Dr Alwena Morgan is a lecturer on the Genetics Degree programme.

Publications

 1. & A novel role for 12/15-lipoxygenase in regulating autophagy.. Radox Biology 4, 40-47.
 2. & Quantitative assays for esterified oxylipins generated by immune cells. Nature Protocols 5(12), 1919-1931.
 3. & Phosphatidylethanolamine-esterified Eicosanoids in the Mouse: TISSUE LOCALIZATION AND INFLAMMATION-DEPENDENT FORMATION IN Th-2 DISEASE. Journal of Biological Chemistry 284(32), 21185-21191.
 4. & Novel Keto-phospholipids Are Generated by Monocytes and Macrophages, Detected in Cystic Fibrosis, and Activate Peroxisome Proliferator-activated Receptor-γ. Journal of Biological Chemistry 287(50), 41651-41666.

Teaching

 • PM-133C Geneteg Esblygiadol a Molecwlaidd

  Mae'r modiwl yn dechrau drwy ystyried agweddau ar eneteg a phynciau perthynol e.e. mitosis a meiosis, mwtadiad, genomau, ailgyfuno, trawsgrifiad, trosiad, strwythur protein a phriodweddau protein. Mae ail ran y modiwl yn cynnwys bioleg esblygiadol, detholiad naturiol ac amrywiad, esblygiad molecwlaidd, rhywogaethau a'u cread, dosbarthiad a ffylogenedd.

 • PM-238C Ystadegau Biolegol

  Mae¿r modiwl hwn yn cwmpasu nifer o egwyddorion dadansoddi data biolegol drwy ddefnyddio meddalwedd ystadegol.

 • PM-246C Datblygu Sgiliau Biocemeg II

  Nod y modiwl hwn yw datblygu'r sgiliau mae eu hangen ar fyfyrwyr biocemeg. Bydd myfyrwyr yn cwrdd â thiwtoriaid ac yn derbyn cyfres o aseiniadau at ddiben datblygu eu sgiliau mewn meysydd allweddol, gan gynnwys ysgrifennu traethodau, cyflwyno a dadansoddi papurau ymchwil.

 • PM-253C Technegau Bioleg Foleciwlaidd

  Bydd y modiwl yn darparu sylfaen ddamcaniaethol ac ymarferol gref ar gyfer ystod gynhwysfawr o dechnegau biofoleciwlaidd a ddefnyddir ar hyn o bryd mewn geneteg foleciwlaidd a biocemeg. Rhoir pwyslais penodol ar dechnoleg ailgyfuno DNA, dilyniannu cenhedlaeth nesaf, transgriptomeg, proteomeg a sbectrometreg màs.

 • PM-304 Biomolecular Research Project

  *

 • PM-304C Prosiect Ymchwil Biofoleciwlaidd

  Profiad gwaith mewn labordy ymchwil.

 • PM-315 Genetic Analysis III

  The module aims to develop the student¿s ability to critically analyse and synthesise advanced research topics in genetics and molecular biology, and their oral and written scientific presentation skills.

 • PM-334 Biochemistry Literature Review and Communication

  Students will acquire a detailed knowledge of one topical research area of key importance to their particular degree scheme.

 • PM-334C Adolygiad Llenyddiaeth Biocemeg a Chyfathrebu

  Bydd y myfyrwyr yn dysgu gwybodaeth fanwl o un maes ymchwil cyfamserol â phwysigrwydd allweddol i'w cynllun gradd penodol.

Supervision

 • Ghrelin AMPK mediated mitochondrial dynamics (current)

  Student name:
  MSc
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
 • The development of a solid-state hMeDIP assay for epigenetic analysis of neural stem cell function - implications for dementia (current)

  Student name:
  MSc
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
 • 'The Effects of Ghrelin and Mild Nutrient Restriction on Neuronal Autophagy' (current)

  Student name:
  MRes
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
 • Characterising ghrelin peptide expression in the adult brain: towards a MALDI-imaging method for Parkinson’s disease biomarkers (current)

  Student name:
  MRes
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
 • Preventing nerve cell loss in Alzheimer's disease: a role for the orexigenic hormone ghrelin? (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
 • Investigating novel small molecule enzyme inhibitors for treating cognitive decline and dementia (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
 • Untitled (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan