Ysgoloriaethau Academaidd

Gwobrwyo llwyddiant academaidd

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth

Dyfarnir £3,000 i bob myfyriwr sy’n ennill AAAyn eu harholiadau Safon Uwch (neu gyfwerth). Cydnabyddir graddau cyrhaeddiad cyfwerth y Fagloriaeth Gymreig fel rhan o’r dyfarniad.

Bydd pob Ysgoloriaeth yn werth £3,000 dros dair  blynedd (gyda £1,000 yn daladwy yn y flwyddyn gyntaf £1,000 yn daladwy yn yr ail flwyddyn a £1,000 yn daladwy yn y drydedd flwyddyn).

Ysgoloriaethau Teilyngdod

Dyfarnir £2,000 i bob myfyriwr sy’n ennill AAByn eu harholiadau Safon Uwch (neu gyfwerth). Cydnabyddir graddau cyrhaeddiad cyfwerth y Fagloriaeth Gymreig fel rhan o’r dyfarniad.

Bydd pob Ysgoloriaeth yn werth £2,000 dros dair blynedd (gyda £670 yn daladwy yn y flwyddyn gyntaf £670 yn yr ail flwyddyn a £670 pellach yn daladwy y drydedd flwyddyn).

Telerau ac Amodau Ysgoloriaethau Rhagoriaeth a Theilyngdod

  • Bydd yr ysgoloriaethau ar gael i fyfyrwyr newydd llawn-amser o’r DU/UE sy’n gwneud cais am gyrsiau israddedig yn unig (amodau isod)
  • Bydd pob Ysgoloriaeth Ragoriaeth yn werth £3,000 dros dair blynedd (gyda £1,000 yn daladwy yn y flwyddyn gyntaf, £1,000 yn yr ail flwyddyn a £1,000 pellach yn daladwy y drydedd flwyddyn).
  • Bydd pob Ysgoloriaeth Deilyngdod yn werth £2,000 dros dair blynedd (gyda £670 yn daladwy yn y flwyddyn gyntaf, £670 yn yr ail flwyddyn a £670 pellach yn daladwy yn y drydedd flwyddyn).
  • Cydnabyddir graddau cyrhaeddiad cyfwerth yn y Fagloriaeth Gymreig fel rhan o’r dyfarniad.
  • Ar gyfer myfyrwyr sy'n dechrau yn 2015 mae dyfarnu’r ail randaliad yn amodol ar y myfyriwr yn cynnal cyfartaledd o 60% ar gyfer holl fodiwlau’r flwyddyn gyntaf a bydd y trydydd rhandaliad yn amodol ar y myfyriwr yn llwyddo i basio'r ail flwyddyn;
  • Ar gyfer myfyrwyr sy'n dechrau yn 2016 mae dyfarnu'r ail randaliad yn amodol ar y myfyriwr yn cynnal cyfartaledd o 60% ar gyfer holl fodiwlau'r flwyddyn gyntaf a bydd y trydydd rhandaliad yn amodol ar y myfyrwyr yn llwydod i gynnal cyfartaledd o 60% ar gyfer holl fodiwlau'r ail flwyddyn.
  • Bydd ysgoloriaethau ar gael ym mhob maes pwnc (anrhydedd sengl, cydanrhydedd ac anrhydedd gyfunol), ac eithrio’r cyrsiau hynny lle na godir ffioedd dysgu ar eu cyfer (e.e. Gwaith Cymdeithasol a chyrsiau yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd megis Nyrsio, Meddygaeth i Raddedigion a chyrsiau lle y telir ysgoloriaethau gan y cyrff proffesiynol priodol;
  • Y weithdrefn ymgeisio:  Bydd unrhyw fyfyriwr sy’n dewis Abertawe ac sy’n ennill AAA (Rhagoriaeth) neu AAB (Teilyngdod) ar lefel Safon Uwch neu gyfwerth (ac eithrio Astudiaethau Cyffredinol Safon Uwch) yn derbyn ysgoloriaeth yn awtomatig;
  • Gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth hon yn gywir. Fodd bynnag nid yw’r Brifysgol yn derbyn unrhyw atebolrwydd cyfreithiol am gamgymeriadau neu esgeulustra ac mae ganddi’r hawl i wneud newidiadau heb rybudd o flaen llaw.

Amodau a Thelerau Ysgoloriaethau Rhagoriaeth a Theilyngdod