Dr Ilyas Khan
Associate Professor
Biomedical Sciences
Telephone: (01792) 602588
Room: Admin office CNH - 010
Ground Floor
Institute of Life Science 2
Singleton Campus

Publications

 1. Singh, R., Alzyoud, J., Trickett, R., Thomas, P., Theobald, P., Khan, I. Growth Factor and Intense Pulse Light in Flexor Tendon Repair: A Biomechanical Study at Strength and Gap Resistance The Journal of Hand Surgery (Asian-Pacific Volume) 23 04 463 468
 2. Otto, I., Levato, R., Webb, W., Khan, I., Breugem, C., Malda, J., Khan, I. Progenitor cells in auricular cartilage demonstrate cartilage-forming capacity in 3D hydrogel culture European Cells and Materials 35 132 150
 3. Ahmad, F., Soe, S., White, N., Johnston, R., Khan, I., Liao, J., Jones, M., Prabhu, R., Maconochie, I., Theobald, P., Johnston, R., Khan, I. Region-Specific Microstructure in the Neonatal Ventricles of a Porcine Model Annals of Biomedical Engineering
 4. Fellows, C., Williams, R., Davies, I., Gohil, K., Baird, D., Fairclough, J., Rooney, P., Archer, C., Khan, I. Characterisation of a divergent progenitor cell sub-populations in human osteoarthritic cartilage: the role of telomere erosion and replicative senescence Scientific Reports 7 41421
 5. Fellows, C., Matta, C., Zakany, R., Khan, I., Mobasheri, A. Adipose, Bone Marrow and Synovial Joint-Derived Mesenchymal Stem Cells for Cartilage Repair Frontiers in Genetics 7

See more...

Teaching

 • PM-132 Eukaryotic Cell Biology

  This module will provide a broad introduction to fundamental concepts in Eukaryotic cell biology investigating the origins of the cell, cell structure and specialised cells and cells in disease. There will be a general focus on human cells throughout with reference to other organisms when needed. Students will gain practical experience in identification, differentiation of cells from different human and animal species.

 • PM-132C Bioleg Celloedd Ewcaryotig

  Bydd y modiwl hwn yn darparu cyflwyniad bras i gysyniadau sylfaenol ym maes bioleg celloedd Ewcaryotig, gan ymchwilio i darddiad y gell, strwythur y gell a chelloedd arbenigol a chelloedd mewn clefyd. Bydd ffocws cyffredinol ar gelloedd dynol drwy gydol y modiwl, gan gyfeirio at organebau eraill yn ôl yr angen. Bydd myfyrwyr yn cael profiad ymarferol o nodi celloedd, gwahaniaethu rhwng gwahanol gelloedd dynol a rhywogaethau o anifeiliaid.

 • PM-304 Biomolecular Research Project

  *

 • PM-358 Tissue Engineering and Regenerative Medicine

  This module will provide students with a firm understanding of the principles of Regenerative Medicine that extend from cellular to tissue and organ repair and regeneration. This module will focus on the practical aspects of revolutionary technologies, generated through research, that have the potential to significantly improve how we treat injury, illness and disease.

 • PM-400 Advanced Research Project A

  The advanced research project is a key component of the final year of study, providing students with experience of conducting cutting-edge research in the Institute of Life Science and Centre for Nanohealth over an 9-month period. The project will fall into one of the current medically-related research themes: Biomarkers and Genes; Microbes and Immunity; Devices. Students will employ a range of advanced analytical procedures to investigate a specific topic. In addition, they will gain experience in preparing a research proposal and presenting their data in various formats. Research topics will be assigned that are appropriate to a specific degree title. For example, a Genetics student could be assigned a project investigating gene function in an insect vector of a tropical disease, using the technique of RNA interference. The advanced research project is divided between 2 modules, PM-400 and PM-402. PM-400 includes the following components: (1) Preparation of a research poster, (2) A 15-minute audio recording giving a presentation of the research area, (3) Lab performance and (4) Oral defence of the project in an open viva (20-minute presentation followed by 10-minutes of questions).

 • PM-400C Prosiect Ymchwil Uwch A

  Mae'r prosiect ymchwil uwch yn elfen allweddol o'r flwyddyn astudio olaf. Mae'n rhoi cyfle i fyfyrwyr gael profiad o ymgymryd ag ymchwil arloesol yn y Sefydliad Gwyddor Bywyd a'r Ganolfan NanoIechyd am naw mis. Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar un o'r themâu ymchwil canlynol sy'n berthnasol i'r gwyddorau meddygol: Biofarcwyr a Genynnau; Microbau ac Imiwnedd; Dyfeisiau. Bydd myfyrwyr yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau dadansoddi uwch i ymchwilio i bwnc penodol. Yn ogystal, byddant yn cael profiad o lunio cynnig ymchwil a chyflwyno eu data mewn amrywiaeth o fformatau. Dynodir themâu ymchwil sy'n briodol i deitl gradd penodol. Er enghraifft, os yw myfyriwr yn astudio Geneteg, gellir dynodi prosiect yn ymchwilio i weithrediad gennyn mewn fector pryfed clefyd trofannol, gan ddefnyddio techneg ymyrraeth RNA. Rhennir y prosiect ymchwil uwch rhwng dau fodiwl, PM-400 a PM-402. Mae PM-400 yn cynnwys y cydrannau canlynol: (1) Llunio poster ymchwil; (2) Recordiad sain 15 munud sy'n cyflwyno'r maes ymchwil; (3) Perfformiad yn y labordy a (4) Amddiffyn y prosiect mewn arholiad llafar agored (cyflwyniad 20 munud i'w ddilyn gan 10 munud o gwestiynau).

 • PMEM104 Reconstructive and Regenerative Medicine

  This module will explore the opportunity, trends and developments in innovation in the Life Science Sector in relation to Reconstructive and Regenerative Medicine. Students will be introduced to the strategic approach for developing partnerships and leading innovation in reconstructive and regenerative medicine.

 • PMND00 Nanomedicine Research Dissertation

  This module builds on the knowledge and skills developed in teaching components in part one of their relevant programme. Students will work independently in order to critically explore and add to the evidence base for a topic of relevance to their area of study within nanomedicine.

 • PMNM01 Regenerative Medicine

  Regenerative Medicine is the design and application of cell and drug therapies incorporating nanotechnology and nanoscience in order to repair, replace and regenerate human cells, tissues or organs. This module provides the foundation for understanding how tissues can be returned to normal function by first exploring the fascinating anatomy and physiology of cells, tissues, organs and organ systems. The module builds upon the latter knowledge through teaching the core concepts of stem cell biology, including the isolation, characterisation and application of embryonic stem cells, induced pluripotential stem cells and adult stem cells. The vast potential of stem cells for research and clinical use will be explored from the perspective of their interface with nanotechnology and tissue engineering, which together, have had a profound influence in the delivery of `smarter¿ therapies.

 • PMRM00 Introduction to the practice of Medical Physicists & Clinical Engineers in Health Care

  Provides a broad-based overview of the Medical Physics & Clinical Engineering discipline.

 • PMZM12 Regenerative Medicine

  Regenerative medicine is the application of nanotechnology and nanoscience in the process of replacing or regenerating human cells, tissues or organs to restore or establish normal function. This module will explore the basic concepts in stem cell biology, critically review the endogenous repair mechanisms, describe the basic concepts and principles of tissue engineering and relate this knowledge to it application and use within the clinical context.

Supervision

 • Biomimetic approaches for articular cartilage regeneration (current)

  PhD
  Other supervisor: Dr Ilyas Khan
  Other supervisor: Dr Lewis Francis
 • Identification and Characterisation of tracheal cartilage derived stem cells for airway tissue engineering (awarded 2019)

  PhD
  Other supervisor: Dr Lewis Francis
  Other supervisor: Dr Ilyas Khan
 • Utilising Marine Collagen as a Niche Structure for Enhanced Osteoarthritic Repair (awarded 2019)

  PhD
  Other supervisor: Dr Ilyas Khan
  Other supervisor: Dr Lewis Francis
 • 'The growth and development of differentiated cardiomyocytes as regenerative cardiac implants' (awarded 2018)

  MSc
  Other supervisor: Dr Zhidao Xia
  Other supervisor: Dr Ilyas Khan