Lecturer
Cymraeg
Telephone: (01792) 602394
Email: JavaScript is required to view this email address.

I completed my undergraduate studies here at Swansea in 2011. I then decided to do a Masters through Research and a PhD here, both funded by the AHRC. My Masters through Research considered to what extend the label ‘absurdist’ could be used when discussing the playwright Gwenlyn Parry.

The PhD allowed me to look at the Theatre of the Absurd in Wales in more detail and to ask if it’s time for us to bid farewell to this type of theatre in Wales. I’m currently developing one element of the PhD, a comparative study of Aled Jones Williams, a Welsh playwright and Sergi Belbel a Catalan playwright as a part of the Saunders Lewis Memorial Scholarship. www.cronfagoffasaunderslewis.org/enillwyr.html#hannahSams

Areas of Expertise

 • Theatr yr Abswrd
 • Y theatr Gymraeg gyfoes
 • Llenyddiaeth ddiweddar

Publications

 1. Sams, H. Dramodwyr Rhwng Dau Fyd: Aled Jones Williams a Sergi Belbel Llên Cymru 42 1 186 233(48)
 2. Sams, H. Adolygiad o 'Fel Anifail' gan Meic Povey Barn 670
 3. Sams, H. Ail-ymweld â Theatr yr Absẃrd Ysgrifau Beirniadol XXXI
 4. Sams, H. Blodeuwedd - Sioe un Seren Barn, 614

See more...

Teaching

 • CY-127 Sgiliau Cyflwyno a Chyfathrebu 2

  Y mae hwn yn un o ddau fodiwl llafar gorfodol yn y flwyddyn gyntaf ar gyfer y myfyrwyr sy'n dilyn y llwybr ail iaith ac sy'n dilyn rhaglen gradd sengl. Yn y semestr cyntaf byddwch wedi dilyn Sgiliau Cyflwyno a Chyfathrebu 1. Y mae gwaith llafar yn elfen bwysig yn y rhaglen BA Cymraeg, a bydd y gwaith a wneir yn y flwyddyn gyntaf yn cael ei ddatblygu a'i estyn mewn modiwlau eraill yn yr ail a'r drydedd flwyddyn. Nod y ddau fodiwl yn y flwyddyn gyntaf fydd meithrin hyder a meithrin sgiliau'r myfyrwyr wrth siarad a sgwrsio, ac wrth gyflwyno a chyfathrebu ar lafar. Bydd y pwyslais ar wrando a gwylio ac ymateb i hynny, ar sgwrsio, ar weithio fel unigolyn ac fel aelod o grwp, ac ar ddarllen ar goedd. Bydd y ddau fodiwl yn atgyfnerthu'r gwaith a wneir yn y modiwlau iaith gorfodol, a bydd y myfyrwyr yn cael y cyfle i ymarfer y patrymau a'r eirfa a ddysgwyd ac a feistrolwyd fel rhan o'r modiwlau hynny.

 • CY-136 Sgiliau Beirniadol

  Bydd y modiwl hwn yn meithrin sgiliau beirniadol myfyrwyr trwy eu hyfforddi i adnabod nodweddion amryfal ffurfiau llenyddol ac i allu eu trafod yn feirniadol. Trwy ddefnyddio detholiad o destunau cyfoes a fydd yn cynnwys gweithiau buddugol yr Eisteddfod Genedlaethol ddiweddaraf daw'r myfyrwyr yn ymwybodol o natur y diwylliant llenyddol a chelfyddydol Cymraeg.

 • CY-228 Storiau Ffantasiol

  Amcan y modiwl hwn yw cynnig cyflwyniad i storïau ffantasiol y Gymraeg. Byddwn yn archwilio nodweddion rhyddiaith ffantasïol, gan ddadansoddi amrywiaeth o destunau llenyddol o¿r Mabinogi hyd at lenyddiaeth ddiweddar. The aim of this module is to give an introudction to fantasical Welsh fiction. We will examine the characteristics of fantastical prose by analysing a variety of literary texts, ranging from the Mabinogi to contemporary literature.

 • CY-231 Rhyddiaith Realaidd

  Yn y modiwl hwn rhoddir cyflwyniad i ryddiaith realaidd ddiweddar o Ddaniel Owen hyd at Llwyd Owen. Students will study realistic fiction from Daniel Owen to Llwyd Owen.

 • CY-232 Canu Protest

  Cynnig blas ar ganu protest llenyddiaeth ddiweddar yw bwriad y modiwl hwn trwy astudio trawstoriad o weithiau o¿r fath gan amrywiaeth o feirdd a chantorion. The aim of this module is to give students a taste of protest literature by studying a range of texts by various poets and singers.

 • CY-352 Gwlad Beirdd a Storiwyr

  Wrth ddilyn y modiwl hwn bydd myfyrwyr yn astudio detholiad o destunau llenyddol o'r 20 ganrif a'r 21 ganrif. Astudir cerddi gan Waldo Williams, Gwyn Thomas, Alan Llwyd ac eraill, stori fer hir gan Kate Roberts, drama gan Saunders Lewis a nofelau gan Caradog Prichard, Alun Jones a Mihangel Morgan.

 • CY-354 Blas ar Ymchwil

  Mae'r modiwl hwn yn baratoad ar gyfer ysgrifennu traethawd neu bortffolio estynedig (modiwl CY-356). Mae'n addas i fyfyrwyr sy'n awyddus i lunio traethawd ymchwil sylweddol ar ryw agwedd ar yr iaith Gymraeg, llenyddiaeth Gymraeg neu'r diwylliant Cymraeg, neu sy'n awyddus i lunio proffolio creadigol sylweddol. Bydd myfyrwyr yn gweithio dan gyfarwyddyd tiwtor arbenigol ac yn datblygu sgiliau ymchwil allweddol fel ymgyfarwyddo â methodoleg ymchwil, cynllunio gwaith a threfnu amser yn effeithiol.

 • CY-357 Drama'r Gymraeg: Saunders Lewis a Gwenlyn Parry

  Amcanion y modiwl yw edrych ar ddau o brif dramodwyr y Gymraeg, sef Saunders Lewis a Gwenlyn Parry, ac ystyried crefft y ddrama. Dysgir am rôl gwahanol gwmnïau theatr Cymru heddiw, gan gynnwys y Theatr Genedlaethol. The aims of the module is to discuss two of Wales' most prominent playwrights (namely Gwenlyn Parry and Saunders Lewis) and to consider the art of writing a play. We will learn about the roles of various theatre companies, including the National Theatre of Wales.

Supervision

 • Nid yw'n hysbys eto. (current)

  MA
  Other supervisor: Prof Tudur Hallam
 • Gan Y Gwirion y Ceir y Gwir: Dadansoddi'r Defnydd o Salwch Meddwl Fel Eifen Mewn Llenyddiaeth Gymraeg ddiweddar (current)

  PhD
  Other supervisor: Prof Tudur Hallam
 • Barddoniaeth Gwyn Thomas: Ymestyn Gorwelion a Gwarchod y Mur? (current)

  PhD
  Other supervisor: Prof Tudur Hallam
  Other supervisor: Prof Tudur Hallam
 • Astudiaeth ar bwysigrwydd iaith yn nhermau hunaniaeth (ar ffurf nofel fer a drama) (current)

  PhD
  Other supervisor: Prof Tudur Hallam

Career History

Start Date End Date Position Held Location
2016 Present Lecturer in Welsh Swansea University
2015 2016 Lecturer in Welsh Cardiff University

Key Grants and Projects

Administrative Responsibilities

 • Admissions Officer - College of Arts and Humanities

  2017 - Present