Error

There is a problem with one of the content items on this page. The affected component type is:

Staff Profile Main Details

The system reports the following message:

No records found

Mae Linda Sidgwick yn uwch-ddarlithydd yn Academi Hywel Teifi. Ymunodd ag Adran y Gymraeg yn 1991 wedi cyfnod fel pennaeth adran mewn ysgolion cyfun. Mae’n gyfrifol am arwain, datblygu a chydlynu cwrs dwys 300 o oriau i fyfyrwyr ail iaith Lefel 1. Mae hefyd yn cyfrannu at nifer o fodiwlau gloywi iaith a sgiliau llafar yr adran. Hi yw’r Swyddog Derbyn ar gyfer y Gymraeg ac mae’n gyfrifol am gydlynu digwyddiadau’r diwrnodau agored.

Mae wedi cyfrannu at nifer o bwyllgorau a grwpiau ffocws gyda APADGOS. Bu hefyd yn arholwr cynorthwyol gyda CBAC.

Having graduated from Aberystwyth University, Linda was a teacher of Welsh and Head of Department at several comprehensive schools before joining the staff of Swansea University in 1991.

She is a senior lecturer in the Welsh Department and is responsible for the 300 hour intensive language course for second language pathway students. She also co-ordinates the oral skills module at Level 1 as well as contributing to other language modules on the BA degree scheme.
At present, she is the Admissions Officer for Academi Hywel Teifi.

Interests: teaching methodologies and second language acquisition.