Error

There is a problem with one of the content items on this page. The affected component type is:

Staff Profile Main Details

The system reports the following message:

No records found

I am a paediatric nurse with over 20 years of experience in both clinical practice and education. My clinical interests include PAU, medicine, HDU and neonates. My educational areas of expertise include clinical skills teaching, mandatory training, assessment via portfolio and work based learning. I am an external for Ulster and have research interests in family centred care and the use of clinical holding in paediatric care. I spent 2 years working as a research nurse and have taken part in both quantitative and qualitative research projects in UK. I currently manage a variety of work based learning projects within the College.

• Programme Manager Certificate in Enhanced Practice
• Programme Manager Post Graduate Certificate in Enhanced Neonatal Care
• Child Team Lead
• DoN Lead WBL

Teaching

 • SHG107 An Introduction to Healthcare Practice (BRONGLAIS)

  This module provides an introduction to core nursing concepts, such as law, ethics, research, numeracy and health promotion. Completion of this module will empower the student to participate effectively in the delivery of healthcare practice. And the student will have the opportunity to undertake a range of clinically focussed skills appropriate to their relevant professional body. This core module also addresses key areas in study development using a variety of learning strategies to ensure the student can effectively acquire and utilise knowledge.

 • SHG285P Sharing your practice development

  The aim of this module is to equip students with the necessary skills for work based learning, including self assessment, construction of a learning contract and compilation of a portfolio of evidence. It will introduce students to the principles of work based learning and the skills required to facilitate personal and professional development for themselves and for their colleagues.

 • SHG286P Personal practice development portfolio

  The aim of this module is for the student to demonstrate the personal and professional development that has occurred for them since commencing the programme. This is the equivalent of the dissertation module, requiring submission of a portfolio dissertation demonstrating personal and professional learning and development that has occurred since commencing the programme. The portfolio dissertation will amalgamate and consolidate all previous modules to demonstrate how learning from those modules has influenced practice and facilitated personal and professional development.

 • SHHM46 Advanced Specialist Practice in Blood Transfusion

  This module should enable students to discuss debate, critically analyse and evaluate advanced practice in clinical transfusion. The student should also be able to apply scientific knowledge of haemostasis and the clinical significance of blood groups and red cell antibodies to critically complex areas of blood transfusion to ensure safe and appropriate transfusion support for individuals.

 • SHHM47 Advanced Clinical Governance and Contemporary Issues

  This module should enable the student to critically analyse and evaluate the knowledge gained from SHHM45 Clinical Governance and its Impact on Managing Adverse Events in Blood Transfusion. The module will also discuss current and up to date issues in clinical governance and adverse events in blood transfusion. The module will enable students to build on current knowledge and introduce and critically reflect on audits implemented in their field of practice. It will enable the student to search the literature in order to critically analyse and evaluate leadership and management skills in order to improve practice.

 • SHHM53 Critical Reflection for Physician’s Associates

  This module will further enhance the reflective practice skills introduced in year 1 of the Postgraduate Diploma (PGDip) and MSc Physician¿s Associate Studies.

 • SHN129W Cyflwyniad i Ymarfer Proffesiynol (Oedolion)

  Athroniaeth y modiwl yw'r gred fod datblygiad parhaus yn sail i ymarfer proffesiynol. Drwy gydol eu bywydau proffesiynol, mae angen i nyrsys cymwys gymryd cyfrifoldeb am eu haddysg a'u datblygiad personol. Er mwyn cyflawni hyn, mae angen iddynt allu adnabod eu hanghenion dysgu a datblygiadol, gan ddatblygu strategaethau priodol i'w cyflawni. Ni ellir gwahanu agweddau o ddatblygiad personol a phroffesiynol. Mae'r modiwl hwn yn seiliedig ar gynnwys modiwlau eraill o fewn y flwyddyn, ac hefyd profiadau ymarferol, i gyflwyno'r cysyniad o ymarfer proffesiynol. Bydd y myfyrwyr yn cyflwyno eu datblygiad trwy gyfrwng portffolio a thestun clytwaith.

 • SHN136W Cyflwyniad i Ymarfer Proffesiynol (Plant)

  Athroniaeth y modiwl yw'r gred fod datblygiad parhaus yn sail i ymarfer proffesiynol. Drwy gydol eu bywydau proffesiynol, mae angen i nyrsys cymwys gymryd cyfrifoldeb am eu haddysg a'u datblygiad personol. Er mwyn cyflawni hyn, mae angen iddynt allu adnabod eu hanghenion dysgu a datblygiadol, gan ddatblygu strategaethau priodol i'w cyflawni. Ni ellir gwahanu agweddau o ddatblygiad personol a phroffesiynol. Mae'r modiwl hwn yn seiliedig ar gynnwys modiwlau eraill o fewn y flwyddyn, ac hefyd profiadau ymarferol, i gyflwyno'r cysyniad o ymarfer proffesiynol. Bydd y myfyrwyr yn cyflwyno eu datblygiad trwy gyfrwng portffolio a thestun clytwaith.

 • SHN137W Cyflwyniad i Ymarfer Proffesiynol (Iechyd Meddwl)

  Athroniaeth y modiwl yw'r gred fod datblygiad parhaus yn sail i ymarfer proffesiynol. Drwy gydol eu bywydau proffesiynol, mae angen i nyrsys cymwys gymryd cyfrifoldeb am eu haddysg a'u datblygiad personol. Er mwyn cyflawni hyn, mae angen iddynt allu adnabod eu hanghenion dysgu a datblygiadol, gan ddatblygu strategaethau priodol i'w cyflawni. Ni ellir gwahanu agweddau o ddatblygiad personol a phroffesiynol. Mae'r modiwl hwn yn seiliedig ar gynnwys modiwlau eraill o fewn y flwyddyn, ac hefyd profiadau ymarferol, i gyflwyno'r cysyniad o ymarfer proffesiynol. Bydd y myfyrwyr yn cyflwyno eu datblygiad trwy gyfrwng portffolio a thestun clytwaith.

 • SHN3060W Rheoli Gofal Cymhleth mewn Sefyllfaoedd sy'n Newid yn Gyflym (Plant)

  Nod y modiwl hwn yw rhoi golwg gyffredinol ar ymarfer nyrsio holistaidd mewn meysydd lle mae anghenion gofal plant a phobl ifanc yn gymhleth ac yn newid yn gyflym. Er bod y ffocws ar ofal nyrsio ar gyfer plant a phobl ifanc, mae¿r modiwl yn tynnu ar gynnwys y rhaglen o flynyddoedd 1 a 2 a phrofiadau wrth ymarfer.

 • SHN3062W Ymestyn Ymarfer Nyrsio Proffesiynol (Plant)

  Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr nyrsio plant i ddatblygu¿r wybodaeth a¿r sgiliau i werthuso ac ymestyn ymarfer nyrsio proffesiynol. Bydd yn gymorth iddynt adnabod meysydd i¿w gwella ac unrhyw gyfyngiadau posibl o fewn cyd-destun polisïau cyfredol a diwylliannau sefydliadau. Bydd y modiwl yn galluogi¿r myfyriwr i ddatblygu ei b/photensial ei hun, ymestyn ei (h)ymarfer ei hun a gwerthuso¿r effaith arno ef/arni hi ei hun, plant/pobl ifanc a¿u teuluoedd a gweithwyr proffesiynol eraill.