Mr Keith Bradley-Adams
Senior Lecturer
Nursing
Room: Office - 208
First Floor
Glyndwr Building
Singleton Campus

Teaching

 • SHG392 Health Care and the Law

  The aim of the module is to raise awareness of the legal principles that underpin health care.

 • SHGM12 Physical Health Issues in Adult Mental Health Practice

  The aim of the module is to equip health and social care professionals to respond to the physical health needs of adults with mental health problems, as this client group has high levels of morbidity and mortality. The module aims to better equip staff to work between primary and secondary care to ensure that the range of health needs are met. During the module there will be opportunities for staff to develop physical healthcare assessment skills and engage in health promotion strategies.

 • SHN274W Datblygu Ymarfer Nyrsio (Oedolion)

  Athroniaeth y modiwl craidd hwn yw'r gred bod datblygiad parhaus yn sail i ymarfer proffesiynol. Drwy gydol eu bywydau proffesiynol, mae angen i nyrsys cymwys fod yn gyfrifol am eu dysgu a'u datblygiad eu hunain. Er mwyn cyflawni hyn, mae angen iddynt allu adnabod eu hanghenion dysgu a datblygu, a llunio strategaethau priodol i'w diwallu. Mae datblygu'n cynnwys agweddau personol a phroffesiynol oherwydd nad oes modd gwahanu'r ddwy agwedd. Mae'r modiwl hwn yn seiliedig ar gynnwys modiwlau eraill yn y flwyddyn a phrofiadau ymarfer er mwyn datblygu cysyniad ymarfer proffesiynol. Bydd myfyrwyr yn dangos yr hyn y maent wedi'u dysgu drwy greu portffolio a thestun cyfansawdd.

 • SHNM10 Managing Complex Care in Deteriorating Situations (Mental Health)

  This module will enable students to develop the evidence based knowledge, skills and professional values required to assess and manage complex care in deteriorating situations. This module uses a variety of contemporary learning approaches to develop knowledge and skills in managing complex care needs, collaborating with the multidisciplinary team, appraising best evidence for nursing practice and the comprehensive and systematic assessment of patients / service users with complex needs.

 • SHP309 Applied Psychology, Health, Illness and Medicine

  This module examines the practical application of psychology to health, illness and medicine.