Dr Mark Bannister
Research Officer
Medicine
Telephone: (01792) 513475
Room: Open Plan - 141
First Floor
Institute of Life Science 1
Singleton Campus

Publications

  1. Williams, A., Bannister, M., Thomas, N., Sikkel, M., Mukherjee, S., Maxwell, C., MacLeod, K., George, C., Bannister, M., George, C., Thomas, N., Mukherjee, S., Williams, A. Questioning flecainide's mechanism of action in the treatment of catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia The Journal of Physiology 594 21 6431 6432
  2. Aggeli, A., Bannister, M., Bell, M., Boden, N., Findlay, J., Hunter, M., Knowles, P., Yang, J., Bannister, M. Conformation and Ion-Channeling Activity of a 27-Residue Peptide Modeled on the Single-Transmembrane Segment of the IsK (minK) Protein†,‡ Biochemistry 37 22 8121 8131
  3. Bannister, M., Williams, A., Sitsapesan, R., Bannister, M., Williams, A. Removal of clustered positive charge from dihydropyridine receptor II–III loop peptide augments activation of ryanodine receptors Biochemical and Biophysical Research Communications 314 3 667 674
  4. Bannister, M., Williams, A., Bannister, M., Williams, A. Activation of the sheep cardiac Ca2+ release channel by simple heteroaromatics Biochemical and Biophysical Research Communications 317 2 397 400
  5. Kobayashi, S., Bannister, M., Gangopadhyay, J., Hamada, T., Parness, J., Ikemoto, N., Bannister, M. Dantrolene Stabilizes Domain Interactions within the Ryanodine Receptor Journal of Biological Chemistry 280 8 6580 6587

See more...

Teaching

  • PM-266C Y System Gardiofasgwlaidd

    Gan adeiladu ar fodiwl y flwyddyn gyntaf, Ffisioleg Ddynol (PM-139), bydd y modiwl ar y System Gardiofasgwlaidd yn cyflwyno ac yn diffinio'r mecanweithiau cellol sylfaenol sy'n rheoli ffisioleg gweithrediad system gardiofasgwlaidd iach. Bydd y modiwl yn disgrifio'r prosesau sy'n gyfrifol am guriad calon rheolaidd a gweithrediad y pibellau gwaed, a sut gall newidiadau yn y systemau dan sylw arwain at gyflyrau pathoffisiolegol. Bydd pwyslais ar y dulliau arbrofol a ddefnyddir i astudio'r mecanweithiau cardiofasgwlaidd a ddisgrifiwyd.