Publications

  1. Edwards, D., George, C., Williams, A. A Systemized Approach to Investigate Ca2+ Synchronization in Clusters of Human Induced Pluripotent Stem-Cell Derived Cardiomyocytes Frontiers in Cell and Developmental Biology 3
  2. Williams, A. Stable expression and functional characterisation of the diamondback moth ryanodine receptor G4946E variant conferring resistance to diamide insecticides Scientific Reports 5 14680
  3. Williams, A. Molecular cloning, characterisation and mRNA expression of the ryanodine receptor from the peach-potato aphid, Myzus persicae Gene 556 2 106 112
  4. Williams, A. Triple mode of action of flecainide in catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia: reply Cardiovascular Research 98 2 327 328
  5. Williams, A. Flecainide reduces Ca2+ spark and wave frequency via inhibition of the sarcolemmal sodium current Cardiovascular Research 98 2 286 296

See more...

Teaching

  • PM-266C Y System Gardiofasgwlaidd

    Gan adeiladu ar fodiwl y flwyddyn gyntaf, Ffisioleg Ddynol (PM-139), bydd y modiwl ar y System Gardiofasgwlaidd yn cyflwyno ac yn diffinio'r mecanweithiau cellol sylfaenol sy'n rheoli ffisioleg gweithrediad system gardiofasgwlaidd iach. Bydd y modiwl yn disgrifio'r prosesau sy'n gyfrifol am guriad calon rheolaidd a gweithrediad y pibellau gwaed, a sut gall newidiadau yn y systemau dan sylw arwain at gyflyrau pathoffisiolegol. Bydd pwyslais ar y dulliau arbrofol a ddefnyddir i astudio'r mecanweithiau cardiofasgwlaidd a ddisgrifiwyd.