Error

There is a problem with one of the content items on this page. The affected component type is:

Staff Profile Main Details

The system reports the following message:

No records found

I teach about politics and history in Spain from the 19th century to today, with a special interest in nationalism and regionalism. I specialise in the culture, politics and history of Catalonia. I also teach Spanish language.

I joined Swansea University in 1997 as a lecturer in the French section, before joining the Spanish section as a lecturer in Spanish in 2000. I have a keen interest in developing teaching through the medium of Welsh and co-founded CICC (Canolfan Ieithoedd Cyfrwng Cymraeg), the centre for the study of languages through the medium of Welsh.

Publications

  1. Egwyddor a Phropoganda: Cyfundrefn Franco a Chôr y Rhos. Gwerddon

Teaching

  • MLS208W Barcelona/Buenos Aires

    Ystyrir Barcelona fel un o ddinasoedd mwyaf diwylliannol a deinamig yn Sbaen. Cawn edrych ar sut ddaeth y ddinas yn ffynhonnell newydd gystal erbyn diwedd y 19eg ganrif a dechrau'r 20fed wrth astudio dyrchafiad Barcelona i fod yn ddinas fentrus Ewropeaidd newydd trwy Ffeiriau'r Byd, celf a phensaernïaeth Modernisme, Gaudi ac amgylchedd trefol newydd. Darllenir yn y modiwl nofel gan un o awduron blaenllaw Sbaen, sydd yn dilyn codiad a chwymp cymeriad yn y ddinas newydd. Ceir yn y diwedd trafodaethau sut defnyddir diwylliant a mentergarwch er mwyn brandio'r ddinas eto yn yr 21ain ganrif. Dywedir bod Buenos Aires yn brifddinas ddiwylliannol yr Americas Sbaeneg eu hiaith, yn ogystal â dinas fwyaf Ewropeaidd y cyfandir. Cawn edrych ar godiad Buenos Aires yn y 19eg ganrif (yn cynnwys nodweddion pensaernïol) ac astudio cyfnodau allweddol hanes y ddinas: mewnfudo torfol o Ewrop, genedigaeth y tango, codiad y lunfardo (tafodiaith seiliedig ar Eidaleg sydd yn tarddu o'r ddinas), ynghyd â chodiad Peronismo a rôl Evita o ran y dimensiwn gwleidyddol.