Dr Rhys Jones
Senior Lecturer
Media & Communication
Telephone: (01792) 513098
Room: Office - 420
Fourth Floor
Keir Hardie Building
Singleton Campus

Dr Rhys Jones lectures on undergraduate and postgraduate modules in digital media. He specialises in theory and brings to his teaching a breadth of expertise as a researcher, programmer and practitioner.

He is currently researching the history and current status of the Welsh language online, and has worked with public and private sector bodies as an engineer and adviser on language technology projects. He is a member of the management committee for Cyfrwng: Media Wales.

Mae Dr Rhys Jones yn darlithio ar fodiwlau israddedig ac uwchraddedig sy’n ymwneud â chyfryngau digidol. Ei arbenigedd yw theori, ac mae’n dwyn ar ystod o brofiad fel ymchwilydd, rhaglennydd ac ymarferwr.

Ar hyn o bryd mae’n ymchwilio i hanes a statws y Gymraeg ar-lein, a bu’n gweithio gyda chyrff cyhoeddus a phreifat yn beiriannydd ac ymgynghorwr ar brosiectau technoleg iaith. Mae’n aelod o bwyllgor rheoli Cyfrwng: Cyfryngau Cymru.

Publications

 1. Jones, R. 'Porn shock for dons' (and other stories from Welsh pre-web history) (Ed.), Routledge Companion to Global Internet Histories New York Routledge
 2. Jones, R., Cunliffe, D., Honeycutt, Z. Twitter and the Welsh language Journal of Multilingual and Multicultural Development 34 7 653 671
 3. Jones, R. Cilfachau electronig : geni'r Gymraeg ar-lein, 1989-1996 Cyfrwng 7 21 36
 4. Jones, R., Prys, G., Prys, D., Jones, D., Davies, O., Chan, D., Choy, A. SALT Cymru project closure report
 5. Williams, B., Jones, R. Acquiring Pronunciation Data for a Placenames Lexicon in a Less-Resourced Language Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'08)

Teaching

 • MS-120 Introduction to Media History

  This module critically explores the history of modern media from the birth of printing to the internet. It traces the rise of mass-media and analyses the cultural, economic, social and political dimensions of the major broadcast forms and their impact. The module concludes with an exploration of the rise of computing and the internet, the digital transformation of all older media forms and the end of the dominance of the broadcast model of informational production, distribution and consumption.

 • MS-219 Studying Digital Media

  This module critically considers the development of digital media and introduces concepts central to the analysis of digital environments and their economical, social, cultural and political impact. It connects theory with practice by providing a grounded view of digital media and examining the forms of contestation that they produce.

 • MS-306 Digital Futures

  This module explores contemporary developments in digital media placing tham in socila, historical and political contexts.

 • MS-310 Dissertation Preparation

  This course introduces the practice of dissertation writing and research approaches for the study of media forms. texts and systems and their contribution to social life. It begins to explore the breadth of media studies through attention to the ways in which media matter. In what ways, and how significant are the media in the formation of individual identities and in the practices of everyday life? In the more public world, to what extent are media key to providing knowledge and enabling the debate necessary to the practices of democracy? The course enables students to build on their own experiences of media as consumers and users. But it also encourages critical attention to how the field of media studies has historically been forged: through argument and contestation between different academic approaches and disciplines.

 • MS-311 Dissertation

  This dissertation enables students to engage in long term, in-depth research on a topic of their choice subject to the approval of the Department.

 • MS-M10 Dissertation or Project

  An innovative practice-based alternative to a Masters dissertation. Students are encouraged to develop projects across more than one area of media practice and to do so with dual supervision that embraces both theory and practice. Work produced should be at a professional level, accompanied by a reflective essay and presentation exploring the contextual, theoretical and practical issues raised by the project.

 • MS-M11 MA Project and Dissertation Preparation

  This core module comprehensively prepares students for their Master¿s project or dissertation, which is an integral part of the requirements for the degree. It incorporates several key themes and issues across the communications, media practice and PR industries. It is a challenging, and stimulating module ¿ both for professional practitioners and those new to communications and media practice. The module encourages students to unite theory and practice in productive ways. It introduces students to a number of important research and project management methods essential for undertaking a successful project or dissertation.

 • MSDM00 The Digital Revolution (VR)

  Through close analysis of digital media/new media texts, this module will examine the theoretical and practical issues of new media technologies and the implications for social, political and economic spheres.

 • MSDM01 The Digital Revolution

  Through close analysis of digital media/new media texts, this module will examine the theoretical and practical issues of new media technologies and the implications for social, political and economic spheres.

 • MSDM04 The Business and Politics of Digital Media

  This module explores, examines and develops theoretical frameworks for examining the business and politics of digital media, and applied these in various contemporary case studies.

 • MSW311 Traethawd hir

  N/A

 • MSW313 Paratoi ar gyfer y Traethawd Hir

  Mae'r cwrs hwn yn cyflwyno arfer ysgrifennu traethawd hir a dulliau astudio gwahanol gyfryngau, testunau a systemau, a'u cyfraniad at fywyd cymdeithasol. Mae'n dechrau archwilio ehangder astudiaethau'r cyfryngau drwy sylwi ar y ffyrdd mae'r cyfryngau'n bwysig. Ym mha ffyrdd, a pha mor bwysig yw'r cyfryngau wrth lunio hunaniaethau unigolion ac yn arferion bywyd beunyddiol? Yn y byd mwy cyhoeddus, i ba raddau y mae'r cyfryngau'n allweddol wrth ddarparu gwybodaeth a hwyluso'r drafodaeth sy'n angenrheidiol i arferion democratiaeth? Mae'r cwrs yn galluogi myfyrwyr i adeiladu ar eu profiadau eu hunain o'r cyfryngau, fel derbynyddion a defnyddwyr. Ond mae hefyd yn annog sylw beirniadol i sut mae maes astudiaethau'r cyfryngau wedi cael ei ddatblygu'n hanesyddol: drwy drafodaeth a dadleuon rhwng ymagweddau a disgyblaethau academaidd gwahanol.

Supervision

 • Young People, Media and Social Activism: A case study of Occupy Central Movement 2014 in Hong Kong. (awarded 2020)

  PhD
  Other supervisor: Dr Rhys Jones
  Other supervisor: Dr Yan Wu

Administrative Responsibilities

 • College Representative for SAILS - http://www.swansea.ac.uk/the-university/world-class/widening-access/swanseaacademyofinclusivityandlearnersupport/

  2014 - Present

Career History

Start Date End Date Position Held Location
2013 2013 Welsh Medium Provision Coordinator Swansea University
2008 2012 Teaching Fellow in Digital Media (Welsh language) Swansea University
2005 2008 Research Officer and Project Manager Language Technologies Unit, Bangor University
2001 2005 Programmer and Systems Manager Rockfield Software, Swansea

External Responsibilities