Cysylltu â ni

Cyfeiriad post y Brifysgol yw

Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP

Prif switsfwrdd

Ffôn.+44 (0)1792 205678
Minicom +44 (0)1792 513100

Canolfan y Cyfryngau

Ffôn.+44 (0)1792 205678
(
Nodwch os gwelwch yn dda, bod y rhif ffôn hwn ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau yn unig)

Ymholiadau Cyrsiau Israddedig

Ar gyfer ymholiadau cyrsiau israddedig cysylltwch â:
Ffôn: +44 (0)1792 295111
ebost: admissions@swansea.ac.uk

Ymholiadau Cyrsiau Ôl-raddedig

Ar gyfer ymholiadau ôl-raddedig cysylltwch â:
Ffôn: +44 (0)1792 295358
ebost: postgraduate.admissions@swansea.ac.uk

Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr

Ffôn.+44 (0)1792  295784

Problemau gyda'r wefan

I adrodd am broblem gyda'r wefan hon, ebostiwch www@abertawe.ac.uk