Dr Gwenno Ffrancon
Director of Academi Hywel Teifi
Academi Hywel Teifi
Telephone: (01792) 602396
Room: Academic Office - 167
First Floor
Talbot Building
Singleton Campus

Wedi graddio â BA yn y Gymraeg o Brifysgol Aberystwyth, aeth Gwenno Ffrancon ymlaen i astudio ar gyfer gradd PhD ym maes astudiaethau ffilm gan gyflawni astudiaeth ar ‘Ddelweddu Cymru a’i Phobl ar Ffilm, 1935-1951’. Yn dilyn cyfnod fel darlithydd ffilm ym Mhrifysgol Bangor, ymunodd â Phrifysgol Abertawe yn 2005 fel darlithydd ac yna uwch-ddarlithydd ffilm a theledu cyn ei phenodi’n Gyfarwyddwr Academi Hywel Teifi yn 2010. Mae’n sylfaenydd a chyd-olygydd Cyfrwng: Cyfnodolyn Cyfryngau Cymru, sydd yn bodoli ers 2004.

Maes neu Feysydd Arbenigol: Hanes ffilm a sinema Cymru, Prydain, ac America; Animeiddio rhyngwladol a Chymreig; Delweddu Cymru mewn ffilmiau ac yn y cyfryngau; Ffilm, radio, teledu, cyfryngau newydd cyfrwng Cymraeg; Dramâu teledu Prydeinig; Oes Aur Hollywood; Hanes ffilm a sinema fud.

Publications

 1. Ffrancon, G. Cyfrwng: Media Wales Journal Cyfrwng: Media Wales Journal 9 Caerdydd Gwasg Prifysgol Cymru
 2. Ffrancon, G. ‘Cynnau’r Fflam: Arloeswyr Cynnar y Sinema 1894-1914’ yn Elin Haf Gruffydd Jones (ed.) Ysgrifau ar Ffilm a'r Cyfryngau (Ed.), Ysgrifau ar Ffilm a'r Cyfryngau 24 34 Caerfyrddin Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 3. Ffrancon, G. Cyfrwng: Media Wales Journal Cyfrwng: Media Wales Journal 8 Caerdydd Gwasg Prifysgol Cymru
 4. Ffrancon, G. Cyfrwng: Media Wales Journal Cyfrwng: Media Wales Journal 7 Caerdydd Gwasg Prifysgol Cymru
 5. Ffrancon, G. The Angel in the Home?: Rachel Thomas, Sian Phillips and the on-screen embodiment of the Welsh Mam Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion 16 110 122

See more...

Supervision

 • Cyfraniad Menywod at Ddatblygiad Darlledu yng Nghymru yn ystod y 60au hirion (translated: Women's Contribution to the Development of Broadcasting in Wales during the long 60's) (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Prof Kirsti Bohata