Lecturer
Modern Languages
Telephone: (01792) 602073
Room: Store - 307
Third Floor
Keir Hardie Building
Singleton Campus

As a French Lecturer I have focussed on developing employability via E-Learning, as well as immersive techniques for Language Learning.

Teaching in Swansea has allowed me to develop pedagogies and structures for teaching and learning, as well as participate actively in the ongoing development of E-Learning at national and international levels. Since 2010 I have attended, presented and given workshops at Southampton for the LLAS E-Learning Symposium. I enjoy being a part of the evolution and community of E-Learning, and being at the forefront of this cutting edge discipline. I always give thought to new and more efficient ways of using new technologies, for teaching or organizing teaching, and have developed the successful 3rd Year Film Studio presentation as well as the Translation and Interpreting Masters’ course ‘Audio Visual Adaptations’ in conjunction with Professor Andy Rothwell.

My long term goal and philosophy is developing harmonious relationships between career-orientated employability and language learning, in all the courses I teach.

Born in London to a French mother and British Father, I was educated at French Schools in London, such as the Lycée Français Charles de Gaulle, and so my upbringing, in Britain and France, has gifted me with a total bilingual disposition in French and English as well as a deep understanding of both of these cultures. I also lived in Spain for 2 years and speak fluent Spanish.

I spent a year at the Universidad Complutense, Madrid after graduating from UCL, and then studied at UC Davis, California under the guidance of esteemed professors, such as Maria Manea Manoliu, Marc Blanchard and Georges Van Den Abbeele.

As well as E-Learning my passions are Linguistics, Literature, Creative Writing, Web development, and Translation.

Teaching

 • MLF141 Languages for All - French 2

  Students will be able to gain a basic knowledge at the A1 level of the Council of Europe scale in reading, writing, listening, and speaking in French, and using French in an effective way in everyday situations.

 • MLF160A French Language 1A

  This module is the foundation of advanced level study of French which will equip students with the skills needed to use French in day-to-day life and professional environments. The module aims to consolidate and extend the language skills developed by students at A level (or equivalent) and to facilitate their progress in linguistic competence. It concentrates on further developing fluency and accuracy in written and spoken French, establishing a firm grammatical understanding of the language, and extending students¿ vocabulary to read, write, interpret and speak about issues related to contemporary French society and culture. The module aims to enhance students¿ employability by providing a grounding in the vocabulary and use of French in contexts relating to the world of work. Classes are mainly conducted in French. It is typically taken in conjunction with MLF160B. There is also a Welsh-medium version of this module: MLF160AW.

 • MLF160AW Iaith Ffrangeg 1A

  Mae'r modiwl hwn yn gosod sylfaen ar gyfer astudio Ffrangeg ar lefel uwch, a fydd yn galluogi myfyrwyr i feithrin y sgiliau sy'n angenrheidiol i ddefnyddio Ffrangeg mewn amgylchiadau cyffredinol a phroffesiynol. Nod y modiwl yw atgyfnerthu ac ymestyn y sgiliau iaith a ddatblygwyd gan fyfyrwyr wrth astudio Safon Uwch (neu gymhwyster cyfwerth) a hwyluso datblygiad eu hyfedredd ieithyddol. Mae'n canolbwyntio ar ddatblygu rhuglder a chywirdeb wrth ysgrifennu a siarad Ffrangeg, gan sefydlu dealltwriaeth ramadegol gadarn o'r iaith, ac ymestyn geirfa'r myfyrwyr i'w galluogi i ddarllen, ysgrifennu, dehongli a siarad am faterion sy'n berthnasol i gymdeithas a diwylliant Ffrengig cyfoes. Bydd y modiwl yn ceisio gwella cyflogadwyedd myfyrwyr drwy gyflwyno Ffrangeg Proffesiynol iddynt, gan ddarparu sylfaen yng ngeirfa a defnydd Ffrangeg ym myd gwaith. Cynhelir y dosbarthiadau yn Ffrangeg yn bennaf. Mae'r modiwl hwn yn cael ei astudio'n aml ar y cyd ag MLF160BW. Mae fersiwn cyfrwng Saesneg o'r modiwl hwn ar gael hefyd, sef MLF160A. This module is the foundation of advanced level study of French which will equip students with the skills needed to use French in day-to-day life and professional environments. The module aims to consolidate and extend the language skills developed by students at A level (or equivalent) and to facilitate their progress in linguistic competence. It concentrates on further developing fluency and accuracy in written and spoken French, establishing a firm grammatical understanding of the language, and extending students¿ vocabulary to read, write, interpret and speak about issues related to contemporary French society and culture. The module aims to enhance students¿ employability by providing a grounding in the vocabulary and use of French in contexts relating to the world of work. Classes are mainly conducted in French. It is typically taken in conjunction with MLF160B. There is also a Welsh-medium version of this module: MLF160AW.

 • MLF160B French Language 1B

  This module is the foundation of advanced level study of French which will equip students with the skills needed to use French in day-to-day life and professional environments. The module aims to consolidate and extend the language skills developed by students at A level (or equivalent) and to facilitate their progress in linguistic competence. It concentrates on further developing fluency and accuracy in written and spoken French, establishing a firm grammatical understanding of the language, and extending students¿ vocabulary to read, write, interpret and speak about issues related to contemporary French society and culture. The module aims to enhance students¿ employability by providing a grounding in the vocabulary and use of French in contexts relating to the world of work. Classes are mainly conducted in French. It is typically taken in conjunction with MLF160A. There is a Welsh-medium version of this module: MLF160BW.

 • MLF160BW Iaith Ffrangeg 1B

  Mae'r modiwl hwn yn gosod sylfaen ar gyfer astudio Ffrangeg ar lefel uwch, a fydd yn galluogi myfyrwyr i feithrin y sgiliau sy'n angenrheidiol i ddefnyddio Ffrangeg mewn amgylchiadau cyffredinol a phroffesiynol. Nod y modiwl yw atgyfnerthu ac ymestyn y sgiliau iaith a ddatblygwyd gan fyfyrwyr wrth astudio Safon Uwch (neu gymhwyster cyfwerth) a hwyluso datblygiad eu hyfedredd ieithyddol. Mae'n canolbwyntio ar ddatblygu rhuglder a chywirdeb wrth ysgrifennu a siarad Ffrangeg, gan sefydlu dealltwriaeth ramadegol gadarn o'r iaith, ac ymestyn geirfa'r myfyrwyr i'w galluogi i ddarllen, ysgrifennu, dehongli a siarad am faterion sy'n berthnasol i gymdeithas a diwylliant Ffrengig cyfoes. Bydd y modiwl yn ceisio gwella cyflogadwyedd myfyrwyr drwy gyflwyno Ffrangeg Proffesiynol iddynt, gan ddarparu sylfaen yng ngeirfa a defnydd Ffrangeg ym myd gwaith. Cynhelir y dosbarthiadau yn Ffrangeg yn bennaf. Mae'r modiwl hwn yn cael ei astudio'n aml ar y cyd ag MLF160AW. Mae fersiwn cyfrwng Saesneg o'r modiwl hwn ar gael hefyd, sef MLF160B. This module is the foundation of advanced level study of French which will equip students with the skills needed to use French in day-to-day life and professional environments. The module aims to consolidate and extend the language skills developed by students at A level (or equivalent) and to facilitate their progress in linguistic competence. It concentrates on further developing fluency and accuracy in written and spoken French, establishing a firm grammatical understanding of the language, and extending students¿ vocabulary to read, write, interpret and speak about issues related to contemporary French society and culture. The module aims to enhance students¿ employability by providing a grounding in the vocabulary and use of French in contexts relating to the world of work. Classes are mainly conducted in French. It is typically taken in conjunction with MLF160A. There is a Welsh-medium version of this module: MLF160BW.

 • MLF260AW Iaith Ffrangeg 2A

  Mae¿r modiwl hwn yn adeiladu ar y sgiliau a'r wybodaeth a enillwyd yn y flwyddyn gyntaf o astudio, a bydd yn galluogi myfyrwyr i feithrin y sgiliau sy'n angenrheidiol i ddefnyddio Ffrangeg mewn amgylchiadau cymdeithasol a phroffesiynol, diriaethol a haniaethol cymhlethach, yn briodol i lefel B2 y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd. Mae'n canolbwyntio ar ddatblygu rhuglder a chywirdeb wrth ysgrifennu a siarad Ffrangeg, i alluogi'r myfyriwr i ryngweithio mewn modd eithaf rhugl a naturiol â siaradwyr brodorol, heb straen ar y naill ochr na'r llall. Bydd hefyd yn ceisio sefydlu dealltwriaeth ramadegol gadarn o'r iaith ac ymestyn geirfa'r myfyrwyr i'w galluogi i ysgrifennu, dehongli a thrafod (esbonio safbwynt, gan gyflwyno manteision ac anfanteision annibynnol opsiynau amrywiol) materion cyfoes sy'n berthnasol i gymdeithas a diwylliant Ffrengig cyfoes. Yn ogystal â hyn, bydd y modiwl yn ceisio gwella cyflogadwyedd myfyrwyr drwy ddatblygu portffolio cynllunio gyrfa personol yn systematig, gan ddarparu dealltwriaeth gadarn o fyd gwaith. Cynhelir y dosbarthiadau yn Ffrangeg yn bennaf. Mae fersiwn cyfrwng Saesneg o'r modiwl hwn ar gael hefyd, sef MLF260A. This module builds on the skills and knowledge acquired in the first year of study, and will equip students with the skills needed to use French in more complex concrete and abstract social and professional environments. This module aims at building on the skills and knowledge acquired in the first year of study, and will equip students with the skills needed to use Spanish in more complex concrete and abstract social and professional environments appropriate to level B2 of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). It concentrates on developing fluency and accuracy in written and spoken French, so that the student can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. It also aims at establishing a firm grammatical understanding of the language, and extending students¿ vocabulary to read, write, interpret and debate (explaining a viewpoint, giving independent advantages and disadvantages of various options) about topical issues related to contemporary French society and culture. Moreover, the module aims to enhance students¿ employability by systematically developing a personal professional career planning portfolio, providing a sound insight into the world of work. Classes will be conducted mainly in French. There is also a Welsh-medium version of this module.

 • MLF270A Intermediate French Language 2A

  This module is the foundation of advanced level study of French which will equip students with the skills needed to use French in day-to-day life and professional environments. The module aims to consolidate and extend the language skills developed by students in their beginners' language modules and to facilitate their progress in linguistic competence. It concentrates on further developing fluency and accuracy in written and spoken French, establishing a firm grammatical understanding of the language, and extending students¿ vocabulary to read, write, interpret and speak about issues related to contemporary French society and culture. The module aims to enhance students¿ employability by providing a grounding in the vocabulary and use of French in contexts relating to the world of work. Classes are mainly conducted in French. It is typically taken in conjunction with MLF270B. There is a Welsh-medium version of this module: MLF270AW.

 • MLF270AW Iaith Ffrangeg Canolradd 2A

  Mae'r modiwl hwn yn gosod y sylfaen ar gyfer astudio Ffrangeg ar lefel uwch a fydd yn dysgu'r sgiliau sy'n angenrheidiol i ddefnyddio Ffrangeg mewn amgylchiadau cyffredinol a phroffesiynol i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau modiwlau Ffrangeg i ddechreuwyr (neu gwrs cyfwerth). Mae'n canolbwyntio ar ddatblygu rhuglder a chywirdeb wrth ysgrifennu a siarad Ffrangeg, gan sefydlu dealltwriaeth ramadegol gadarn o'r iaith ac ymestyn geirfa'r myfyrwyr i'w galluogi i ddarllen, ysgrifennu, dehongli a siarad am faterion sy'n ymwneud â chymdeithas a diwylliant Ffrengig cyfoes. Bydd y modiwl yn ceisio gwella cyflogadwyedd myfyrwyr drwy gyflwyno Ffrangeg Proffesiynol iddynt, gan ddarparu sylfaen yng ngeirfa a defnydd Ffrangeg ym myd gwaith. Cynhelir y dosbarthiadau yn Ffrangeg yn bennaf. Mae'r modiwl hwn yn cael ei astudio'n aml ar y cyd ag MLF270BW. Mae fersiwn cyfrwng Saesneg o'r modiwl hwn ar gael hefyd, sef MLF270A. This module is the foundation of advanced level study of French which will equip students with the skills needed to use French in day-to-day life and professional environments. The module aims to consolidate and extend the language skills developed by students in their beginners' language modules and to facilitate their progress in linguistic competence. It concentrates on further developing fluency and accuracy in written and spoken French, establishing a firm grammatical understanding of the language, and extending students¿ vocabulary to read, write, interpret and speak about issues related to contemporary French society and culture. The module aims to enhance students¿ employability by providing a grounding in the vocabulary and use of French in contexts relating to the world of work. Classes are mainly conducted in French. It is typically taken in conjunction with MLF270B. There is a Welsh-medium version of this module: MLF270AW.

 • MLF270B Intermediate French Language 2B

  This module is the foundation of advanced level study of French which will equip students with the skills needed to use French in day-to-day life and professional environments. The module aims to consolidate and extend the language skills developed by students in their beginners' language modules and to facilitate their progress in linguistic competence. It concentrates on further developing fluency and accuracy in written and spoken French, establishing a firm grammatical understanding of the language, and extending students¿ vocabulary to read, write, interpret and speak about issues related to contemporary French society and culture. The module aims to enhance students¿ employability by providing a grounding in the vocabulary and use of French in contexts relating to sustainability. Classes are mainly conducted in French. It is typically taken in conjunction with MLF270A. There is a Welsh-medium version of this module: MLF270BW.

 • MLF270BW Iaith Ffrangeg Canolradd 2B

  Mae'r modiwl hwn yn gosod y sylfaen ar gyfer astudio Ffrangeg ar lefel uwch, a fydd yn dysgu'r sgiliau sy'n angenrheidiol i ddefnyddio Ffrangeg mewn amgylchiadau cyffredinol a phroffesiynol i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau modiwlau Ffrangeg i ddechreuwyr (neu gwrs cyfwerth). Mae'n canolbwyntio ar ddatblygu rhuglder a chywirdeb wrth ysgrifennu a siarad Ffrangeg, gan sefydlu dealltwriaeth ramadegol gadarn o'r iaith ac ymestyn geirfa'r myfyrwyr i'w galluogi i ddarllen, ysgrifennu, dehongli a siarad am faterion sy'n ymwneud â chymdeithas a diwylliant Ffrengig cyfoes. Bydd y modiwl yn ceisio gwella cyflogadwyedd myfyrwyr drwy gyflwyno'r syniadau sydd ynghlwm wrth ddatblygu cynaliadwy iddynt yn Ffrangeg, gan ddarparu sylfaen yng ngeirfa a defnydd Ffrangeg mewn cyd-destunau sy'n ymwneud â datblygu cynaliadwy. Cynhelir y dosbarthiadau yn Ffrangeg yn bennaf. Mae'r modiwl hwn yn cael ei astudio'n aml ar y cyd ag MLF270AW. Mae fersiwn cyfrwng Saesneg o'r modiwl hwn ar gael hefyd, sef MLF270B. This module is the foundation of advanced level study of French which will equip students with the skills needed to use French in day-to-day life and professional environments. The module aims to consolidate and extend the language skills developed by students in their beginners' language modules and to facilitate their progress in linguistic competence. It concentrates on further developing fluency and accuracy in written and spoken French, establishing a firm grammatical understanding of the language, and extending students¿ vocabulary to read, write, interpret and speak about issues related to contemporary French society and culture. The module aims to enhance students¿ employability by providing a grounding in the vocabulary and use of French in contexts relating to sustainability. Classes are mainly conducted in French. It is typically taken in conjunction with MLF270A. There is a Welsh-medium version of this module: MLF270BW.

 • MLF300W Ffrangeg at Ddibenion Proffesiynol 3

  Mae¿r modiwl hwn yn barhad o¿r gwaith a wnaethpwyd yn Ffrangeg at Ddibenion Proffesiynol 1 a 2. Cynlluniwyd ef i fod o ddiddordeb nid yn unig i fyfyrwyr sydd yn arbenigo mewn iaith, ond hefyd i'r rheini sydd yn astudio Ffrangeg ond sydd am ymestyn eu geirfa, profiad ieithyddol a galluoedd iaith. Mae¿r cwrs yn cynnwys tri math o iaith wahanol, sef: Ffrangeg y byd busnes, Ffrangeg gwyddonol a thechnolegol, a Ffrangeg y Gyfraith. Mae¿n cynnig y cyfle i ymarfer a datblygu sgiliau cyfieithu (Ffrangeg/Cymraeg, Cymraeg/Ffrangeg, ond hefyd Ffrangeg/Saesneg, Saesneg/Cymraeg), gwaith ysgrifennu résumés, ysgrifennu llythyron, ymarferion deall testunau ysgrifenedig a fideo, a chyflwyniad llafar. Asesir y modiwl trwy un cyflwyniad llafar gydag adroddiad, sydd yn werth 40% o farc terfynol y modiwl, ac un arholiad dwy awr o hyd ar ddiwedd y modiwl, sydd yn werth 60%.

 • MLF310 French Translation Workshop 3

  This module aims to improve your skills in translation from French to English. In doing this you will develop awareness of different types of translation and different techniques required of translators and strategies employed by them.

 • MLFR02 Semester Abroad University of Lyon III (Jean Moulin)

  This module gives you the opportunity to increase your language skills

 • MLFR07 Year Abroad - Universite de Savoie

  This module gives you the opportunity to increase your language skills, experience life at a French University where you will be taught in French, and the opportunity for immersion in French Culture.

 • MLFR08 Year Abroad - Universite de Angers

  This module gives you the opportunity to increase your language skills, experience life at a French University where you will be taught in French, and the opportunity for immersion in French Culture.

 • MLFR10 Year Abroad - Universite de Franche-Comte

  This module gives you the opportunity to increase your language skills, experience life at a French University where you will be taught in French, and the opportunity for immersion in French Culture.

 • MLFR12 Year Abroad - Universite de Pau et des Pays de l

  This module gives you the opportunity to increase your language skills, experience life at a French University where you will be taught in French, and the opportunity for immersion in French Culture.

 • MLFR13 Year Abroad - Universite de Bretagne Occidentale

  This module gives you the opportunity to increase your language skills, experience life at a French University where you will be taught in French, and the opportunity for immersion in French Culture.

 • MLFS02 Universite d'Angers

  This module gives you the opportunity to increase your language skills, experience life at a French University where you will be taught in French, and the opportunity for immersion in French Culture.

 • MLGS02 Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel

  This module gives you the opportunity to increase your language skills, experience life at a French University where you will be taught in French, and the opportunity for immersion in French Culture.

 • MLSS02 Universidad de Zaragoza

  This module gives you the opportunity to increase your language skills, experience life at a Spanish University where you will be taught in Spanish, and the opportunity for immersion in Spanish Culture.

 • MLTM19 Audiovisual Adaptation

  Accessibility legislation is combining with globalisation to create an expanding professional market for audiovisual adaptation. Films and TV programmes need to be subtitled or dubbed into other languages for sale abroad, but same-language subtitling also serves the needs of the deaf and hard of hearing at home. Audio-description of the setting and action of plays and films, or of museum artefacts, enhances the enjoyment of people who are blind or visually-impaired (the BBC is now audio describing 20% of its content, including popular soaps, dramas, comedies and children's programmes). In each case, the content of a predominantly visual medium has to be transposed into words, in either the original or a different language, which are then re-presented on screen or in speech (by voiceover). This module, which will be of particular interest to MA students of Communication and Media Practice, and Translation and Interpreting Studies, provides an introduction to the history, theory and ideology of audiovisual adaptation from the silent cinema to the present day. Its main focus is on the different techniques of analysis and (re-)writing required by subtitling, dubbing and audio description, and on the use of appropriate software to perform those tasks. Assessment takes the form of a practical audiovisual adaptation project (50%) with reflective report (50%).

Supervision

 • Technical vs. Ideological Manipulations: The Political Subtitling of Arab Narratives in Media Translation Organisations (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Mr Julien Hamilton-Hart
  Other supervisor: Dr Salwa El-Awa
 • The use of Standard and Vernacular Arabic in the dubbing of Disney animated films: a discursive multimodal analysis (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Mr Julien Hamilton-Hart
  Other supervisor: Dr Salwa El-Awa

Administrative Responsibilities

 • Year Abroad Coordinator for Outgoing Students - Swansea University

  2009 - Present

 • Year Abroad Coordinator for Incoming Students - Swansea University

  2013 - Present

 • Employability officer for French Department - Swansea University

  2010 - 2014

 • Web officer, French department - Swansea University

  2014 - Present

Career History

Start Date End Date Position Held Location
2009 2009 Lecturer of 17th, 18th and 19th Century Literature. University College London
2007 2008 Lecturer of French and Spanish, and Language Lab Director University of the Pacific, Stockton, California
2002 2006 Teaching Assistant University of California, Davis

External Responsibilities