Lecturer
Cymraeg
Telephone: (01792) 606942
Room: Academic Office - 158
First Floor
Talbot Building
Singleton Campus

In September 2017 I joined the teaching staff of the Welsh Department in Swansea University, having previously completed seven years of study as a student in the Department. I completed a BA degree in Welsh in 2014 and then a Ph.D. in Welsh in 2019. My Ph.D. explored how best Welsh as a second language can be supported in being implemented successfully in the context of English-medium schools. As a lecturer in Welsh, I am primarily responsible for teaching a number of language modules for second language students, but I also convene and contribute to a number of other modules in the field of Welsh language, Welsh education, applied linguistics and language planning. Amongst my research interests are: Welsh Second Language; second language acquisition; language and education policy in Wales; second language testing and assessment; bilingualism and bilingual education and language planning.  

Areas of Expertise

 • Welsh second language education
 • bilingual education
 • language and education policy in Wales
 • second language aquisition

Publications

 1. Lovell, A. Closing the gap between policy and practice in relation to Welsh Second Language: A study of how best Welsh as a second language can be supported in being implemented successfully in the context of English-medium schools.
 2. Lovell, A. Model newydd ar gyfer Cymraeg Ail Iaith?
 3. Lovell, A. A new model for Welsh Second Language?

Teaching

 • CY-130 Defnyddio'r Iaith

  Nod y cwrs yw cyflwyno 80 awr o ddysgu dwys a fydd yn rhoi sylfaen ieithyddol gref i'r myfyrwyr. Bydd y pwyslais ar feistroli'r patrymau'r iaith lafar. Yn ogystal a datblygu'r sgiliau hyn, bydd cyfle iddynt gyflwyno gwaith ysgrifenedig wythnosol. Bydd y cwrs yn arfog'r myfyrwyr yn ieithyddol ar gyfer y radd BA yn y Gymraeg.

 • CY-131 Defnyddio'r Iaith 2

  Nod y modiwl hwn fydd adeiladu ar y gwaith a gyflwynwyd yn Cyflwyno¿r Sylfeini yn Semestr 1. Rhoddir sylw i¿r is-gymalau, yr arddodiaid, cymharu ansoddeiriau, lluosogi enwau a¿r ffurfiau berfol. Cyflwynir nifer o elfennau¿r iaith lenyddol i¿r myfyrwyr ochr yn ochr â¿r ffurfiau llafar a astudiwyd yn Cyflwyno¿r Sylfeini. Bydd hyn yn cyfoethogi a dyfnhau eu profiad o¿r iaith fel y gallant droi o¿r naill gywair i¿r llall. Bydd cyfle i¿r myfyrwyr drafod ac ymarfer arddulliau ysgrifennu gwahanol megis ysgrifennu llythyr portread ac adolygiad gan ailddrafftio gwaith a thrafod gwallau. Rhodir sylw hefyd i eirfa a phriod-ddulliau.

 • CY-222 Gweithio mewn dwy iaith

  Dyma fodiwl sy'n archwilio dwyieithrwydd a sefydliadau yng Nghymru, gan ar rol cyfieithu mewn sefydliadau o'r fath. Rhydd gyd-destun deallusol i waith y cyfieithydd cyn cychwyn ar y dasg o ddysgu sut i gyfiethu.

 • CY-356 Traethawd Estynedig

  Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr sy'n awyddus i lunio traethawd estynedig ar ryw agwedd ar yr iaith Gymraeg, llenyddiaeth Gymraeg neu'r diwylliant Cymraeg, neu sy'n awyddus i lunio portffolio creadigol sylweddol. Ar ôl cytuno ar bwnc gydag aelod o staff Adran y Gymraeg, bydd myfyrwyr yn cael eu hyfforddi i arfer sgiliau ymchwil datblygedig. Bydd myfyrwyr yn gweithio'n annibynnol ond yn cyfarfod â'u cyfarwyddwr yn rheolaidd. Bydd disgwyl i fyfyrwyr gyflwyno drafftiau yn gyson a byddant yn derbyn adborth arnynt. Bydd y modiwl yn cymhwyso myfyrwyr ar gyfer ymchwil bellach ar ôl graddio.

Research Groups

Career History

Start Date End Date Position Held Location
2017 Present Lecturer in Welsh Welsh Department

Administrative Responsibilities

 • Academic Integrity Officer / Employability Officer - Welsh Department

  2017 - Present