Gwobr i anrhydeddu academydd o Abertawe

Mae'r Athro Peter Raynor o Adran Droseddeg Prifysgol Abertawe wedi ennill statws Academydd o Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol (AcSS), cymdeithas ddysgedig flaenllaw'r DU ar gyfer y gwyddorau cymdeithasol i gyd.

Professor Peter RaynorBu'r Athro Raynor, sydd wedi cynhyrchu mwy na dau gant o gyhoeddiadau, yn gweithio fel swyddog prawf tan 1975 ac mae llawer o'i ymchwil wedi canolbwyntio ar adsefydlu troseddwyr, cosbau cymunedol a rheoli troseddwyr.

Bu hefyd yn cynnal ymchwil ar rai sydd wedi dioddef troseddau yn eu herbyn, gwasanaethau cyffuriau ac alcohol, troseddwyr ifanc, addysg gwaith cymdeithasol, pobl ifanc di-waith, profiannaeth ddwys a'r berthynas rhwng adsefydlu a chyfiawnder yn ogystal ag ystod o destunau cyfiawnder troseddol eraill.

Mae'r Athro Raynor hefyd wedi cynhyrchu nifer o astudiaethau Swyddfa Gartref ar bynciau gan gynnwys ansawdd ac effeithiolrwydd adroddiadau cyn dedfrydu, ailgyfanheddu carcharwyr tymor canolig a thymor byr ac anghenion a phrofiadau profianwyr du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig eraill.

Meddai'r Athro Raynor 'Rydw i'n falch iawn yn bersonol bod ansawdd ac effaith fy ymchwil wedi'u cydnabod yn y modd hwn gan fy nghyd wyddonwyr cymdeithasol. Mae hefyd yn newyddion da i'r gwyddorau cymdeithasol cymhwysol yn Abertawe, ac yn arbennig i Droseddeg, sydd wedi cael blwyddyn dda iawn.

"Dyma'r drydedd anrhydedd nodedig i staff Troseddeg mewn blwyddyn, yn dilyn y Fedal Ymchwil Howard League a ddyfarnwyd i'r Athro Kevin Haines a Dr. Stephen Case a Gwobr Rhagoriaeth Addysgu Genedlaethol Cymdeithas Droseddeg Prydain a ddyfarnwyd i'r tîm addysgu israddedig. Mae'r rhain yn llwyddiannau sylweddol i adran mor fach, ac maen nhw'n gosod sail dda ar gyfer llwyddiant parhaus.'

Meddai Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Noel Thompson: "Rydw i wrth fy modd bod pwysigrwydd cyfraniad yr Athro Raynor o safbwynt ein dealltwriaeth o'r berthynas rhwng adsefydlu a chyfiawnder, ymdrin â throseddwyr ifanc a dioddefwyr troseddau wedi'i gydnabod yn y modd hwn. Mae dyfarnu’r statws Academydd yn adlewyrchu'r effaith sylweddol y mae ei ymchwil wedi'i gael ar y gwaith o gynllunio polisi ac ymarfer yn y meysydd hyn."