Substantial Bursaries for Welsh-Medium LLB Students

Bursaries for Welsh-Medium LLB Students

Swansea Law is delighted to announce that it is offering bursaries of £500 to 4 LLB students who commit to Welsh medium legal education upon admission in 2013. The bursaries will be offered on the basis of a competitive selection. We will also be offering 4 work experience bursaries. These bursaries can be combined with the Coleg Cymraeg Cenedlaethol’s Incentive Scholarships which are worth £1,500 over three years. Interested applicants should contact Kathryn Devonald-Davies Lecturer of Law for Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol K.Devonald-Davies@Swansea.ac.uk The deadline for application for the bursary is 9th May 2013.

Pleser gennym gyhoeddi y bydd Ysgol Y Gyfraith, Prifysgol Abertawe yn cynnig bwrsari o £500 i 4 myfyriwr sy’n fodlon ymrwymo i addysg cyfreithiol cyfrwng Cymraeg o Fedi 2013. Yn ogystal fe fydd hefyd bwrsarïau profiad gwaith ar gael. Gellir cyfuno y rhain Ysgoloriaeth Cymhelliant Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sydd gwerth £500 y flwyddyn. Am rhagor o fanylion cysylltwch â Kathryn Devonald-Davies Darlithydd Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym maes y Gyfraith ar K.Devonald-Davies@Swansea.ac.uk