Professor Richard Parry
Professor
Cymraeg
Telephone: (01792) 295126
Room: Academic Office - 154
First Floor
Talbot Building
Singleton Campus

Professor Parry is both an academic and a qualified barrister. His research interests lie at the intersection of law, history, language and national identity, especially in the context of Wales and the Welsh language. He has a sustained record of scholarly publications, including monographs, articles and contributions to edited collections. He has served on several national committees, in particular those concerned with the Welsh language, including the Welsh Language Commissioner's Advisory Panel, the Welsh Government's Welsh Language Partnership Council, and the Academic Board of Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

He is a Fellow of the Royal Historical Society and a Fellow of the Learned Society of Wales

Areas of Expertise

 • Legal and Social History
 • Criminal Justice
 • Law and Minority Languages
 • Devolution

Publications

 1. Adolygiad o "Cofiant Cledwyn Hughes: Un o Wŷr Mawr Môn a Chymru" gan D. Ben Rees (Tal-y-bont: Y Lolfa, 2017).. Y Traethodydd Ebrill 2018(725), 125-128.
 2. "Yr Arglwydd Cledwyn o Benrhos, Deddf Iaith 1967 a'r Gwaddol Heddiw", Darlith Flynyddol Barn (crynodeb), Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, 2017. Barn Medi 2017(656), 18-19.
 3. Is Ireland a Bilingual State?. Northern Ireland Legal Quarterly 66(3), 199-221.
 4. Is Breaking up Hard to do? The Case for a Separate Welsh Jurisdiction. The Irish Jurist 57, 61-93.
 5. Language Rights in Criminal Proceedings and BREXIT: What have we got to lose?. European Human Rights Law Review 2017(2), 155-168.

See more...

Teaching

 • CY-124 Statws y Gymraeg

  Mae¿r modiwl hwn yn cynnig trosolwg hanesyddol o statws cyfreithiol a chyfansoddiadol yr iaith Gymraeg. Bydd myfyrwyr yn dadansoddi¿r Gymraeg fel iaith llywodraeth a chyfraith yn yr oesoedd canol cyn troi at ddarpariaethau¿r Deddfau Uno. Ystyrir y defnydd o¿r Gymraeg wrth lywodraethu a gweinyddu cyfiawnder yn y cyfnod modern cynnar, cyn edrych ar ymgyrchoedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg i adfer yr iaith yn y llysoedd. Yna, edrychir yn fanwl ar ddeddfau iaith yr ugeinfed ganrif yn 1942, 1967 a 1993, gan ystyried i ba raddau y llwyddwyd i adfer y Gymraeg ym mywyd swyddogol Cymru.

 • CY-234 Hawliau Iaith yn y Cyd-destun Rhyngwladol

  Mae¿r modiwl hwn yn dadansoddi polisi, cyfraith a chynllunio ieithyddol o bersbectif rhyngwladol. Bydd y cysyniad o ¿hawliau iaith¿ yn cael ei ddadansoddi, ac edrychir ar hawliau iaith yn gyffredinol ynghyd a hawliau iaith a berthyn i grwpiau penodol. Edrychir ar y fframwaith bolisi byd-eang o safbwynt gweithgaredd y Cenhedloedd Unedig, ac Ewropeaidd o safbwynt offerynnau Cyngor Ewrop a¿r Undeb Ewropeaidd.

 • CY-353 Cyfraith Hywel

  Mae'r modiwl hwn yn olrhain hanes cyfreithiol Cymru yn yr oesoedd canol, gan archwilio ac asesu pwysigrwydd dylanwadau Cymreig, Rhufenig a Seisnig ar hunaniaeth gyfreithiol Cymru

 • CY-358 Y Gymraeg, Datganoli a'r Gyfraith

  Mae'r modiwl hwn yn dadansoddi statws gyfreithiol yr iaith Gymraeg yn y cyfnod ôl-ddatganoledig. This module analyses the legal status of the Welsh language in the post-devolution era.

 • LAA305 Cyfraith Hywel

  This module traces the various strands of Wales¿s legal history from its beginnings to the present day, identifying and assessing the importance of the native Welsh, Roman and English influences to Wales¿s modern legal and social identity.

 • LAA348 Cymraeg y Gyfraith

  This module analyses the legal status of the Welsh language in the post-devolution era. It is available through the medium of Welsh only. Mae'r modiwl hwn yn dadansoddi statws gyfreithiol yr iaith Gymraeg yn y cyfnod ôl-ddatganoledig. Mae ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig.

 • LAAUX00 Legal History of Wales Part 1

  This twenty credit module traces the various strands of Wales¿s legal history from its beginnings to the present day, identifying and assessing the importance of the native Welsh, Roman and English influences to Wales¿s modern legal and social identity.

Supervision

 • The effect of the campaign for the disestablishment of the Church in Wales upon the development of national feeling in Wales. (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Prof Louise Miskell
  Other supervisor: Prof Richard Parry

Research Groups

 • Director

  Hywel Dda Institute