Academic Liaison Librarian
Science & Engineering
Telephone: (01792) 295042
Room: Librarians Office - 45
Ground Floor
Bay Library
Bay Campus

I am currently Academic Liaison Librarian for the College of Engineering, based in Swansea University's Bay Campus.

Teaching

  • EG-353 Research Project

    The module involves the application of scientific and engineering principles to the solution of a practical problem associated with engineering systems and processes. The student will gain experience in working independently on a substantial, individually assigned task, using accepted planning procedures. It will require and develop self-organisation and the critical evaluation of options and results, as well as developing technical knowledge in the chosen topic.

  • EGW353 Research Project (Welsh)

    Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar ddefnyddio gwyddoniaeth a pheirianneg i ddatrys problemau ymarferol sy¿n ymdrin â systemau a phrosesau peirianneg. Bydd y myfyrwyr yn elwa o brofiad o weithio yn annibynnol ar dasg unigryw sylweddol trwy ddefnyddio sgiliau cynllunio prosiectau safonol. Bydd angen i¿r myfyriwr datblygu sgiliau hunan drefn, gwerthusiad beirniadol o opsiynau a chanlyniadau ynghyd a datblygu gwybodaeth dechnegol sy¿n addas i¿r maes.