Error

There is a problem with one of the content items on this page. The affected component type is:

Staff Profile Main Details

The system reports the following message:

No records found

Dr A Cynfael Lake graduated in Welsh here in Swansea and has been a member of the Department of Welsh since 1996. He is currently a Reader and offers modules on the literature of the Middle Ages and the eighteenth century.

He has recently competed an edition of the work of Hywel Dafi, one of the fifteenth century’s most prolific poets, and the only major poet of that period whose work had not hitherto been edited. Dr Lake received a prestigious British Academy Mid-Career Fellowship for the 2012-13 session to enable him to undertake this task. As well as editing the works of several poets from the cywydd period for the Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies ‘Beirdd yr Uchelwyr’ series, Dr Lake has written books and articles on several eighteenth century poets. One figure in particular whoses works he has studied is the ballad and interlude writer, Huw Jones of Llangwm.

Publications

  1. (Eds.). Gwaith Raff ap Robert. Aberystwyth: Y Ganolfan Uwchefrydiau : Cyfres Beirdd yr Uchelwyr.
  2. (2011). 'Siôn Rhydderch a'r beirdd' a 'Siôn Rhydderch a'r Eisteddfod'. (Llên Cymru No. 34). Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru.
  3. Sion Rhydderch a'r Beirdd. Llen Cymru 34, 88-108.
  4. (Eds.). Cerddi Dafydd ap Gwilym. Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru.
  5. 'William Jones a’r "ddau leidir baledae"'. Llên Cymru 33, 124-142.

See more...

Teaching

  • CY-M04 Cyfieithu Uwch (Saesneg i Gymraeg) / Advanced Translation (English to Welsh)

    Nod y modiwl hwn yw dadansoddi ansawdd gwaith cyfieithu¿r myfyriwr a¿i wella. Anogir y myfyriwr i edrych yn feirniadol ar y modd y mae¿n mynd ati i gyfieithu. Byddwn yn canolbwyntio ar gyfieithu ar gyfer y cyhoedd, a hynny mewn perthynas â thri maes sef i) arian ii) iechyd iii) iechyd a diogelwch. Rhoddir adborth manwl ar dechnegau cyfieithu¿r myfyriwr ac unrhyw agweddau ar ramadeg y gellir eu datblygu ymhellach.