Rygbi Tawe

Ers 2015, mae Clwb Rygbi Tawe yn cynnig cyfle newydd i fyfyrwyr chwarae rygbi trwy cyfrwng Cymraeg.

Gwybodaeth cyffredinol:

Rydym yn croesawu myfyrwyr o bob cefndir, boed yn iaith gyntaf Cymraeg neu'n awyddus i ddysgu ychydig o'r iaith. Dyma'r cyfle perffaith i ddechrau ar ddysgu'r iaith a chwrdd a fyfyrwyr newydd ar y cae rygbi. Rydym yn hyfforddi ein hunain, ac os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar sut fedrwn ni gwella, peidiwch ac oedi rhag rhoi gwybod i ni.

Amseroedd ymarfer:

Dydd Mercher 2-4 y.h. : St Helen's Recreational Ground, ar bwys stadiwm St Helen's.

Sosials:

Nos Fercher o 8 y.h. yn Nhy Tawe

Pwyllgor 2019/20:

Llywydd - Osian Edwards

Is-lywydd - Guto Davies

Ysgrifenydd - Nathan Rogers

Trysorydd - Jordan Durrant

Ysgrifenydd Cymdeithasol - Ifan Jones

Manylion cyswllt:

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu am gael manylion pellach, peidiwch oedi cysylltu a ni. Am unrhyw ymholiadau am materion oddi wrth y cae, cysylltwch a'n llywydd, Osian Edwards. Am ymholiadau ynglyn a chwarae, cysylltwch a'n capten Guto Davies. Fedrwch wneud hyn ar ein tudalen Facebook, neu'r e-bost canlynol: rygbitawe@swansea-sports.co.uk.

 

Club History:

Since 2015, Clwb Rygbi Tawe offers an opportunity for students to play rugby through the medium of Welsh.

Basic Information:

We welcome students from all backgrounds whether you are a first language Welsh Speaker or are interested in learning the language. It is the perfect opportunity to learn the Welsh language and meet new students in a sport loved by many. We are a self-coached team so if you have any suggestions on how we can improve our provision, please do not hesitate to let us know.

Trainingtimes:

Wednesday 2-4pm: St Helens Recreational Ground.

Socials:

Wednesday Nights, from 8pm in Ty Tawe

Committee 2019/20:

President –Osian Edwards

Vice-President –Guto Davies

Secretary –Nathan Rogers

Treasurer –Jordan Durrant

Social Secretary –Ifan Jones

Contact details:

If you have any queries or require any further details please do not hesitate to get in touch. For any off field queries please contact our Club President, Osian Edwards, and for any on field queries contact our Club Captain Guto Davies. You can do this via our Facebook Page or the following email address: rygbitawe@swansea-sports.co.uk.

Action shot of a Rygbi Tawe game
Social with Rygbi Tawe team
The whole Rygbi Tawe team on the beach
Team huddle