Cyfleoedd PRIME i ddisgyblion: Partneriaeth cynllun lleoliad gwaith arloesol rhwng Ysgol y Gyfraith a Chyfreithwyr DJM

Mae Ysgol y Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe wedi bod yn gweithio â Chyfreithwyr Douglas-Jones Mercer (DJM), sef y cwmni cyfreithiol cyntaf yn ardal Abertawe i gymryd rhan yn y cynllun lleoliad gwaith cenedlaethol arloesol PRIME.

PRIMECynllun PRIME, a sefydlwyd gan 23 o gwmnïau cyfreithiol blaenllaw'r DU, yw'r rhaglen symudedd cymdeithasol gyntaf ar draws y proffesiwn, sy'n darparu lleoliadau gwaith ar gyfer disgyblion ysgolion y wladwriaeth o gefndiroedd llai breintiedig.

Fel rhan o gynhadledd ddiweddar Ysgol y Gyfraith, Cynhadledd Gyfraith y Chweched Dosbarth: Cyfraith Masnach, a gynhaliwyd ar Fawrth 25 a 26, agorodd Cyfreithwyr DJM eu drysau i ddisgyblion o'r ardal leol a oedd yn awyddus i ennill profiad gwaith gwerthfawr yn y proffesiwn cyfreithiol.

Wedi cofrestru ar gyfer y cynllun PRIME, mae Cyfreithwyr DJM bellach yn gweithio gyda Phrifysgol Abertawe i sicrhau bod gan ddisgyblion lleol mynediad teg at brofiad gwaith o ansawdd da.

Yn ystod eu lleoliadau, bydd disgyblion yn gweithio ar gyfrifon masnachol ar draws sawl sector, gyda chyfleoedd i ddysgu sut i wella eu sgiliau cyflwyno a thrafod, yn ogystal ag ychwanegu at adeiladu eu CV a’u technegau cyfweliad.

Meddai Dr Jon Howden-Evans, Dirprwy Bennaeth Ysgol y Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe: "Mae Ysgol y Gyfraith yn falch o allu gweithio gyda Douglas-Jones Mercer fel rhan o'r fenter PRIME.

"Rydym wedi datblygu cysylltiadau da â'r cwmni a hefyd wedi dysgu rhai o'r cyfreithwyr sydd wedi cymhwyso yno, felly rydym yn gwybod y bydd y myfyrwyr sy'n cymryd rhan yn cael profiad gwych."

Meddai Hugh Hitchcock, Cyfarwyddwr Cyfreithwyr Douglas-Jones Mercer: "Yn yr hinsawdd economaidd galed sydd ohoni ar hyn o bryd, mae profiad gwaith yn dod yn bwysicach ac yn bwysicach, felly rydym yn ymdrechu i helpu myfyrwyr ddatblygu eu CV a'u profiad gwaith, gan fod hyn yn siŵr o helpu eu datblygiad wrth iddynt geisio dod o hyd i yrfa yn y proffesiwn cyfreithiol.

"Rydym yn cydnabod pwysigrwydd buddsoddi mewn talent leol ac rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod gan fyfyrwyr o bob math o gefndiroedd gyfle cyfartal i wneud lleoliad gwaith gyda ni a fydd o les iddynt yn hwyrach yn eu bywyd wrth iddynt geisio cychwyn eu gyrfa.

"Rydym yn falch o weithio gyda Phrifysgol Abertawe a'i Hysgol Gyfraith glodfawr i ddarparu'r lleoliadau gwaith gorau posib i ddisgyblion ysgol yn yr ardal leol."

Meddai Arweinydd Prosiect PRIME, Jane Masey: "Mae'n bleser gennym groesawu Douglas-Jones Mercer fel y cwmni cyfreithiol cyntaf yn Abertawe i gofrestru ar gyfer PRIME.

"Byddem yn annog cwmnïau cyfreithiol eraill yng Nghymru i gofrestru a helpu sicrhau mynediad teg at brofiad gwaith o ansawdd da."

Am ragor o wybodaeth, ewch i:

Ysgol Gyfraith Prifysgol Abertawe – http://www.swansea.ac.uk/law/

Cyfreithwyr Douglas-Jones Mercer – http://djm.law.co.uk

Cynllun PRIME - http://www.primecommitment.org/home


Pennawd y darlun: (O'r chwith i'r dde) Dr John Howden-Evans o Brifysgol Abertawe, Laura Alliss o Gyfreithwyr DJM (a myfyriwr graddedig o Ysgol Gyfraith Prifysgol Abertawe) a Hugh Hitchcock o Gyfreithwyr DJM.