Dr Alwena Morgan
Lecturer
Medicine
Telephone: (01792) 602051
Room: Academic Office - 225
Second Floor
Institute of Life Science 1
Singleton Campus

Dr Alwena Morgan is a lecturer on the Genetics Degree programme.

Publications

 1. & Ghrelin mediated neuroprotection - A possible therapy for Parkinson's disease?. Neuropharmacology
 2. & A novel role for 12/15-lipoxygenase in regulating autophagy.. Radox Biology 4, 40-47.
 3. & Quantitative assays for esterified oxylipins generated by immune cells. Nature Protocols 5(12), 1919-1931.
 4. & Phosphatidylethanolamine-esterified Eicosanoids in the Mouse: TISSUE LOCALIZATION AND INFLAMMATION-DEPENDENT FORMATION IN Th-2 DISEASE. Journal of Biological Chemistry 284(32), 21185-21191.
 5. & Novel Keto-phospholipids Are Generated by Monocytes and Macrophages, Detected in Cystic Fibrosis, and Activate Peroxisome Proliferator-activated Receptor-γ. Journal of Biological Chemistry 287(50), 41651-41666.

Teaching

 • PM-120C Dadansoddiad Geneteg 1

  Bydd y modiwl yma yn gosod aseiniadau wedi eu cynllunio i ddatblygu sgiliau myfyrwyr geneteg a geneteg feddygol. Bydd myfyrwyr yn cwrdd gyda'u tiwtoriaid ac yn derbyn cyfres o aseiniadau wedi eu cynllunio i ddatblygu sgiliau mewn meysydd allweddol megis ysgrifennu traethodau, cyflwyniadau llafar a rhifedd cyffredinol. Bydd sesiynau ar y cyd yn manylu ar sgiliau cyffredinol megis defnyddio'r rhyngrwyd i chwilio am ffynonellau gwyddonol, cyfeirnodi a llên-ladrata.

 • PM-130C Datblygu Sgiliau Biocemeg.

  Mae¿r modiwl yma wedi ei gynllunio i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar fyfyrwyr biocemeg a biocemeg feddygol. Bydd myfyrwyr yn cyfarfod gyda¿u tiwtoriaid, ac yn cael cyfres o aseiniadau wedi eu cynllunio i ddatblygu sgiliau mewn meysydd allweddol megis ysgrifennu traethodau, cyflwyno, datblygiad gyrfa a rhifedd cyffredinol. Bydd sesiynnau ar y cyd yn cynnwys sgiliau cyffredinol megis defnyddio'r rhyngrwyd i chwilio am ffynonellau gwyddonol, cyfeirnodi a llen-ladrad.

 • PM-133C Geneteg Esblygiadol a Molecwlaidd

  Mae'r modiwl yn dechrau drwy ystyried agweddau ar eneteg a phynciau perthynol e.e. mitosis a meiosis, mwtadiad, genomau, ailgyfuno, trawsgrifiad, trosiad, strwythur protein a phriodweddau protein. Mae ail ran y modiwl yn cynnwys bioleg esblygiadol, detholiad naturiol ac amrywiad, esblygiad molecwlaidd, rhywogaethau a'u cread, dosbarthiad a ffylogenedd.

 • PM-200 Genetic Analysis II

  This module will give assignments designed to build on essay writing and oral presentation skills introduced in level 1. It will also develop critical evaluation, analysis skills for the understanding of peer-reviewed research papers.

 • PM-200C Dadansoddiad Geneteg II

  Gosodir aseiniadau ar y modiwl hwn i adeiladu ar y sgiliau ysgrifennu traethawd a chyflwyno llafar a gyflwynwyd yn lefel 1. Hefyd, datblygir sgiliau gwerthuso beirniadol a dadansoddi at ddibenion deall papurau ymchwil a adolygir gan gymheiriaid.

 • PM-238C Ystadegau Biolegol

  Mae¿r modiwl hwn yn cwmpasu nifer o egwyddorion dadansoddi data biolegol drwy ddefnyddio meddalwedd ystadegol.

 • PM-246C Datblygu Sgiliau Biocemeg II

  Nod y modiwl hwn yw datblygu'r sgiliau mae eu hangen ar fyfyrwyr biocemeg. Bydd myfyrwyr yn cwrdd â thiwtoriaid ac yn derbyn cyfres o aseiniadau at ddiben datblygu eu sgiliau mewn meysydd allweddol, gan gynnwys ysgrifennu traethodau, cyflwyno a dadansoddi papurau ymchwil.

 • PM-253C Technegau Bioleg Foleciwlaidd

  Bydd y modiwl yn darparu sylfaen ddamcaniaethol ac ymarferol gref ar gyfer ystod gynhwysfawr o dechnegau biofoleciwlaidd a ddefnyddir ar hyn o bryd mewn geneteg foleciwlaidd a biocemeg. Rhoir pwyslais penodol ar dechnoleg ailgyfuno DNA, dilyniannu cenhedlaeth nesaf, transgriptomeg, proteomeg a sbectrometreg màs.

 • PM-304C Prosiect Ymchwil Biofoleciwlaidd

  Profiad gwaith mewn labordy ymchwil.

 • PM-334 Biochemistry Literature Review and Communication

  Students will acquire a detailed knowledge of one topical research area of key importance to their particular degree scheme.

 • PM-334C Adolygiad Llenyddiaeth Biocemeg a Chyfathrebu

  Bydd y myfyrwyr yn dysgu gwybodaeth fanwl o un maes ymchwil cyfamserol â phwysigrwydd allweddol i'w cynllun gradd penodol.

 • PM-357C Technegau Labordy Biofeddygol

  Bydd y modiwl yn darparu damcaniaeth ymarferol a manwl o¿r cymwysiadau ac offer sydd ar gael i fyfyrwyr MSci yn y labordai ymchwil biofeddygol sydd wedi'u lleoli yn yr Ysgol Feddygaeth. Bydd y modiwl yn darparu canllawiau a rhesymeg ar gyfer cynlluniau arbrofol, a dadansoddiad data ac ystadegau.

Supervision

 • Investigating novel small molecule enzyme inhibitors for treating cognitive decline and dementia (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
 • Ghrelin AMPK mediated mitochondrial dynamics (current)

  Student name:
  MSc
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
  Other supervisor: Prof Catherine Thornton
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
 • Cellular and molecular mechanisms of ghrelin-mediated neurogenesis (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
 • Preventing nerve cell loss in Alzheimer's disease: a role for the orexigenic hormone ghrelin? (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
  Other supervisor: Dr Owain Howell
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
 • The role of neuronal autophagy in ghrelin mediated neuroprotection and neurogenesis: Implications for dementia and associated disease (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
 • The role of ghrelin in epigenetic regulation of adult hippocampal neurogenesis. (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
 • 'The Effects of Ghrelin and Mild Nutrient Restriction on Neuronal Autophagy' (awarded 2017)

  Student name:
  MRes
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies