowdfunder.co.uk/tibetxchange.