Ysgoloriaethau Chwaraeon

Ysgoloriaethau Chwaraeon

Bob blwyddyn mae'r Brifysgol yn cynnig sawl ysgoloriaeth fynediad israddedig i fyfyrwyr sy'n rhagori yn eu maes chwaraeon dewisol. Gwerth pob ysgoloriaeth yw £1000 y flwyddyn ac mae'n adnewyddadwy am dair blynedd.

Mae'r cynllun hwn yn bwriadu mynd i'r afael â'r sbectrwm eang o dalent y mae pobl ifanc yn ei harddangos mewn chwaraeon unigol a champau tîm. Rydym yn edrych am fyfyrwyr sydd, yn ogystal â bodloni'r gofynion academaidd ar gyfer mynediad, wedi arddangos gallu nodedig yn eu chwaraeon dewisol. Yn ymarferol, oherwydd y gystadleuaeth ddwys ar gyfer y dyfarniadau hyn, mae hyn yn golygu fel rheol eich bod wedi cyrraedd lefel o ragoriaeth a gydnabyddir yn genedlaethol.

Sut y mae deiliad yr ysgoloriaeth yn elwa?

Y canlyniad mwyaf sylweddol yw £1000 y bydd y myfyriwr yn ei dderbyn bob blwyddyn, am dair blynedd, ar ben ba bynnag grant arall y dyfernir iddo/iddi. Gall yr arian hwn wneud gwahaniaeth enfawr pan ddaw at dalu am offer, defnydd, hyfforddiant, costau teithio ac ati.

Yn ogystal penodir Goruchwyliwr i bob ysgolhaig a'i swydd ef/hi (mewn ymgynghoriad â phennaeth adran y myfyriwr) yw helpu i ddylunio rhaglen o waith i'r myfyriwr, fel bod modd gwneud y gorau o'r ysgoloriaeth. Yn y modd hwn, rydym yn gobeithio sicrhau bod gwaith academaidd ac ysgolheigaidd y myfyriwr yn symud ymlaen yn hwylus gyda'i gilydd a bod yr ysgolhaig yn ennill arbenigrwydd yn y naill maes.

Gall myfyrwyr nad yw eu ceisiadau am ysgoloriaeth yn llwyddiannus wneud cais, ar ôl cofrestru gyda'r Brifysgol , am Fwrsariaeth Chwaraeon. Mae'r bwrsariaethau'n werth uchafswm o £350 y flwyddyn.