Hywel Dda Research Institute: Guest Lecture Series

A series of public lectures considering the new legislation on planning and environmental law in Wales followed by the Hywel Dda Research Institute’s Annual Lecture.

The Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015

Thursday October 22nd

Matthew Quinn, Director of Environment, Welsh Government

 

The Planning (Wales) Act 2015

Thursday November 12th

Huw Williams, Partner Geldards Solicitors.

 

The Environment (Wales) Bill 2015

Thursday November 26th

Russell De’ath, Policy Advisor, Natural Resources Wales.

 

The Annual Lecture

“The Duel – the Trial of Robert Morris”

Friday November 27th

Sir Roderick Evans, Pro-Chancellor, Swansea University

 

Lectures begin at 6pm in the Richard Price Building, Singleton Campus.

Refreshments will be available from 5.15 pm

All  Welcome

Please RSVP to Emma Jones at e.jones@swansea.ac.uk

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coleg y Gyfraith

Prifysgol Abertawe

 

Sefydliad Ymchwil Hywel Dda

Cyfres Darlithoedd Gwadd

 

Cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus yn ystyried deddfwriaeth newydd
cyfraith amgylcheddol a chynllunio yng Nghymru, wedi'u dilyn gan
Ddarlith Flynyddol Sefydliad Ymchwil Hywel Dda.

 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Nos Iau, 22 Hydref

Matthew Quinn, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd, Llywodraeth Cymru

 

Deddf Cynllunio (Cymru) 2015

Nos Iau, 12 Tachwedd

Huw Williams, Partner, Geldards Solicitors

 

Bil yr Amglychedd (Cymru) 2015

Nos Iau, 26 Tachwedd

Russell De’ath, Ymgynghorydd Polisi, Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Y Ddarlith Flynyddol

"Yr Ornest - Treial Robert Morris"

Nos Wener, 27 Tachwedd

Syr Roderick Evans, Dirprwy-Ganghellor, Prifysgol Abertawe

 

Mae'r darlithoedd yn dechrau am 6pm yn Adeilad Richard Price, Campws Singleton.

Bydd lluniaeth ysgafn ar gael o 5:15pm.

 

Croeso i bawb

Atebwch Emma Jones drwy e-bostio e.jones@abertawe.ac.uk.