Caiff myfyrwyr yn Ffeiriau'r Glas prifysgolion Cymru eu holi am eu hymddygiad rhywiol, eu hiechyd rhywiol, a'u hagweddau tuag at waith rhyw mewn arolwg arlein newydd, yn rhan o brosiect ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe.

Student sex work survey logo

Gofynnir i fyfyrwyr gymryd rhan yn yr Arolwg Rwy'n caru Y Rhyw Diogel, fydd yn gofyn cwestiynau am eu hiechyd rhywiol, eu profiadau rhywiol, eu ffordd o fyw, a'u defnydd o wasanaethau cymorth, yn ogystal â'u hagwedd tuag at adloniant oedolion a gwaith rhyw, a'u profiad ohonynt.

Caiff y data a gesglir eu defnyddio'n rhan o'r prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw. Bydd y prosiect, sydd hefyd yn darparu gwasanaeth gwybodaeth iechyd rhywiol a chyngor diogelwch personol arlein, yn defnyddio canlyniadau'r arolwg i gael darlun cywir o agweddau myfyrwyr tuag at, a barn myfyrwyr am, weithwyr rhyw ac adloniant oedolion.

Bydd canlyniadau'r arolwg ar gael ar wefan y prosiect, ond ni enwir myfyrwyr, er y gellir defnyddio eu geiriau. Hefyd, yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data, cedwir y data yn ddiogel, cedwir yr holl wybodaeth bersonol yn gyfrinachol, a gall y myfyrwyr ofyn am dynnu eu data o'r wybodaeth, ar unrhyw adeg, heb orfod rhoi rheswm.

Dywedodd Dr Tracey Sagar, y prif ymchwilydd, "Mae'n hynod bwysig ein bod yn gallu deall agweddau myfyrwyr tuag at faterion yn ymwneud â rhyw, iechyd rhywiol, a gwaith rhyw. Bydd eu barn yn goleuo ein hymchwil, ac yn ein helpu i ddatblygu ein hadnodd gwybodaeth iechyd rhywiol arlein."

Mae gan y tîm gyfrifon Twitter a Facebook hefyd os yw pobl eisiau cael rhagor o wybodaeth trwy gyfryngau cymdeithasol, ond mae'r tîm yn dweud na ddylid rhoi gwybodaeth bersonol ar y fforymau hyn.

I gysylltu â ni yn gyfrinachol, ewch i: www.thestudentsexworkproject.co.uk

Am ragor o wybodaeth, cewch ein dilyn ar Twitter: @TSSWP neu ymuno â'n gr┼Áp Facebook ar facebook.com/thestudentsexworkproject