Dechrau Da i Gynllun Newydd Discovery

Clywodd disgyblion Ysgol Pentrehafod heddiw sut y byddan nhw’n newid bywyd plentyn amddifad yn Affrica er gwell dros y ddwy flynedd nesaf.

Siavonga1

Yn ystod lansiad ‘Cynllun Ysgoloriaeth Abertawe Siavonga’ gan Discovery ym Mhrifysgol Abertawe, clywsant gan rai o drigolion Zambia, de Affrica sut y bydd eu cyfraniad o £480.00 yn trawsnewid bywydau dau fyfyriwr o Zambia.

Bydd yr arian yn cyfrannu at gostau megis ffioedd ysgol, gwisgoedd, llyfrau a digwyddiadau ar gyfer y ddau fyfyriwr fydd yn cael eu dethol o Ysgol Matuwa sy’n rhan o ‘Raglen Gyswllt Ysgolion Abertawe Siavonga.’ Yn ychwanegol, byddant yn derbyn camera digidol er mwyn sicrhau eu bod yn cyfathrebu â’r raddfa feunyddiol.

Fel rheol, merched Siavonga sy’n byw heb addysg ac adnoddau sylfaenol, felly cynorthwyo merched ifanc i lwyddo yn y byd addysg yw’r flaenoriaeth trwy gyfrwng y cynllun.

Y gobaith yw y bydd partneriaethau eraill yn datblygu o ganlyniad i’r cynllun ond yn y cyfamser, bydd criw o fyfyrwyr yn teithio i Affrica fis Gorffennaf i wirfoddoli a chael blas o fywyd Siavonga fel rhan o brosiect Discovery Zambia.

Siavonga2

Meddai Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Richard B Davies: ‘‘Mae ein diolch yn fawr i Bentrehafod am eu cyfraniad hael ac am sicrhau’r dechrau gorau posib i’r cynllun ysgoloriaeth. Rwy’n edrych ymlaen at ei weld yn datblygu ac rwy’n gobeithio y bydd eraill yn dilyn eu hesiampl er mwyn sicrhau bod mwy o blant amddifad yn llwyddo i gyrraedd eu llawn botensial yn y byd addysg.’’

Ychwanegodd Linda Statts, Dirprwy Brifathro Ysgol Pentrehafod: ‘‘Rydym yn falch o fedru cyfrannu at addysg eraill felly roedd penderfynu cefnogi disgyblion ym mhen draw’r byd gyda Discovery a Phartneriaeth Abertawe Siavonga yn ddewis naturiol. Edrychwn ymlaen at rannu syniadau ac adnoddau gyda myfyrwyr Ysgol Matuwa am flynyddoedd i ddod.’’

Llun: Rheolwr Discovery, Christine Watson (Chwith) a Linda Statts, Dirprwy Brifathro Ysgol Pentrehafod (Dde) ynghyd â Tomos Garrett a John Carter o Ysgol Pentrehafod.