Dr Angharad Davies
Clinical Associate Professor in Microbiology
Medicine
Telephone: (01792) 295034
Room: Academic Office - 503
Fifth Floor
Institute of Life Science 1
Singleton Campus

Areas of Expertise

 • Cryptosporidium
 • Mycobacterium tuberculosis

Publications

 1. Jones, R., Velasco, M., Harris, L., Morgan, S., Temple, M., Ruddy, M., Williams, R., Perry, M., Hitchings, M., Wilkinson, T., Humphrey, T., Gilbert, M., Davies, A. Resolving a clinical tuberculosis outbreak using palaeogenomic genome reconstruction methodologies Tuberculosis 119 101865
 2. Carter, B., Stiff, R., Elwin, K., Hutchings, H., Mason, B., Davies, A., Chalmers, R., Hutchings, H., Davies, A. Health sequelae of human cryptosporidiosis—a 12-month prospective follow-up study European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases
 3. Jones, R., Harris, L., Morgan, S., Ruddy, M., Perry, M., Williams, R., Humphrey, T., Temple, M., Davies, A., Davies, A. Phylogenetic analysis of Mycobacterium tuberculosis strains in Wales using core genome MLST to analyse whole genome sequencing data Journal of Clinical Microbiology
 4. Davies, A., Slatter, M., Gennery, A., Robinson, G., Crouch, N., Elwin, K., Hadfield, S., Cant, A., Davies, E., Chalmers, R. Prevalence of Cryptosporidium Carriage and Disease in Children With Primary Immune Deficiencies Undergoing Hematopoietic Stem Cell Transplant in Northern Europe The Pediatric Infectious Disease Journal 36 5 504 506
 5. Chalmers, R., Elwin, K., Featherstone, C., Robinson, G., Crouch, N., Davies, A. Clinical and Microbiological Investigation of Zoonotic Cryptosporidiosis in two children by routine diagnostic methods and quantitative polymerase chain reaction Journal of Veterinary Medicine and Research 3 3 1054

See more...

Teaching

 • PM-250 Infectious Disease and Parasitology

  The course will build on the fundamentals of microbiology and introduce new topics in bacteriology, mycology and parasitology. Level 5 Immunology (PM-249) is a pre-requisite. The course covers the fundamentals of infectious diseases, including clinical aspects, treatment / prevention, and experimental approaches to the study of infectious and parasitic organisms. The course will also cover topics including disease outbreaks, beneficial parasites, tropical disease and behaviour-modifying parasites.

 • PM-250C Clefydau Heintus a Pharasitoleg

  Bydd y cwrs yn adeiladu ar sylfeini microbioleg ac yn cyflwyno pynciau newydd ym meysydd bacterioleg, mycoleg a pharasitoleg. Mae Imiwnoleg Lefel 5 (PM-249) yn rhagofyniad. Mae'r cwrs yn ymdrin ag egwyddorion sylfaenol clefydau heintus, gan gynnwys agweddau clinigol, triniaeth/atal, ac ymagweddau arbrofol at astudio organebau heintus a pharasitig. Bydd y cwrs hefyd yn ymdrin â phynciau gan gynnwys achosion o glefydau, parasitiaid buddiol, clefydau trofannol a pharasitiaid sy'n effeithio ar ymddygiad.

 • PM-262 Antimicrobial therapy and resistance

  This module will focus on the principles of antimicrobial therapy and development of resistance. This is one of the most important issues facing modern medicine and the module will have a clinical emphasis. The module will provide an understanding of the development, mechanisms and implications of antimicrobial resistance and the principles of appropriate prescribing and antibiotic stewardship, with particular reference to current UK clinical practice. Resistance in bacteria (including mycobacteria) and viruses will be covered. Dry practicals will be used to teach relevant test interpretation.

 • PM-304C Prosiect Ymchwil Biofoleciwlaidd

  Profiad gwaith mewn labordy ymchwil.

 • PM-344 Capstone Project

  The aim of this module is to provide a capstone experience to students¿ learning, through participating in their own enquiry-based research project. Depending on the student's employability strand within the programme, the project may be laboratory, data, or education-based, but it will always involve a research question that is drawn from the literature, focused on a topic relevant to medical science. It will ask a novel research question and involve the critical analysis of research findings. Students will refine their oral and written communication skills to a graduate level through creating an introductory presentation on the project background, and a written dissertation and oral presentation on their research conclusions.

 • PM-344C Prosiect Capfaen

  Nod y modiwl hwn yw rhoi cyfle i fyfyrwyr gael profiad dysgu capfaen drwy gymryd rhan yn eu prosiect eu hunain yn seiliedig ar gwestiwn ymchwil. Gan ddibynnu ar linyn cyflogadwyedd y myfyriwr yn y rhaglen, gall y prosiect fod yn seiliedig ar waith labordy, data neu addysg, ond bydd bob amser yn cynnwys cwestiwn ymchwil sy'n deillio o'r llenyddiaeth, ac sy'n canolbwyntio ar bwnc perthnasol i wyddor feddygol. Bydd yn gofyn cwestiwn ymchwil newydd ac yn cynnwys dadansoddiad beirniadol o ganfyddiadau ymchwil. Bydd myfyrwyr yn mireinio eu sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig i lefel raddedig, drwy lunio cyflwyniad rhagarweiniol ar gefndir y prosiect, ynghyd â thraethawd estynedig a chyflwyniad llafar ar ganfyddiadau eu hymchwil.

 • PMCM00 Clinical Infection Therapy

  This module encompasses clinical microbiology and infection, as applied in a health service setting. Over one week, clinical, laboratory and public health aspects of infection will all be covered. There will be an emphasis on antimicrobial use and resistance mechanisms, and the strategies applied by health professionals to limit resistance, in terms of antimicrobial stewardship and infection control. The module is suitable for health professionals working in fields related to infection, such as antimicrobial pharmacists and infection control nurses, as well as for all students interested in this applied subject area.

 • PMGM15 Application of Genomics in Infectious Disease

  In this module the student will learn about the genomic structure of infectious agents, implication of acquisition or loss of nucleotides, genes and plasmids on pathogenicity, sensitivity of a pathogen to drug treatment and outbreak control.

 • PMGM18 Critical Literature Review

  This module will allow students to carry out a critical and in-depth evaluation of previous research based on a specific subject related to genomics

 • PMZM00 Clinical Infection Therapy

  This module encompasses clinical microbiology and infection, as applied in a health service setting. Over one week, clinical, laboratory and public health aspects of infection will all be covered. There will be an emphasis on antimicrobial use and resistance mechanisms, and the strategies applied by health professionals to limit resistance, in terms of antimicrobial stewardship and infection control. The module is suitable for helath professionals working in fields related to infection, such as antimicrobial pharmacists and infection control nurses, as well as for all students interested in this applied subject area.

Supervision

 • The microbiota in ulcerative colitis: a feasability study for a clinical trial of faecal microbiota transplant in selected cases (current)

  MD
  Other supervisor: Dr Paula Row
 • Use of whole genome sequencing in understanding transmission dynamics of tuberculosis (awarded 2018)

  PhD
  Other supervisor: Dr Llinos Harris
  Other supervisor: Prof Thomas Humphrey
  Other supervisor: Dr Thomas Wilkinson