Dr Alwena Morgan
Lecturer
Medicine
Telephone: (01792) 602051
Room: Academic Office - 225
Second Floor
Institute of Life Science 1
Singleton Campus

Dr Alwena Morgan is a lecturer on the Genetics Degree programme.

Publications

 1. & Cholesterolomics: An update. Analytical Biochemistry 524, 56-67.
 2. & Current trends in oxysterol research. Biochemical Society Transactions 44(2), 652-658.
 3. & Less is more: Caloric regulation of neurogenesis and adult brain function. Journal of Neuroendocrinology 29(10), e12512
 4. & Ghrelin mediated neuroprotection - A possible therapy for Parkinson's disease?. Neuropharmacology 136, 317-326.
 5. & A novel role for 12/15-lipoxygenase in regulating autophagy.. Radox Biology 4, 40-47.

See more...

Teaching

 • PM-008 Foundation Applied Medical Sciences Skills Development 2

  The module will provide the student with a diversity of laboratory and scientific skills in relation to the undertaking of undergraduate practical sessions in a safe manner and develop skills including molarity calculations, biological extractions, basic chromatography, an introduction into anatomical dissection and physiology.

 • PM-120C Dadansoddiad Geneteg 1

  Bydd y modiwl yma yn gosod aseiniadau wedi eu cynllunio i ddatblygu sgiliau myfyrwyr geneteg a geneteg feddygol. Bydd myfyrwyr yn cwrdd gyda'u tiwtoriaid ac yn derbyn cyfres o aseiniadau wedi eu cynllunio i ddatblygu sgiliau mewn meysydd allweddol megis ysgrifennu traethodau, cyflwyniadau llafar a rhifedd cyffredinol. Bydd sesiynau ar y cyd yn manylu ar sgiliau cyffredinol megis defnyddio'r rhyngrwyd i chwilio am ffynonellau gwyddonol, cyfeirnodi a llên-ladrata.

 • PM-130C Datblygu Sgiliau Biocemeg.

  Mae¿r modiwl yma wedi ei gynllunio i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar fyfyrwyr biocemeg a biocemeg feddygol. Bydd myfyrwyr yn cyfarfod gyda¿u tiwtoriaid, ac yn cael cyfres o aseiniadau wedi eu cynllunio i ddatblygu sgiliau mewn meysydd allweddol megis ysgrifennu traethodau, cyflwyno, datblygiad gyrfa a rhifedd cyffredinol. Bydd sesiynnau ar y cyd yn cynnwys sgiliau cyffredinol megis defnyddio'r rhyngrwyd i chwilio am ffynonellau gwyddonol, cyfeirnodi a llen-ladrad.

 • PM-133C Geneteg Esblygiadol a Molecwlaidd

  Mae'r modiwl yn dechrau drwy ystyried agweddau ar eneteg a phynciau perthynol e.e. mitosis a meiosis, mwtadiad, genomau, ailgyfuno, trawsgrifiad, trosiad, strwythur protein a phriodweddau protein. Mae ail ran y modiwl yn cynnwys bioleg esblygiadol, detholiad naturiol ac amrywiad, esblygiad molecwlaidd, rhywogaethau a'u cread, dosbarthiad a ffylogenedd.

 • PM-200 Genetic Analysis II

  This module will give assignments designed to build on essay writing and oral presentation skills introduced in level 1. It will also develop critical evaluation, analysis skills for the understanding of peer-reviewed research papers.

 • PM-200C Dadansoddiad Geneteg II

  Gosodir aseiniadau ar y modiwl hwn i adeiladu ar y sgiliau ysgrifennu traethawd a chyflwyno llafar a gyflwynwyd yn lefel 1. Hefyd, datblygir sgiliau gwerthuso beirniadol a dadansoddi at ddibenion deall papurau ymchwil a adolygir gan gymheiriaid.

 • PM-238C Ystadegau Biolegol

  Mae¿r modiwl hwn yn cwmpasu nifer o egwyddorion dadansoddi data biolegol drwy ddefnyddio meddalwedd ystadegol.

 • PM-246C Datblygu Sgiliau Biocemeg II

  Nod y modiwl hwn yw datblygu'r sgiliau mae eu hangen ar fyfyrwyr biocemeg. Bydd myfyrwyr yn cwrdd â thiwtoriaid ac yn derbyn cyfres o aseiniadau at ddiben datblygu eu sgiliau mewn meysydd allweddol, gan gynnwys ysgrifennu traethodau, cyflwyno a dadansoddi papurau ymchwil.

 • PM-253C Technegau Bioleg Foleciwlaidd

  Bydd y modiwl yn darparu sylfaen ddamcaniaethol ac ymarferol gref ar gyfer ystod gynhwysfawr o dechnegau biofoleciwlaidd a ddefnyddir ar hyn o bryd mewn geneteg foleciwlaidd a biocemeg. Rhoir pwyslais penodol ar dechnoleg ailgyfuno DNA, dilyniannu cenhedlaeth nesaf, transgriptomeg, proteomeg a sbectrometreg màs.

 • PM-304C Prosiect Ymchwil Biofoleciwlaidd

  Profiad gwaith mewn labordy ymchwil.

 • PM-315 Genetic Analysis III

  The module aims to develop the student¿s ability to critically analyse and synthesise advanced research topics in genetics and molecular biology, and their oral and written scientific presentation skills.

 • PM-315C Dadansoddiad Geneteg III

  Amcan y modiwl yw datblygu gallu'r myfyriwr i ddadansoddi'n feirniadol a syntheseiddio pynciau ymchwil uwch ym maes geneteg a bioleg foleciwlaidd, ac i feithrin eu sgiliau cyflwyno gwyddonol llafar ac ysgrifenedig.

 • PM-334 Biochemistry Literature Review and Communication

  Students will acquire a detailed knowledge of one topical research area of key importance to their particular degree scheme.

 • PM-334C Adolygiad Llenyddiaeth Biocemeg a Chyfathrebu

  Bydd y myfyrwyr yn dysgu gwybodaeth fanwl o un maes ymchwil cyfamserol â phwysigrwydd allweddol i'w cynllun gradd penodol.

 • PM-357C Technegau Labordy Biofeddygol

  Bydd y modiwl yn darparu damcaniaeth ymarferol a manwl o¿r cymwysiadau ac offer sydd ar gael i fyfyrwyr MSci yn y labordai ymchwil biofeddygol sydd wedi'u lleoli yn yr Ysgol Feddygaeth. Bydd y modiwl yn darparu canllawiau a rhesymeg ar gyfer cynlluniau arbrofol, a dadansoddiad data ac ystadegau.

 • PM-402 Advanced Research Project B

  The advanced research project is a key component of the final year of study, providing students with experience of conducting cutting-edge research in the Institute of Life Science and Centre for Nanohealth over an 9-month period. The project will fall into one of the current medically-related research themes: Biomarkers and Genes; Microbes and Immunity; Devices. Students will employ a range of advanced analytical procedures to investigate a specific topic. In addition, they will gain experience in preparing a research proposal and presenting their data in various formats. Research topics will be assigned that are appropriate to a specific degree title. For example, a Genetics student could be assigned a project investigating gene function in an insect vector of a tropical disease, using the technique of RNA interference. The advanced research project is divided between 2 modules, PM-400 and PM-402. PM-402 comprises the final written dissertation.

Supervision

 • Investigating novel small molecule enzyme inhibitors for treating cognitive decline and dementia (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
 • Ghrelin AMPK mediated mitochondrial dynamics (current)

  Student name:
  MSc
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
  Other supervisor: Prof Catherine Thornton
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
 • Cellular and molecular mechanisms of ghrelin-mediated neurogenesis (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
 • Preventing nerve cell loss in Alzheimer's disease: a role for the orexigenic hormone ghrelin? (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
  Other supervisor: Dr Owain Howell
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
 • The role of neuronal autophagy in ghrelin mediated neuroprotection and neurogenesis: Implications for dementia and associated disease (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
 • The role of ghrelin in regulation of adult hippocampal neurogenesis. (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies
 • 'The Effects of Ghrelin and Mild Nutrient Restriction on Neuronal Autophagy' (awarded 2017)

  Student name:
  MRes
  Other supervisor: Dr Alwena Morgan
  Other supervisor: Dr Jeffrey Davies