The Student Sex Work Project (TSSWP) : Awareness Training

Funded by the Big Lottery Innovation Fund, The Student Sex Work Project was the first study in Europe to reveal the motivations and experiences of student sex workers in the United Kingdom. The project also explored the attitudes and experiences of Higher Education (HE) staff across Wales as well as University responses to student participation in the sex industry.

One of the findings of the project was that HE staff expressed the need for training that would help them to understand student participation in the sex industry. The training events below will provide delegates with:

·        An overview of the findings from TSSWP

·        Information on what sex work is and the legalities of it

·        The potential implications for students who work in the sex industry

·        Guidance on how to deal with a student disclosure of participation in the sex industry

This half day training course will be of interest to HE support services, Student Unions, personal tutors, statutory and third sector service providers or anyone who has a professional interest in the issue of student sex work.

Dates:

Tuesday 10th November 1pm-5pm - Swansea University – Lecture Room A Fulton House

Wednesday 18th November 9pm – 1pm - Aberystwyth University - Medrus 3

Friday 20th November 12pm – 4pm - Cardiff – Copthorne Hotel Cardiff

Wednesday 25th November 12pm – 4pm - Bangor University – Ty Menai

Training is free, however places are limited. To book a place or for further details, please contact John Bair

ccjc-sswp@swansea.ac.uk

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Y Prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw (PMDRh)

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth

Y Prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw, a ariannwyd gan Gronfa Flaengaredd y Loteri Fawr, oedd yr astudiaeth gyntaf yn Ewrop i ddatgelu cymhelliannau a phrofiadau myfyrwyr sy'n gwneud gwaith rhyw yn y Deyrnas Unedig. Rhoddodd y prosiect hefyd sylw i ymagweddiad a phrofiadau staff Addysg Uwch (AU) ar draws Cymru, yn ogystal ag ymateb Prifysgolion i gyfranogiad myfyrwyr yn y diwydiant rhyw.

Un o ganfyddiadau'r prosiect oedd bod staff AU wedi mynegi'r angen am hyfforddiant a fyddai'n eu helpu i ddeall cyfranogiad myfyrwyr yn y diwydiant rhyw. Bydd y digwyddiadau hyfforddi isod yn darparu'r sawl sy'n eu mynychu â:

·        Trosolwg o ganfyddiadau'r PMDRh

·        Gwybodaeth yngl┼Ěn â beth yw gwaith rhyw a beth sy'n gyfreithlon

·        Yr oblygiadau posib i fyfyrwyr sy'n gweithio yn y diwydiant rhyw

·        Canllawiau ar sut i ymdrin â myfyrwyr sy'n datgelu eu cyfranogiad yn y diwydiant rhyw

Bydd y cwrs hyfforddiant hanner diwrnod yma o ddiddordeb i wasanaethau ategol mewn AU, Undebau Myfyrwyr, tiwtoriaid personol, darparwyr gwasanaethau statudol a'r drydedd sector, neu unrhyw un sydd â diddordeb proffesiynol ym maes myfyrwyr sy'n gwneud gwaith rhyw.

Dyddiadau (lleoliadau i'w cadarnhau):

Dydd Mawrth 10fed Tachwedd 1pm-5pm - Prifysgol Abertawe

Dydd Mercher 18fed Tachwedd 9pm – 1pm - Prifysgol Aberystwyth

Dydd Gwener 20fed Tachwedd 12pm – 4pm - Prifysgol Caerdydd

Dydd Mercher 25ain Tachwedd 12pm – 4pm - Prifysgol Bangor

Ni chodir tâl am yr hyfforddiant, serch hynny mae'r nifer o leoedd sydd ar gael yn gyfyngedig. I archebu lle neu am ragor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â John Bair

ccjc-sswp@swansea.ac.uk