Professor Christine James
PhD Supervisor
Cymraeg
Email: JavaScript is required to view this email address.

Wedi graddio BA gyda dosbarth cyntaf yn y Gymraeg o Brifysgol Aberystwyth, aeth Christine ymlaen i astudio ar gyfer gradd PhD ym maes testunau Cyfraith Hywel (cyfreithiau brodorol Cymru). Bu’n swyddog golygyddol ar y Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (Gwasg Prifysgol Cymru, 1986) / The Oxford Companion to the Literatures of Wales (Oxford University Press, 1986), cyn cael ei phenodi i staff Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe. Mae hi bellach yn uwch-ddarlithydd yn Academi Hywel Teifi, lle y mae’n dysgu ar amrywiaeth eang o fodiwlau ar y cwrs gradd yn y Gymraeg ac yn gyfarwyddwr astudiaethau israddedig sydd yn cynnwys y Gymraeg. Mae Christine James yn Gymrawd o’r Academi Gymreig (Llenyddiaeth Cymru) ers 2010. Mae hefyd yn Brifardd, wedi ennill Coron Eisteddfod Genedlaethol Eryri a’r Cyffiniau, 2005, ac fe’i hetholwyd yn Archdderwydd Gorsedd Beirdd Ynys Prydain ar gyfer y cyfnod 2013-16 – y fenyw gyntaf erioed i ddal y swydd honno.

Areas of Expertise

 • Medieval Welsh literature
 • Cyfraith Hywel (native Welsh law)
 • Early free-metre poetry in Welsh
 • Literature of the valleys of south-east Wales
 • Creative writing (poetry)

Publications

 1. James, C. Machlud Cyfraith Hywel: Golygiad o BL Add 22356 Cambridge Seminar Cyfraith Hywel
 2. James, C. Rhianedd a maswedd a miwsig, ffarwel": hwylio am India'r Gorllewin yn niwedd yr unfed ganrif ar bymtheg Llen Cymru 36 5 41
 3. James, C. 'Duw a gadwo'r frenhines!: Carol y Naw Concwerwr ac 1588' Llen Cymru 34 29 61
 4. James, C. 'Pigion pellach am y pelican' Llen Cymru 32 194 197

See more...

Supervision

 • Mabinogi Rhiannon: dynes o rym a'i theulu; safbwyntiau llenyddol, gwleidyddol, thealogaidd, chelfyddydol a strwythurol «br /» «br /» Mabinogi Rhiannon: woman of power & her kindred; literary, political, thealogical, arts & structural perspectives«br /» (current)

  PhD
  Other supervisor: Prof Liz Herbert Mcavoy