The College of Law and Criminology is hosting the Legal Wales Conference on Friday 15th September 2017 at Swansea University, Bay Campus.

 Legal Wales Conference

This year’s Legal Wales Conference (Friday 15 September 2017) is being hosted by the College of Law and Criminology.  An annual event, the Conference is a showcase for developments in the law in Wales. It embraces not only the rapidly-developing field of Welsh law but also focuses on the practical everyday challenges of practising law in a Welsh environment.

The Conference will be located in the Great Hall complex in the Bay Campus, Swansea University, Swansea. It looks forward to welcoming representatives of all parts of the legal community, including practitioners, academics, students, judges and others with an interest in the law in Wales.

Further information about the Conference programme and how to book a place will be publicised shortly.

-

Bydd Cynhadledd Cymru’r Gyfraith eleni (Dydd Gwener 15 Medi, 2017) yn westai Coleg y Gyfraith a Throseddeg. Yn ddigwyddiad blynyddol, mae'r Gynhadledd yn gyfle i arddangos datblygiadau yn y gyfraith yng Nghymru.

Nid yn unig mae'n cofleidio maes cyfraith Cymru, un sy'n datblygu'n gyflym, ond mae hefyd yn canolbwyntio ar yr heriau ymarferol beunyddiol sy'n rhan o ymarfer y gyfraith mewn amgylchfyd Cymreig. Lleolir y Gynhadledd yng nghyfadeilad y Neuadd Fawr yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe, Abertawe. Bydd yn croesawu cynrychiolwyr o bob rhan o'r gymuned gyfreithiol, gan gynnwys ymarferwyr, academyddion, myfyrwyr, barnwyr a rhai eraill sydd â diddordeb yn y gyfraith yng Nghymru.

Cyhoeddir rhagor o wybodaeth am raglen y Gynhadledd, a sut i archebu lle ynddi, maes o law.