Cyfres darlithoedd cymunedol AABO: c u @Swansea - the future of the lower Swansea Valley’s past

Cynhelir y ddarlith nesaf yn y gyfres o ddarlithoedd cymunedol am ddim a drefnir gan yr Adran Addysg Barhaus Oedolion ym Mhrifysgol Abertawe ar ddydd Iau 16 Mai.

Siaradwr: Yr Athro Huw Bowen, Prifysgol Abertawe

Teitl y Ddarlith: C u @ Swansea: The future of the lower Swansea Valley’s past

Dyddiad:  Dydd Iau 16 Mai 2013

Amser: 5.30 pm – 6.30 pm

Lleoliad: Yr Ystafell Ddarganfod, Llyfrgell Ganolog Abertawe, Y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SN

Mynediad: Mae mynediad am ddim. Mae ychydig o lefydd ar ôl ar gyfer y ddarlith hon, ond gan fod nifer y seddau'n gyfyngedig, mae angen archebu lle ymlaen llaw, os gwelwch yn dda, er mwyn peidio â chael eich siomi (manylion cyswllt islaw).

Crynodeb o'r ddarlith: Bydd y ddarlith hon, gan Huw Bowen, Athro mewn Hanes Modern ym Mhrifysgol Abertawe, yn archwilio datblygu'r prosiect adfywio sydd wrthi ar hyn o bryd yn atgyfodi safle hen weithfeydd copr Hafod a Morfa.

I archebu lle, neu am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01792 602211 neu e-bostiwch: adult.education@abertawe.ac.uk (D.S. ni fydd lleoliad y ddarlith yn derbyn archebion). Ewch i www.swansea.ac.uk/dace.