Mrs Angela Duckworth
Senior Lecturer
Public Health, Policy and Social Sciences
Room: Office - G23
Ground Floor
St Davids Block 3 School of Health Science
Leased Accommodation

I qualified as a nurse in 1986 and  have worked in a wide variety of clinical environments including community and hospital settings.  I work based in the St Davids park campus Carmarthen.

Teaching

 • SHG107 An Introduction to Healthcare Practice (SDP)

  This module provides an introduction to core nursing concepts, such as law, ethics, research, numeracy and health promotion. Completion of this module will empower the student to participate effectively in the delivery of healthcare practice. And the student will have the opportunity to undertake a range of clinically focussed skills appropriate to their relevant professional body. This core module also addresses key areas in study development using a variety of learning strategies to ensure the student can effectively acquire and utilise knowledge.

 • SHG3005 Care of the Person with Diabetes Mellitus

  The module provides health care professionals with the necessary knowledge and skills to enhance their care and management of the person with diabetes. The emphasis is on the health continuum, the prevention of potentially disabling complications and the promotion of a full and satisfying lifestyle.

 • SHG391 Contemporary issues in Healthcare Practice

  Contemporary issues in healthcare practice aims to introduce students to concepts of contemporary healthcare practice by promoting professional development and management in practice. It also links theory to practice situations through group work, discussion and debate and aims to consolidate learning in practice.

 • SHHM43 The Work Place Learning Journey

  The module will introduce students to the principles of work based learning and the skills required to facilitate personal and professional development for themselves and for their colleagues.

 • SHN274W Datblygu Ymarfer Nyrsio (Oedolion)

  Athroniaeth y modiwl craidd hwn yw'r gred bod datblygiad parhaus yn sail i ymarfer proffesiynol. Drwy gydol eu bywydau proffesiynol, mae angen i nyrsys cymwys fod yn gyfrifol am eu dysgu a'u datblygiad eu hunain. Er mwyn cyflawni hyn, mae angen iddynt allu adnabod eu hanghenion dysgu a datblygu, a llunio strategaethau priodol i'w diwallu. Mae datblygu'n cynnwys agweddau personol a phroffesiynol oherwydd nad oes modd gwahanu'r ddwy agwedd. Mae'r modiwl hwn yn seiliedig ar gynnwys modiwlau eraill yn y flwyddyn a phrofiadau ymarfer er mwyn datblygu cysyniad ymarfer proffesiynol. Bydd myfyrwyr yn dangos yr hyn y maent wedi'u dysgu drwy greu portffolio a thestun cyfansawdd.

 • SHN3057 Leadership and Management (Adult)

  The aim of this module is to enable the student to participate in the organisation, management and delivery of safe care to clients/service users in accordance with recognised legal, ethical and professional frameworks for practice. The module aims to ensure that students develop a critical understanding of the processes of clinical governance and continuous quality improvement through clinical leadership and can apply these principles to the practice setting, using a range of communication skills, reflection, clinical judgment and critical evaluation of the evidence base for nursing practice.

 • SHN3057W Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Oedolion)

  Nod y modiwl hwn yw galluogi¿r myfyriwr i gymryd rhan yn y broses o drefnu, rheoli a darparu gofal diogel ar gyfer cleientiaid/defnyddwyr gwasanaethau, yn unol â fframweithiau ymarfer cyfreithiol, moesegol a phroffesiynol cydnabyddedig. Nod y modiwl yw sicrhau bod myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth hanfodol o brosesau llywodraethu clinigol a gwella ansawdd yn barhaus trwy arweiniad clinigol, a¿u bod yn gallu cymhwyso¿r egwyddorion hyn at y lleoliad ymarfer gan ddefnyddio dewis o sgiliau cyfathrebu, adfyfyrio, barnu clinigol a gwerthuso¿r sylfaen dystiolaeth yn feirniadol wrth ymarfer nyrsio.