Welsh-medium provision for students

Studying Physics through the medium of Welsh

A degree in Physics gives a sound basis to understanding the world around us and it's concepts extend to applied statistics, mechanics and finance.

Degrees are an excellent pathway to relevant careers and analytical skills, problem solving, critical thinking, computing and communication skills will be useful in the world of work. Due to the Coleg Cymraeg Cenedlaethol's staffing scheme, elements of Mathematics degree schemes are taught in Welsh. The bilingual degree schemes offer students the opportunity to develop their language skills and create a sound foundation for working on the international stage.


Mae gradd mewn Ffiseg yn rhoi sylfaen cadarn i ddeall y byd o'n cwmpas ac mae ei  gysyniadau yn ymestyn i ystadegau cymhwysol, mecaneg a chyllid.

Mae graddau yn lwybrau ardderchog i yrfaoedd perthnasol ac bydd sgiliau dadansoddol, datrys problemau, meddwl yn feirniadol, a sgiliau cyfrifiadurol a chyfathrebu yn ddefnyddiol ym myd gwaith. Oherwydd cynllun staffio'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae elfennau o gynlluniau gradd Ffiseg yn cael eu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r cynlluniau gradd dwyieithog yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau iaith a chreu sylfaen cadarn ar gyfer gweithio ar y llwyfan rhyngwladol.

Available modules

  • PH129C Ffiseg labordy 1 - Laboratory Physics 1 (10C)
  • PH210C Ffiseg Labordy 2 a Phrosiectau Grwp - Laboratory Physics 2 and group projects (10C)
  • PH211C Ffiseg Labordy 2 a Phrosiectau Grwp - Laboratory Physics 2 and group projects (10C)
  • PH325C Addysgu Ffiseg gyda lleoliad mewn ysgol - Teaching Physics via a school placement (10)
  • PH311C Prosiect - Project (20)
  • PHM24C Prosiect Ymchwil - Research project (60)

* We are constantly trying to update our provision and therefore our range of modules may change over time.

Available courses

Welsh-medium lecturers/ tutors