Physics Seminar

Professor William D Phillips Nobel Laureate will give a talk on "Atoms in Optical Lattices: An Intersection of Atomic and Condensed Matter Physics"

Lecture Theatre C, Glyndwr Building
Tuesday 19 June, 10.00 to 12.00pm
 
 
William D PhillipsAn atomic-gas Bose-Einstein Condensate, placed in the periodic light-shift potential of an optical standing wave, exhibits many features that are similar to the familiar problem of electrons moving in the periodic potential of a solid-state crystal lattice.
 
Among the differences are that the atoms in an optical lattice offer possibilities for measurement and control that are not readily available in traditional condensed systems.   Experiments that are not easily done with solids are often straightforward with optical lattices, sometimes with surprising results.  I will discuss both single-particle effects like Bloch oscillations and many-body problems like the Hubbard Model and the Mott insulator transition.
 

 

Speaker’s Biography:
Professor William D Phillips is a fellow of the Joint Quantum Institute of the University of Maryland and the National Institute of Standards and Technology, and a Professor of Physics at the University of Maryland.  He conducted seminal work in laser cooling and trapping of gaseous atoms, with which he won the Nobel Prize in Physics in 1997 together with Claude Cohen-Tannoudji and Steven Chu. Among the various impacts, the development of laser-cooling techniques has enabled the creation of atomic fountain and atomic optical lattices in laboratories for making the most accurate clock in the world.  Professor Phillips is a fluent speaker of science to public. He is of Italian and Welsh descent.
 
For further information, please contact Dr Saijun Wu – saijun.wu@swansea.ac.uk or Professor Biagio Lucini – b.lucini@swansea.ac.uk
 


Yr Athro William D Phillips
Enillydd y Wobr Nobel
 
Darlithfa C, Adeilad Glyndwr
Dydd Mawrth 19 Mehefin, 10.00 tan 12.00pm
 
 
Mae nwy atomig Bose-Einstein Condensate, wedi’i osod ym mhotensial newid golau cyfnodol ton optegol sefydlog, yn arddangos sawl nodwedd sy’n debyg i’r broblem gyfarwydd o electronau’n symud yn y potensial cyfnodol o latis crisial cyflwr solid.
 
Ymhlith y gwahaniaethau mae’r ffaith bod atomau mewn latis optegol yn cynnig posibiliadau ar gyfer mesur a rheoli nad ydynt ar gael yn rhwydd mewn systemau cywasg traddodiadol. Mae arbrofion sy’n anodd eu cynnal gyda solidau yn aml yn syml gyda latisau optegol, weithiau gyda chanlyniadau rhyfeddol. Byddaf yn trafod effeithiau gronynnau sengl megis osgiliadau Bloch a phroblemau aml-gorff megis Model Hubbard a thrawsnewidiad ynysydd Mott.
 
Gwybodaeth am y Siaradwr:
Mae’r Athro William D Phillips yn gymrawd o Gyd Sefydliad Cwantwm Prifysgol Maryland a’r Sefydliad Cenedlaethol Safonau a Thechnoleg, ac yn Athro mewn Ffiseg ym Mhrifysgol Maryland.  Bu’n cynnal gwaith semenaidd mewn oeri laserau a dal atomau nwy, ac enillodd y Wobr Nobel am Ffiseg yn y maes hwn ym 1997 ynghyd â Claude Cohen-Tannoudji a Steven Chu. Ymhlith ei sawl effaith, mae datblygiad technegau oeri laserau wedi galluogi creu ffynnon atomig a latisau optegol atomig mewn labordai ar gyfer creu’r cloc mwyaf manwl gywir yn y byd. Mae’r Athro Phillips yn siaradwr cyhoeddus rhugl mewn gwyddoniaeth. Mae o dras Eidaleg a Chymraeg.