Caffi Gwyddoniaeth Mis Mawrth: Gwobrau Ig Nobel

Mae Caffi Gwyddoniaeth Abertawe'n gyfle i bawb ddod i gael gwybod mwy am feysydd newydd, cyffrous, a chyfredol yn y byd gwyddoniaeth mewn modd anffurfiol a difyr.

Teitl: Gwobrau Ig Nobel

Siaradwr: Marc Abrahams (Meistr Seremonïau y Gwobrau Ig Nobel , a golygydd The Annals of Improbable Research)

Dyddiad: Dydd Mercher 27 Mawrth

Amser: 7:30pm

Lleoliad: Canolfan Dylan Thomas, Abertawe

Mynediad:  Yn rhad ac am ddim, croeso i bawb

Mae Marc yn adnabyddus fel wyneb cyhoeddus y Gwobrau Ig Nobel. Mae'r gwobrau blynyddol yn anrhydeddu cyflawniadau ymchwil sy'n gwneud i bobl chwerthin ac wedyn meddwl. Mae'r gwobrau hyn yn dathlu'r anghyffredin, yn anrhydeddu'r dychmygus, ac yn ysgogi diddordeb pobl mewn gwyddoniaeth, meddygaeth a thechnoleg.

Maen nhw'n cael eu cyflwyno gan enillwyr gwobrau Nobel go iawn mewn seremoni gala sy'n cael ei chynnal pob hydref ym Mhrifysgol Harvard. Bydd Marc yn siarad am Ymchwil Annhebygol a'r Gwobrau Ig Nobel.

Am ragor o wybodaeth am Marc a'r Gwobrau Ig Nobel, ewch i www.improbable.com

Manylion Cyswllt: http://swansea.ac.uk/science/swanseasciencecafe/

Yngl┼Ěn â Chaffi Gwyddoniaeth Cymru

Bob mis, bydd arbenigwr blaenllaw yn ei faes/maes yn rhoi sgwrs ragarweiniol fer wedi'i dilyn gan sgwrs anffurfiol gyfeillgar. Gallwch gymryd sedd, ymlacio â diod a gwrando neu gymryd rhan yn y drafodaeth a'r ddadl. Mae trefnwyr y Caffi Gwyddoniaeth yn ymrwymedig i hyrwyddo'r gwaith o gysylltu'r cyhoedd â gwyddoniaeth a gwneud gwyddoniaeth yn atebol.

Cynhelir cyfarfodydd Caffi Gwyddoniaeth Cymru mewn gosodiadau hamddenol yng Nghaerdydd, Abertawe a Bangor. Maen nhw fel arfer yn anffurfiol ac yn hygyrch ac mae mynediad yn rhad ac am ddim. Maen nhw fel arfer yn cychwyn â sgwrs fer gan y siaradwr, sy'n wyddonydd neu'n awdur fel arfer, gydag egwyl gyflym ar ôl hynny ac yna rhyw awr o drafod.

Mae pynciau blaenorol wedi cynnwys mater tywyll, yr annwyd cyffredin, Dr Who, y Glec Fawr a therapïau amgen.

Cynhaliwyd y Cafes Scientifiques cyntaf yn y DU yn Leeds yn 1998. O hynny allan tyfodd y caffis yn raddol gan ymledu ar draws y wlad.

Ar hyn o bryd, mae rhyw 40 o gaffis yn cwrdd yn rheolaidd i glywed gwyddonwyr neu awduron gwyddoniaeth yn siarad am eu gwaith ac yn ei drafod â chynulleidfaoedd amrywiol.