Publications

  1. Jones, A., Edwards, D., Cummins, M., Williams, A., George, C. A Systemized Approach to Investigate Ca2+ Synchronization in Clusters of Human Induced Pluripotent Stem-Cell Derived Cardiomyocytes Frontiers in Cell and Developmental Biology 3
  2. Troczka, B., Williams, A., Williamson, M., Field, L., L├╝emmen, P., Davies, T. Stable expression and functional characterisation of the diamondback moth ryanodine receptor G4946E variant conferring resistance to diamide insecticides Scientific Reports 5 14680
  3. Troczka, B., Williams, A., Bass, C., Williamson, M., Field, L., Davies, T., Williams, A. Molecular cloning, characterisation and mRNA expression of the ryanodine receptor from the peach-potato aphid, Myzus persicae Gene 556 2 106 112
  4. Sikkel, M., Collins, T., Rowlands, C., Shah, M., O'Gara, P., Williams, A., Harding, S., Lyon, A., MacLeod, K., Williams, A. Triple mode of action of flecainide in catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia: reply Cardiovascular Research 98 2 327 328
  5. Sikkel, M., Collins, T., Rowlands, C., Shah, M., O'Gara, P., Williams, A., Harding, S., Lyon, A., MacLeod, K. Flecainide reduces Ca2+ spark and wave frequency via inhibition of the sarcolemmal sodium current Cardiovascular Research 98 2 286 296

See more...

Teaching

  • PM-266C Y System Gardiofasgwlaidd

    Gan adeiladu ar fodiwl y flwyddyn gyntaf, Ffisioleg Ddynol (PM-139), bydd y modiwl ar y System Gardiofasgwlaidd yn cyflwyno ac yn diffinio'r mecanweithiau cellol sylfaenol sy'n rheoli ffisioleg gweithrediad system gardiofasgwlaidd iach. Bydd y modiwl yn disgrifio'r prosesau sy'n gyfrifol am guriad calon rheolaidd a gweithrediad y pibellau gwaed, a sut gall newidiadau yn y systemau dan sylw arwain at gyflyrau pathoffisiolegol. Bydd pwyslais ar y dulliau arbrofol a ddefnyddir i astudio'r mecanweithiau cardiofasgwlaidd a ddisgrifiwyd.