Professor Ceri Davies
Professor Emeritus (Arts & Humanities)
College of Arts and Humanities
Telephone: (01792) 602394

Professor/Yr Athro Ceri Davies BA, DLitt (Wales/Cymru), MPhil (Oxon.), FLSW

Until his retirement in 2011, Professor Ceri Davies’s main teaching responsibilities were in the area of the classical languages, especially Latin, and their literature. He has a particular interest in the reception of classical texts, from Late Antiquity to the present. Much of his research has been on the classical tradition in Wales and on Latin writing by Welsh authors of the Renaissance period. He was a member of the New Testament and Apocrypha panel, Y Beibl Cymraeg Newydd (The New Welsh Bible), published in 1988 (revised edition, 2004, 2008).

Hyd at ei ymddeoliad yn 2011, yr ieithoedd clasurol, Lladin yn arbennig, a’u llên oedd prif faes dysgu yr Athro Ceri Davies. Y mae ganddo ddiddordeb arbennig yn hanes y derbyniad a roddwyd i destunau clasurol, o’r bedwaredd ganrif OC hyd heddiw. Bu llawer o’i waith ymchwil ar hanes y traddodiad clasurol yng Nghymru, ac ar lenorion Cymreig a ysgrifennai yn Lladin yn ystod cyfnod y Dadeni. Yr oedd yn aelod o banel y Testament Newydd a’r Apocryffa, Y Beibl Cymraeg Newydd, a gyhoeddwyd ym 1988 (argraffiad diwygiedig, 2004, 2008).

Publications

The following books are among Ceri Davies’s publications / Y mae’r llyfrau canlynol ymhlith cyhoeddiadau Ceri Davies:

Rhagymadroddion a Chyflwyniadau Lladin, 1551-1632 (Gwasg Prifysgol Cymru, 1980)

Latin Writers of the Renaissance. Writers of Wales Series (University of Wales Press, 1981)

Welsh Literature and the Classical Tradition (University of Wales Press, 1995; paperback reprint, 1998)

John Davies o Fallwyd. Cyfres Llên y Llenor (Gwasg Pantycelyn, 2001)

John Prise, Historiae Britannicae Defensio: A Defence of the British History, edited and translated, with introduction and notes (Bodleian Library, University of Oxford, and Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto, 2015)

Editor and contributor:

Dr John Davies of Mallwyd: Welsh Renaissance Scholar (University of Wales Press, 2004)

Editor, with J.E.Law:

The Renaissance and the Celtic Countries (Blackwell Publishing, 2004)