Dr Sian-eleri Owens
Research Officer
Medicine
Telephone: (01792) 604942
Room: Academic Office - 430
Fourth Floor
Institute of Life Science 1
Singleton Campus

Publications

 1. & Akt and STAT5 mediate naïve human CD4+ T-cell early metabolic response to TCR stimulation. Nature Communications 10(1)
 2. & Postpartum uterine infection and endometritis in dairy cattle. Animal Reproduction 14(3), 622-629.
 3. & Innate immunity and the sensing of infection, damage and danger in the female genital tract. Journal of Reproductive Immunology
 4. & Interleukin 4 and interleukin 13 downregulate the lipopolysaccharide-mediated inflammatory response by human gestation-associated tissues†. Biology of Reproduction
 5. & Chromophores in operative surgery: Current practice and rationalized development. Journal of Controlled Release 249, 123-130.

See more...

Teaching

 • PM-002 The Human Cell

 • PM-132 Eukaryotic Cell Biology

  This module will provide a broad introduction to fundamental concepts in Eukaryotic cell biology investigating the origins of the cell, cell structure and specialised cells and cells in disease. There will be a general focus on human cells throughout with reference to other organisms when needed. Students will gain practical experience in identification, differentiation of cells from different human and animal species.

 • PM-132C Bioleg Celloedd Ewcaryotig

  Bydd y modiwl hwn yn darparu cyflwyniad bras i gysyniadau sylfaenol ym maes bioleg celloedd Ewcaryotig, gan ymchwilio i darddiad y gell, strwythur y gell a chelloedd arbenigol a chelloedd mewn clefyd. Bydd ffocws cyffredinol ar gelloedd dynol drwy gydol y modiwl, gan gyfeirio at organebau eraill yn ôl yr angen. Bydd myfyrwyr yn cael profiad ymarferol o nodi celloedd, gwahaniaethu rhwng gwahanol gelloedd dynol a rhywogaethau o anifeiliaid.

 • PM-138 Skills for Medical Sciences

  The aim of this module is to provide the student with basic skills required for laboratory research in the field of applied medical sciences. The module will be both theoretical and applied: the student will be instructed in methods essential for data acquisition and analyses but will also actively participate in the laboratory, using broadly applicable experimental techniques. They will also develop skills that are not experimental techniques themselves, but are nevertheless fundamental to the scientific process, such as `lab math,¿ sourcing information, referencing, ethics and health and safety.

 • PM-138C Sgiliau ar gyfer Gwyddorau Meddygol

  Nod y modiwl hwn yw darparu¿r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen ar fyfyrwyr ar gyfer ymchwil labordy ym maes y gwyddorau meddygol cymhwysol. Bydd y modiwl yn cynnwys gwaith damcaniaethol a chymhwysol: caiff y myfyriwr ei hyfforddi mewn dulliau sy¿n hanfodol ar gyfer caffael data a¿i ddadansoddi, ond bydd hefyd yn cymryd rhan weithredol yn y labordy, gan ddefnyddio¿n fras y technegau arbrofol perthnasol. Byddant hefyd yn datblygu sgiliau nad ydynt yn dechnegau arbrofol yn eu hunain, ond sydd er hynny, yn sylfaenol i¿r broses wyddonol, megis, mathemateg y labordy¿, cyrchu gwybodaeth, cyfeirnodi, moeseg ac iechyd a diogelwch.

 • PM-200 Skills For Geneticists II

  This module will give assignments designed to build on essay writing and oral presentation skills introduced in level 1. It will also develop critical evaluation, analysis skills for the understanding of peer-reviewed research papers.

 • PM-304C Prosiect Ymchwil Biofoleciwlaidd

  Profiad gwaith mewn labordy ymchwil.

 • PM-344C Prosiect Capfaen

  Nod y modiwl hwn yw rhoi cyfle i fyfyrwyr gael profiad dysgu capfaen drwy gymryd rhan yn eu prosiect eu hunain yn seiliedig ar gwestiwn ymchwil. Gan ddibynnu ar linyn cyflogadwyedd y myfyriwr yn y rhaglen, gall y prosiect fod yn seiliedig ar waith labordy, data neu addysg, ond bydd bob amser yn cynnwys cwestiwn ymchwil sy'n deillio o'r llenyddiaeth, ac sy'n canolbwyntio ar bwnc perthnasol i wyddor feddygol. Bydd yn gofyn cwestiwn ymchwil newydd ac yn cynnwys dadansoddiad beirniadol o ganfyddiadau ymchwil. Bydd myfyrwyr yn mireinio eu sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig i lefel raddedig, drwy lunio cyflwyniad rhagarweiniol ar gefndir y prosiect, ynghyd â thraethawd estynedig a chyflwyniad llafar ar ganfyddiadau eu hymchwil.

 • PM-347 Human Immunopathology

  The module aims to provide students with a greater understanding of the human immune system and the causes of a range of diseases associated with immune dysfunction including autoimmune diseases, metabolic disorders and neurological conditions.