In September 2017 I joined the teaching staff of the Welsh Department in Swansea University, having previously completed seven years of study as a student in the Department. I completed a BA degree in Welsh in 2014 and then a Ph.D. in Welsh in 2019. My Ph.D. explored how best Welsh as a second language can be supported in being implemented successfully in the context of English-medium schools. As a lecturer in Welsh, I am primarily responsible for teaching a number of language modules for second language students, but I also convene and contribute to a number of other modules in the field of Welsh language, Welsh education, applied linguistics and language planning. Amongst my research interests are: Welsh Second Language; second language acquisition; language and education policy in Wales; second language testing and assessment; bilingualism and bilingual education and language planning.  

Areas of Expertise

 • Welsh second language education
 • bilingual education
 • language and education policy in Wales
 • second language aquisition

Publications

 1. Lovell, A. Closing the gap between policy and practice in relation to Welsh Second Language: A study of how best Welsh as a second language can be supported in being implemented successfully in the context of English-medium schools.
 2. Lovell, A. Model newydd ar gyfer Cymraeg Ail Iaith?
 3. Lovell, A. A new model for Welsh Second Language?

Teaching

 • CY-130 Defnyddio'r Iaith

  Nod y cwrs yw cyflwyno 80 awr o ddysgu dwys a fydd yn rhoi sylfaen ieithyddol gref i'r myfyrwyr. Bydd y pwyslais ar feistroli'r patrymau'r iaith lafar. Yn ogystal a datblygu'r sgiliau hyn, bydd cyfle iddynt gyflwyno gwaith ysgrifenedig wythnosol. Bydd y cwrs yn arfog'r myfyrwyr yn ieithyddol ar gyfer y radd BA yn y Gymraeg.

 • CY-131 Defnyddio'r Iaith 2

  Nod y modiwl hwn fydd adeiladu ar y gwaith a gyflwynwyd yn Cyflwyno¿r Sylfeini yn Semestr 1. Rhoddir sylw i¿r is-gymalau, yr arddodiaid, cymharu ansoddeiriau, lluosogi enwau a¿r ffurfiau berfol. Cyflwynir nifer o elfennau¿r iaith lenyddol i¿r myfyrwyr ochr yn ochr â¿r ffurfiau llafar a astudiwyd yn Cyflwyno¿r Sylfeini. Bydd hyn yn cyfoethogi a dyfnhau eu profiad o¿r iaith fel y gallant droi o¿r naill gywair i¿r llall. Bydd cyfle i¿r myfyrwyr drafod ac ymarfer arddulliau ysgrifennu gwahanol megis ysgrifennu llythyr portread ac adolygiad gan ailddrafftio gwaith a thrafod gwallau. Rhodir sylw hefyd i eirfa a phriod-ddulliau.

 • CY-141 Languages for All - Welsh 2

  Students will be able to gain a basic knowledge approaching the A1 level of the Council of Europe scale in reading, writing, listening, and speaking in Welsh, and using Welsh in an effective way in everyday situations.

 • CY-222 Gweithio mewn dwy iaith

  Dyma fodiwl sy'n archwilio dwyieithrwydd a sefydliadau yng Nghymru, gan ar rol cyfieithu mewn sefydliadau o'r fath. Rhydd gyd-destun deallusol i waith y cyfieithydd cyn cychwyn ar y dasg o ddysgu sut i gyfiethu.

Research Groups

Career History

Start Date End Date Position Held Location
2017 Present Lecturer in Welsh Welsh Department

Administrative Responsibilities

 • Academic Integrity Officer / Employability Officer - Welsh Department

  2017 - Present