Following a degree in Anthropology, I worked in a variety of educational, social care and research settings until qualifying as a social worker in 1986. After practicing generically in London, I specialised in adult care, then the regulation and inspection of residential care settings before undertaking further research and moving into social work education. From 1997 to 2008, I worked at Nottingham Trent University, and was Deputy Head of Department and programme leader for part-time and distance-learning social work undergraduate degrees.

I completed my PhD at Royal Holloway University of London on older people and domiciliary care, and maintain other research interests in sexuality, e-learning and reflective practice in social work. I have published in the areas of social care and sexuality, evidence-based practice, and social work education. My current teaching interests on the Undergraduate and Masters Social Work Programmes at Swansea University include working with adults, values and ethics in social work, the application of evidence in social work practice, and developing inter-professional educational links.

Areas of Expertise

 • Sexuality and social care
 • Qualitative research
 • Realist research
 • Adult social care
 • Evidence-based practice
 • E-learning

Publications

 1. Terry, J., Raithby, M., Cutter, J., Murphy, F. A menu for learning: a World Café approach for user involvement and inter-professional learning on mental health Social Work Education 1 22
 2. Raithby, M., Willis, P. 'No sex, please...': applying a critical ethics of care perspective to social care provision for older, lesbian, gay and bisexual (LGB) adults (Ed.), Critical Ethics of Care in Social Work: Transforming the politics and practices of caring (edited by Bob Pease, Anthea Vreugdenhil and Sonya Stanford) 148 160 Abingdon, Oxon. Routledge
 3. P, W., Maegusuku-Hewett, T., Raithby, M., Maegusuku-Hewett, T. Navigating Stormy Waters: consent, sexuality and dementia in care environments in Wales. (Ed.), Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Individuals Living with Dementia: Theoretical, practical and rights-based perspectives. London Routledge
 4. Maegusuku-Hewett, T., Raithby, M., Willis, P. Life in the pink Dragon's Den: Mental health services and social inclusion for LGBT people in Wales (Ed.), Lesbian, Gay, Bisexual and Trans Health Inequalities Policy Press
 5. Rees, J., Raithby, M. Increasingly Strange Bedfellows? An Examination of the Inclusion of Disability Issues in University- and Agency-based Social Work Education in a Welsh Context Social Work Education 31 2 183 200

See more...

Teaching

 • ASQ102W Gwasanaethau Gwaith Cymdeithasol mewn Cymdeithas Amrywiol: Moeseg, Gwerthoedd a Gwrth-wahaniaethol

  Mae'r modiwl yma¿n darparu dealltwriaeth o foeseg a gwerthoedd sy'n berthnasol i arfer gwaith cymdeithasol. Bydd cyfeiriad penodol yn cael ei wneud i'r prosesau cymdeithasol sy'n arwain at waharddiad cymdeithasol yng Nghymru a'u heffaith ar fywyd o ddydd i ddydd a darparu gwasanaethau. Bydd hefyd yn mynd i'r afael â gwerthoedd a darpariaeth gwasanaethau gwaith cymdeithasol gan gyfeirio'n arbennig at y cysyniadau stigma, grymuso, cydraddoldebau ac arferion gwrth-ormesol a deddfwriaeth. Caiff yr esblygiad hanesyddol, athroniaeth a chymhwyso moeseg, gwerthoedd gwaith cymdeithasol a Chod Ymarfer Cyngor Gofal Cymru ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol eu hystyried mewn perthynas â gwahanol grwpiau. Caiff pwyslais ei osod ar ddatblygiad yr ymarferydd myfyriol a moesegol.

 • SHHM34 Case Studies in Applied Social Research: Social Work

  The module examines key issues in research on social work and social care by presenting a series of case studies illustrating various research methods applied in these areas.

 • SW-M04 Ethics and Values in Social Work

  This module provides a critical understanding of ethics and values applied to social work practice. Particular reference will be made to the social processes that lead to social exclusion in Wales and their impact on day-to-day life and service provision. It also addresses the values and provision of social work services with particular reference to the concepts of stigma, empowerment, equalities and anti-oppressive practices and legislation. The historical evolution, philosophy and application of social work ethics, values and the Care Council for Wales Code of Practice for social care workers are considered in relation to practice application with different groups. Emphasis is placed on the development of the reflective and ethical practitioner.

 • SW-M04W Moeseg a Gwerthoedd mewn Gwaith Cymdeithasol

  Mae¿r modiwl hwn yn darparu dealltwriaeth feirniadol o¿r foeseg a¿r gwerthoedd sy¿n berthnasol i ymarfer gwaith cymdeithasol. Cyfeirir yn benodol at y prosesau cymdeithasol sy¿n arwain at eithrio cymdeithasol yng Nghymru a¿u heffaith ar fywyd o ddydd i ddydd a darpariaeth gwasanaethau. Mae¿n mynd i¿r afael hefyd â gwerthoedd a darpariaeth gwasanaethau gwaith cymdeithasol gan gyfeirio¿n benodol at gysyniadau stigma, grymuso, cydraddoldeb ac arferion a deddfwriaeth gwrthormesol. Ystyrir esblygiad hanesyddol, athroniaeth a pherthnasedd moeseg a gwerthoedd gwaith cymdeithasol ynghyd â Chôd Ymarfer Cyngor Gofal Cymru ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol mewn perthynas â rhoi ymarfer ar waith gyda grwpiau gwahanol. Rhoddir pwyslais ar ddatblygu ymarferwyr myfyriol a moesegol.

 • SW-M07 Dissertation in Social Work Research and Evidence for Practice

  This module encourages the development of research mindedness and prepares students for evidence informed practice by way of a self-directed dissertation study into an area of social work interest.

 • SW-M07A Dissertation in Social Work Research and Evidence for Practice (A)

  This module encourages the development of research mindedness and prepares students for evidence informed practice by way of a self-directed dissertation study into an area of social work interest.

 • SW-M07B Dissertation in Social Work Research and Evidence for Practice (B)

  This module encourages the development of research mindedness and prepares students for evidence informed practice by way of a self-directed dissertation study into an area of social work interest.

 • SW-M07W Traethawd Estynedig mewn Ymchwil Gwaith Cymdeithasol a Thystiolaeth ar gyfer Ymarfer

  Mae'r modiwl hwn yn annog myfyrwyr i ddatblygu meddylfryd ymchwil ac yn eu paratoi ar gyfer ymarfer a gyfeirir gan dystiolaeth ar ffurf traethawd hir hunangyfeiriedig ar faes o ddiddordeb gwaith cymdeithasol. Bydd disgwyl i¿r myfyrwyr weithio¿n annibynnol gyda rhywfaint o arweiniad i gynhyrchu prosiect ymchwil achos bach (dull desg neu empirig) ar faes sy¿n berthnasol i gynulleidfaoedd yn y sector gofal cymdeithasol ac i ymarfer proffesiynol. Bydd goruchwyliwr yn cael ei glustnodi i bob myfyriwr i gefnogi eu dysgu ac i arwain eu hymchwil dros gyfnod y sesiwn academaidd. Ceir hefyd weithdai ymarferol yn edrych ar ysgrifennu¿r traethawd estynedig, a dulliau desg ac empirig o gasglu a dadansoddi data.

 • SW-M07WA Traethawd Estynedig mewn Ymchwil Gwaith Cymdeithasol a Thystiolaeth ar gyfer Ymarfer (A)

  Mae'r modiwl hwn yn annog myfyrwyr i ddatblygu meddylfryd ymchwil ac yn eu paratoi ar gyfer ymarfer a gyfeirir gan dystiolaeth ar ffurf traethawd hir hunangyfeiriedig ar faes o ddiddordeb gwaith cymdeithasol. Bydd disgwyl i¿r myfyrwyr weithio¿n annibynnol gyda rhywfaint o arweiniad i gynhyrchu prosiect ymchwil achos bach (dull desg neu empirig) ar faes sy¿n berthnasol i gynulleidfaoedd yn y sector gofal cymdeithasol ac i ymarfer proffesiynol. Bydd goruchwyliwr yn cael ei glustnodi i bob myfyriwr i gefnogi eu dysgu ac i arwain eu hymchwil dros gyfnod y sesiwn academaidd. Ceir hefyd weithdai ymarferol yn edrych ar ysgrifennu¿r traethawd estynedig, a dulliau desg ac empirig o gasglu a dadansoddi data.

 • SW-M07WB Traethawd Estynedig mewn Ymchwil Gwaith Cymdeithasol a Thystiolaeth ar gyfer Ymarfer (B)

  Mae'r modiwl hwn yn annog myfyrwyr i ddatblygu meddylfryd ymchwil ac yn eu paratoi ar gyfer ymarfer a gyfeirir gan dystiolaeth ar ffurf traethawd hir hunangyfeiriedig ar faes o ddiddordeb gwaith cymdeithasol. Bydd disgwyl i¿r myfyrwyr weithio¿n annibynnol gyda rhywfaint o arweiniad i gynhyrchu prosiect ymchwil achos bach (dull desg neu empirig) ar faes sy¿n berthnasol i gynulleidfaoedd yn y sector gofal cymdeithasol ac i ymarfer proffesiynol. Bydd goruchwyliwr yn cael ei glustnodi i bob myfyriwr i gefnogi eu dysgu ac i arwain eu hymchwil dros gyfnod y sesiwn academaidd. Ceir hefyd weithdai ymarferol yn edrych ar ysgrifennu¿r traethawd estynedig, a dulliau desg ac empirig o gasglu a dadansoddi data.

 • SW-M08 Critical Practice in Adult Care and Law

  This module provides students with relevant skills, knowledge and critical understanding in the application of the best current evidence to social work practice in adult care. Policies, theoretical perspectives, services and strategies in Wales relevant to the provision of care, safeguarding, well-being and citizen-directed support of particular adult groups are considered. Particular attention is given to partnership and inter-disciplinary working, principles of assessment, positive approaches to risk and outcomes-focused care with a range of service users and carers. The module considers the history and current application of law and policy in adult community care in the Welsh context. The module incorporates practitioner, carer and service-user perspectives.

Supervision

 • Relationship Based Practice in the context of care for people living with dementia (current)

  PhD
  Other supervisor: Dr Michele Raithby
  Other supervisor: Dr Michele Raithby
  Other supervisor: Prof Fiona Verity
 • Vicarious Trauma and Growth in Social Workers: an exploration of the impact of witnessing adversity, the role of the workplace and the effect on turnover intention. (current)

  PhD
  Other supervisor: Prof Fiona Verity
  Other supervisor: Dr Tracey Maegusuku-Hewett
  Other supervisor: Dr Michele Raithby
 • Untitled (current)

  PhD
  Other supervisor: Dr Michele Raithby
  Other supervisor: Prof Michael Coffey

Administrative Responsibilities

 • Undergrad and Postgrad Programme Academic Assessment Coordinator - College of Human and Health Sciences, Swansea University

  2008 - Present

Career History

Start Date End Date Position Held Location
2008 Present Senior Lecturer in Social Work Swansea University
1997 2008 Principal Lecturer in Social Work & Human Services Nottingham Trent University

External Responsibilities

 • External Examiner, MA Social Work Programme, Cardiff University

  2013 - 2017

 • Book proposal reviewer, University of Wales Press, Palgrave Macmillan

  2011 - Present

Key Grants and Projects

 • Provision of inclusive and anti-discriminatory services to older lesbian, gay, bisexual-identifying (LGB) people in residential care environments in Wales. 2011 - 2013

  NISCHR Social Care Research Award, with P. Willis, T. Maegusuku-Hewett, P. Nash, P. Miles, £144,354

Research Groups

 • Sexuality in Social Work Special Interest Group

  Network of social work educators and researchers

 • Centre for Innovative Ageing

  The Centre provides the infrastructure, focus and leadership for ageing research and scholarship across the University’s College of Human and Health Sciences, Engineering and Medicine. It hosts the Older People and Ageing Research & Development Network, and the Wales Stroke Research Interest Group and has strong links with Wales Dementias and Neurodegenerative Diseases Research Network (NEURODEM Cymru).