Publications

 1. Taverner, A., Dondi, R., Almansour, K., Laurent, F., Owens, S., Eggleston, I., Fotaki, N., Mrsny, R., Owens, S. Enhanced paracellular transport of insulin can be achieved via transient induction of myosin light chain phosphorylation Journal of Controlled Release 210 189 197
 2. Owens, S., Kanamarlapudi, V. Arap3 AfCS-Nature Molecule Pages
 3. Owens, S., Kamarlapudi, V. AGAP1 AfCS-Nature Molecule Pages
 4. Feighery, L., Cochrane, S., Quinn, T., Baird, A., O’Toole, D., Owens, S., O’Donoghue, D., Mrsny, R., Brayden, D. Myosin Light Chain Kinase Inhibition: Correction of Increased Intestinal Epithelial Permeability In Vitro Pharmaceutical Research 25 6 1377 1386
 5. Owens, S., Graham, W., Siccardi, D., Turner, J., Mrsny, R., Owens, S. A Strategy to Identify Stable Membrane-Permeant Peptide Inhibitors of Myosin Light Chain Kinase Pharmaceutical Research 22 5 703 709

See more...

Teaching

 • PM-002 The Human Cell

  This module aims to give students a broad overview of the structure and function of components of the human body, from cells and their organisation to the function of specialised cells in various organs. The role of the specialised cells will be explored using blood as an example. Students will also obtain an appreciation of the cancer cell proliferation and the various causes of leukaemias.

 • PM-132 Eukaryotic Cell Biology

  This module will provide a broad introduction to fundamental concepts in Eukaryotic cell biology investigating the origins of the cell, cell structure and specialised cells and cells in disease. There will be a general focus on human cells throughout with reference to other organisms when needed. Students will gain practical experience in identification, differentiation of cells from different human and animal species.

 • PM-132C Bioleg Celloedd Ewcaryotig

  Bydd y modiwl hwn yn darparu cyflwyniad bras i gysyniadau sylfaenol ym maes bioleg celloedd Ewcaryotig, gan ymchwilio i darddiad y gell, strwythur y gell a chelloedd arbenigol a chelloedd mewn clefyd. Bydd ffocws cyffredinol ar gelloedd dynol drwy gydol y modiwl, gan gyfeirio at organebau eraill yn ôl yr angen. Bydd myfyrwyr yn cael profiad ymarferol o nodi celloedd, gwahaniaethu rhwng gwahanol gelloedd dynol a rhywogaethau o anifeiliaid.

 • PM-138 Skills for Medical Sciences

  The aim of this module is to provide the student with basic skills required for laboratory research in the field of applied medical sciences. The module will be both theoretical and applied: the student will be instructed in methods essential for data acquisition and analyses but will also actively participate in the laboratory, using broadly applicable experimental techniques. They will also develop skills that are not experimental techniques themselves, but are nevertheless fundamental to the scientific process, such as `lab math,¿ sourcing information, referencing, ethics and health and safety.

 • PM-138C Sgiliau ar gyfer Gwyddorau Meddygol

  Nod y modiwl hwn yw darparu¿r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen ar fyfyrwyr ar gyfer ymchwil labordy ym maes y gwyddorau meddygol cymhwysol. Bydd y modiwl yn cynnwys gwaith damcaniaethol a chymhwysol: caiff y myfyriwr ei hyfforddi mewn dulliau sy¿n hanfodol ar gyfer caffael data a¿i ddadansoddi, ond bydd hefyd yn cymryd rhan weithredol yn y labordy, gan ddefnyddio¿n fras y technegau arbrofol perthnasol. Byddant hefyd yn datblygu sgiliau nad ydynt yn dechnegau arbrofol yn eu hunain, ond sydd er hynny, yn sylfaenol i¿r broses wyddonol, megis, mathemateg y labordy¿, cyrchu gwybodaeth, cyfeirnodi, moeseg ac iechyd a diogelwch.

 • PM-200 Skills For Geneticists II

  This module will give assignments designed to build on essay writing and oral presentation skills introduced in level 1. It will also develop critical evaluation, analysis skills for the understanding of peer-reviewed research papers.

 • PM-304C Prosiect Ymchwil Biofoleciwlaidd

  Profiad gwaith mewn labordy ymchwil.

 • PM-344 Capstone Project

  The aim of this module is to provide a capstone experience to students¿ learning, through participating in their own enquiry-based research project. Depending on the student's employability strand within the programme, the project may be laboratory, data, or education-based, but it will always involve a research question that is drawn from the literature, focused on a topic relevant to medical science. It will ask a novel research question and involve the critical analysis of research findings. Students will refine their oral and written communication skills to a graduate level through creating an introductory presentation on the project background, and a written dissertation and oral presentation on their research conclusions.

 • PM-344C Prosiect Capfaen

  Nod y modiwl hwn yw rhoi cyfle i fyfyrwyr gael profiad dysgu capfaen drwy gymryd rhan yn eu prosiect eu hunain yn seiliedig ar gwestiwn ymchwil. Gan ddibynnu ar linyn cyflogadwyedd y myfyriwr yn y rhaglen, gall y prosiect fod yn seiliedig ar waith labordy, data neu addysg, ond bydd bob amser yn cynnwys cwestiwn ymchwil sy'n deillio o'r llenyddiaeth, ac sy'n canolbwyntio ar bwnc perthnasol i wyddor feddygol. Bydd yn gofyn cwestiwn ymchwil newydd ac yn cynnwys dadansoddiad beirniadol o ganfyddiadau ymchwil. Bydd myfyrwyr yn mireinio eu sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig i lefel raddedig, drwy lunio cyflwyniad rhagarweiniol ar gefndir y prosiect, ynghyd â thraethawd estynedig a chyflwyniad llafar ar ganfyddiadau eu hymchwil.