Ms June Taitt
Senior Lecturer
Public Health, Policy and Social Sciences
Telephone: (01792) 602944
Room: Office - 112
First Floor
Haldane Building
Singleton Campus

Teaching

  • ASQ106 Social Work in Practice 1

    The nature and characteristics of social work are the subject of much debate and scrutiny with demands for ever increasing levels of skill, knowledge and accountability. At an introductory level, this module will consider the core skills required for effective contemporary social work practice within a complex world. This includes communication and interpersonal skills both at individual level and within groups concerning the ways in which needs are expressed and attributed to service users and their carers and the ways in which these are defined and recorded. Students will also be introduced to methods and models of assessment within different practice contexts, personal safety in social work and the importance of being critically reflexive in practice.

  • SW-M02W Sgiliau a Gwybodaeth mewn Ymarfer Gwaith Cymdeithasol

    Diben craidd y modiwl hwn yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y lleoliad ymarfer arsylwi 20 niwrnod i'w ddilyn gan y lleoliad ymarfer uniongyrchol 80 o ddiwrnodau a'u galluogi i fodloni gofynion Cyngor Gofal Cymru yn ystod y ddau leoliad. Bydd hefyd yn rhoi cyfle iddynt ddarparu tystiolaeth o safon ddigonol ac i ddatblygu'r gwaith angenrheidiol yn y portffolio i'w galluogi i ennill eu cymhwyster proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol a bod yn barod i ymarfer yn annibynnol. Mae'r modiwl hefyd yn anelu at baratoi myfyrwyr ar gyfer y gwaith academaidd byddant yn ei gwblhau ar y lleoliad, sef sylwadaeth fyfyriol. Y nod yw galluogi'r myfyrwyr i ddeall myfyrio beirniadol, ei rôl a'i berthnasedd yn y lleoliad ymarfer a'i bwysigrwydd wrth sicrhau ymarfer gorau. Cyflawnir hyn drwy addysgu a thrafodaeth i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth, mewn grwpiau mawr ac mewn seminarau. Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau creu cysylltiadau rhwng damcaniaeth, deddfwriaeth, ymarfer gwrthwahaniaethol a gwrthormesol a chyd-destun Cymreig ymarfer. Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu gwell dealltwriaeth o'u hanghenion dysgu cyn mynd allan ar leoliad, ynghyd â dealltwriaeth glir o'r disgwyliadau. Byddant yn cael cyfle hefyd i weithio trwy ffyrdd o ymdrin ag unrhyw broblemau neu anawsterau a allai godi. Yna, bydd myfyrwyr yn mynd i'w lleoliadau ymarfer ac yn dod i ddiwrnodau 'adalw' i fonitro eu profiad o'r lleoliad a'u dealltwriaeth o sut mae'r cysyniadau a drafodwyd yn gweithio'n ymarferol.