Professor Siwan Davies appears on Radio Cymru

Professor Siwan Davies from the College of Science discussed her research on climate change on Radio Cymru's Rhaglen Dei Tomos.

Clip starts at 51:35 http://www.bbc.co.uk/programmes/b04q0f4d

Bu'r Athro Siwan Davies o'r Adran Daeraryddiaeth yn trafod ei gwaith ymchwil ar newid hinsawdd ar Raglen Dei Tomos ar Radio Cymru. Clip yn dechrau am 51:35. http://www.bbc.co.uk/programmes/b04q0f4d