Ritika - Law Student

What do you do in the Clinical Legal Education (CLE) Module?

The CLE module provides a pathway to apply the theoretical knowledge learned during the past 2 years to the practical world. It involves meetings with clients in a professional zone, interviewing them, show-casing and working on skills such as active listening, active communication, empathy, drafting advice letters, and self-reflection.

In the module overall, not only do you get to meet with clients, interview them, and take notes; but you also get an opportunity to research and draft advice letters for the client.

Your role as a module rep on the Client Student Board

I have been so lucky to have been able to represent the module on the Client Student Board. My role is to communicate what would help improve the module/ professor-student relationship. To provide support to students on the course, but also to set out clear expectations to and for the clients.

law student Ritika

Cyfleoedd eraill rydych chi wedi bod yn rhan ohonynt fel gwirfoddolwr ac aelod bwrdd 

Cynrychiolais Brifysgol Abertawe yng Nghlinig y Gyfraith Prifysgol Caerefrog ac roeddwn yn rhan o’r Diwrnod Byd-eang ar gyfer Gweithredu ar Newid yn yr Hinsawdd. Helpodd hyn i ledaenu ymwybyddiaeth o newid yn yr hinsawdd ac i wella gwybodaeth ymhlith y myfyrwyr yn Abertawe. Penderfynon ni gymryd dros gyfrif Twitter y Brifysgol a phostiwyd negeseuon ar y dudalen gan fyfyrwyr a staff ar draws y Brifysgol a oedd yn hapus i rannu eu barn/sylwadau ar newid yn yr hinsawdd, cynaliadwyedd, a chadwraeth natur. 

Yn ystod y semester i ddod, byddaf hefyd yn cymryd rhan mewn llunio cyflwyniad am brotocol cynaliadwyedd y clinig.